Verlaging AOW wegens huwelijk of samenwonen

De AOW-uitkering voor alleenstaanden is aanzienlijk hoger dan voor gehuwden. De reden hiervoor is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) toestaat dat het levensonderhoud van twee mensen samen lager is dan die van twee gescheiden wonen. Zo hoeft er maar één huur te worden betaald en zijn de kosten van gas, water, elektra en eten lager. Als twee AOW-ers trouwen, krijgen ze allebei een uitkering.

AOW en huwelijk

AOW-rechten en trouwen

Bent u al jaren getrouwd en nadert één of beide partners de AOW-leeftijd, dan loont het om te kijken naar de financiële gevolgen. Maar niet meer, het komt zoals het komt. Gaat u echter nog trouwen, of gaat u trouwen met een partner die al AOW ontvangt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan is dit wel iets om over na te denken.

Als je met iemand trouwt, wordt er volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van uitgegaan dat de kosten van levensonderhoud gemiddeld lager zullen zijn. Om die reden wordt ook de toeslag verlaagd. Dat scheelt, zo blijkt uit onderstaand maandoverzicht. Onder een partner wordt overigens verstaan ​​een persoon met wie u de kosten van het huishouden deelt. Dus het hoeft niet zo te zijn dat je met die persoon getrouwd bent.

Hoe groot is de AOW-uitkering?

De AOW-bedragen in Nederland in 2020 zijn als volgt:

U woont alleen en ontvangt AOW:

De vakantietoeslag bedraagt ​​69,19 euro bruto per maand.

U heeft een partner en u ontvangt allebei AOW:

De vakantietoeslag bedraagt ​​49,42 euro bruto per maand.

U heeft een partner en u krijgt AOW, maar uw partner (nog) niet en u wel
volle premie
:

De vakantietoeslag bedraagt ​​98,84 euro bruto per maand.

AOW-spaar- en pensioenniveaus bekijken?

Door met DigiD in te loggen op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien wat uw AOW-spaargeld tot nu toe is. Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u de bedragen van alle tot nu toe opgebouwde pensioenen.

AOW-uitkering minder?

Uw AOW-uitkering kan lager zijn dan bovenstaande bedragen. Om AOW te krijgen, moet u vóór het bereiken van de AOW-leeftijd 50 jaar verzekerd zijn geweest voor de AOW. Als het gaat om de National Insurance Scheme, bent u dat in principe altijd. Heeft u echter een deel van uw leven in het buitenland gewerkt en voldoet u niet aan een van de geldende vrijstellingen (werkte in Nederland, was uw verblijf voor studiedoeleinden, was u in een verzorgingshuis, gedetacheerd of werkte u voor de Nederlandse overheid) dan wordt uw AOW-uitkering met 2% per jaar verlaagd als u niet in Nederland heeft gewoond en gewerkt.

Wanneer heeft u recht op AOW-uitkering?

De AOW-partnertoeslag voor nieuwe gevallen eindigde op 1 januari 2015, maar blijft bestaan ​​voor degenen die deze al hadden vóór 2015. Tot 2015 was het mogelijk om een ​​toeslag te krijgen als uw partner nog geen recht had op AOW, maar ook niet veel verdiende. Die laatste moest de korting dan compenseren. Vanaf 1 januari 2015 kunt u er geen aanspraak meer op maken. Iedereen die de uitkering tot 1 januari 2015 ontving, heeft echter nog steeds recht op deze uitkering in 2020. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal jaren dat uw partner verzekerd is voor AOW, het inkomen van uw partner en het gezamenlijke inkomen van u en uw partner.€