Verlaat je familie na de dood

Het overlijden van een partner is een groot verlies voor de langstlevende partner en familie. Ook op financieel gebied is er vaak een groot gat. Na een overlijden krijgen nabestaanden niet alleen te maken met het grote verlies, maar ook geld kan de familie nog meer zorgen gaan maken.

Het gezinsleven van vandaag is gebaseerd op hogere inkomens in vergelijking met decennia daarvoor. Ouders zijn nu aan het werk en ook het bestedingspatroon is daarop afgestemd. Veel hypotheken zijn niet meer houdbaar op één inkomen. Als beide partners hun inkomen behouden, is er geen probleem, maar als een van hen overlijdt, kan het gezin niet meer financieel worden onderhouden. Families vergeten vaak te plannen voor het vrijgeven van bezittingen na het overlijden van een partner. De mogelijkheden van de overheid worden steeds beperkter. U moet aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de Nabestaandenuitkering.

Welke stappen kunt u ondernemen?

Bij een goede gezondheid is het belangrijk om na te denken over de situatie bij ziekte of overlijden. Op dit moment, wanneer een van de partners een ernstige ziekte heeft, zijn er geen mogelijkheden meer om te sparen in de vorm van een verzekering. Zeker voor gezinnen met jonge gezinnen is het erg belangrijk om ook wat kapitaal te hebben om het gezin na overlijden financieel te ondersteunen. Spaargeld bouwt u het beste op in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekeringen zijn relatief goedkoop en kunnen dus een goed vangnet vormen. Bij veel pensioenregelingen biedt de werkgever ook een nabestaandenuitkering aan bij overlijden van de werknemer.

Wie heeft er recht op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW)

Anw is een voorziening waar alle Nederlanders onder voorwaarden recht op hebben. De hoogte van de uitkering is een percentage van het minimumloon en hangt ook af van een aantal voorwaarden. Als u aan een of meer van de volgende drie voorwaarden voldoet, heeft u recht op een Anw-uitkering:

Als u aan geen van deze voorwaarden voldoet, krijgt u geen Anw-uitkering. Dan kan het toch zijn dat de pensioenregeling van de overledene voorziet in een nabestaandenuitkering. De overige partners van 65 jaar en ouder ontvangen niet meer de Anw-uitkering, maar de AOW-uitkering.

Opstellen van een levensverzekering

Veel mensen denken dat ze niet extra hoeven te sparen omdat er bij een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering zit. Vaak is dit maar gedeeltelijk waar. Om de hypotheek goedkoop te houden, worden ze in veel gevallen semi-rentevrij gehouden. Voor dit deel van de hypotheek betaalt u alleen hypotheekrente en geen aflossing. Ook wordt op dit deel geen standaard levensverzekering afgesloten, zodat dit deel van de hypotheek na overlijden blijft bestaan. Daarnaast lijken gezinnen het financieel moeilijk te hebben, ondanks dat de hypotheek grotendeels is afgelost. De overleden partner verdiende meestal meer dan de maandelijkse hypotheekschuld, en de familie moet de meerkosten betalen na het overlijden. Een partner die met jonge kinderen is achtergebleven, moet mogelijk voor extra kinderopvang zorgen en eventueel meehelpen in het huishouden om de boel draaiende te houden.

Hoeveel moet het verzekerde bedrag zijn voor een levensverzekering?

Het is heel moeilijk te bepalen. Het minimale maandelijkse bedrag dat het gezin nodig heeft, moet worden geschat. Een levensverzekering keert het bedrag in één keer uit, dus het bedrag moet worden omgerekend naar één bedrag. Totdat de kinderen volwassen zijn, moet je de hoge kosten van levensonderhoud dragen. De eventuele studie kost je als ouder ook jaarlijks duizenden euro’s per kind.€