Verkeersboetes 2021: bezwaar en beroepschrift

U wilt in 2021 of 2022 een verkeersboete van de politie betwisten. Het kan een boete zijn die in 2020 wordt uitgedeeld, maar natuurlijk ook een boete die in 2021 wordt opgelegd. Verkeersboetes kunnen erg hoog zijn en alleen daarom kan bezwaar worden ingediend, want als je in beroep gaat, krijg je uitstel van betaling. Een uitstel kan een uitstel zijn, maar hangt volledig af van de beslissing van de officier van justitie en uw toekomstige acties. Hoe vecht je met een bezwaarschrift succesvol verkeersboetes uit 2020 en 2021 aan?

Verkeersboetes 2021, bezwaar

Verkeersboetes 2021, hoeveel moet je betalen

Meestal valt de verkeersboete niet direct in de brievenbus. Als het een overtreding in Nederland betreft, kan het enkele weken duren, is het een overtreding in het buitenland, dan zelfs maanden of jaren. De meest voorkomende overtredingen zijn:

Boetes in het buitenland

In het buitenland worden andere tarieven gehanteerd, in sommige landen zijn de verkeersboetes erg hoog en soms zelfs afhankelijk van het inkomen van de autobezitter. De eigenaar is immers altijd verantwoordelijk voor een verkeersovertreding als niet kan worden bewezen dat de auto gestolen of verkocht is. Geef bij verkoop van een auto altijd een schadevergoedingsbewijs mee, want soms komen de verkochte auto’s in een ver land terecht en gaan de boete en het kaartje alsnog naar jou. Dan is het fijn als u kunt aantonen dat u een vergoeding heeft gekregen.

Bezwaar 2020/21

Heeft het zin om tegen de politie in te gaan, vraag je je af. Het antwoord is ja en nee. Het voordeel van tijdig in beroep gaan tegen een verkeersboete is dat u uitstel van betaling krijgt voor de tijd dat er niet op uw bezwaar wordt beslist. Als je een tijdje geen geld hebt, kan het slim zijn om weg te gaan. Maar de kans dat uw bezwaar slaagt en de boete wordt vernietigd, is natuurlijk veel groter als u bewijs heeft. Bijvoorbeeld dat je een flitsfoto hebt aangevraagd en het is duidelijk niet jouw auto, of bijvoorbeeld de aangegeven snelheid is geen overtreding. Of het feit dat het verkeersbord waar je overheen bent gereden praktisch onleesbaar is. De officier van justitie is vaak terughoudend om schuld te bekennen (boetes betalen veel geld), maar dan zet je de volgende stap. U gaat naar de rechtbank.

Sancties, hoe u zich kunt verzetten tegen boetes en verkeersboetes

Laten we eens kijken naar de verschillende stappen. Ten eerste moet binnen zes weken na de in de ticketbeslissing genoemde datum bezwaar worden ingediend bij de officier van justitie. Zij hebben maximaal 26 weken de tijd om op uw bezwaar te reageren. In de tussentijd hoef je nog niet te betalen. Hoe langer u wacht, maar binnen de bovengenoemde zes weken, hoe meer uitstel van betaling u heeft. U ontvangt eerst een ontvangstbevestiging van het bezwaar en na enige tijd – een beslissing. Als uw beroep niet wordt geaccepteerd door de Officier van Justitie, kunt u twee dingen doen. Je denkt, nou, ik zal betalen en het daarbij laten, of je denkt dat je sterk genoeg bent om weer ruzie te maken. Hiervoor moet u naar de rechtbank, wederom binnen zes weken na de datum, maar nu de datum van de uitspraak van de officier van justitie. U heeft in deze periode geen uitstel van betaling. Als de rechtbank in uw voordeel beslist, krijgt u de betaalde tol terug. Maar ook dit hoeft niet de laatste stap te zijn, u kunt opnieuw in beroep gaan, maar dit keer bij het gerechtshof in Leeuwarden. Dat over zes weken weer. Dus dan:

Bezwaar en digitaal bezwaar

Tegen de eerste beschikking kunt u eenvoudig digitaal bezwaar maken. U heeft alleen een DigiD nodig en een aantal goede redenen waarom u het niet eens bent met de boete. U kunt ook een brief sturen. Je hebt geen advocaat nodig. Om bezwaar te maken moet u een brief sturen aan de rechtbank, die u opstuurt naar het Landelijk Parket CVOM van Utrecht Centrale Verwerking. Voor het Gerechtshof Leeuwarden dient u uiteraard een brief te sturen naar Leeuwarden. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

Definitief bezwaar en beroepschrift

Maak je dus geen zorgen als je beroep de eerste keer wordt afgewezen, maar overweeg de mogelijkheden en voordelen van beroep aantekenen. Daar heb je tenslotte recht op. Houd er rekening mee dat er gemeentelijke boetes zijn. U kunt hiertegen bezwaar maken bij de gemeente die de boete heeft opgelegd, niet bij de officier van justitie.

Lees verder