Verhoogde hypotheekregistratie: verhoging particulier

Door de hypotheek af te sluiten, kunt u ook kiezen voor verscherpte inschrijving in 2021 en 2022. De hypotheekregistratie is dan groter dan de hypotheekschuld. Bij verhoogde inschrijving krijgt u de afgesproken hypotheek, maar later kunt u ook het resterende deel van de inschrijving als hypotheek ter renovatie aanvragen, zonder tussenkomst van een notaris. De extra hypotheek wordt dan zonder al te veel gedoe particulier afgesloten. Het is ook goedkoper, zonder notariskosten. Bij een energiezuinige woning zijn vaak meer hypotheken mogelijk. Om de hypotheekrenteaftrek te krijgen, sluit u een annuïteitenhypotheek af.

Hypotheek afsluiten, maar hoeveel hypotheek krijgt u in 2021 en 2022?

Bij het afsluiten van een hypotheek komt veel kijken. Niet alleen moet je veel gegevens delen, bijvoorbeeld over je inkomen. Een hypotheek is ook niet gratis. Voor de lening moet natuurlijk wel hypotheekrente worden betaald, maar er zijn ook extra kosten bij de notaris om de hypotheekakte af te sluiten. Daarnaast brengt de bank afsluitprovisie in rekening en als u een hypotheekadviseur heeft de betrokken adviseur. Zoveel problemen.

Kies voor een verhoogde hypotheekregistratie (hypotheekregistratie is groter dan de hypotheekschuld)

Daarnaast is de afgesloten hypothecaire lening waarschijnlijk niet de laatste lening die u voor uw woning afsluit. Als u uw woning wilt opknappen of een keuken wilt toevoegen, heeft u vaak extra geld van de bank nodig. U kunt dit verrekenen met een aanvullende hypotheek, maar u kunt ook gebruik maken van verhoogde registratie. Naarmate de inschrijving toeneemt, staat de bank een grotere hypotheek toe dan u in eerste instantie neemt. Wilt u door omstandigheden een extra hypotheek afsluiten, dan mag dat. Een groot pluspunt is dat je niet alles opnieuw hoeft te doen en vooral niet meer naar de notaris voor een nieuwe hypotheekakte. De verhoging zal dan onderhands plaatsvinden op basis van vooraf gemaakte afspraken. Verhoogde registratie biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige manier extra krediet te ontvangen zonder de verplichting om het te gebruiken. U hoeft niet meer naar de notaris.

Gebrek aan verhoogde hypotheekregistratie

Ook is er een nadeel als u een nieuwe hypotheek bij een andere bank wilt afsluiten. Uiteindelijk registreert de notaris een hoger hypotheekbedrag dan nodig is om de woning te betalen in het hypotheekregister. Het bedrag van de lening op naam is dan gelijk aan de afgesloten hypotheek inclusief de extra kredietoptie. Ook als je dat extra krediet niet hebt opgenomen. Dit kan betekenen dat een andere bank u geen nieuwe lening wil aanbieden of uw hypotheek wil verhogen, omdat u op papier al aan uw maximum zit. Dan moet u bij de oude bank blijven of de hele hypotheek overdragen naar de nieuwe bank.

Een voorbeeld van verhoogde registratie van een hypotheek als bijvermogen:

Stel dat je bij de bank een hypotheek mag afsluiten tot 200.000 euro, maar nu heb je nog maar 100.000 euro nodig. In dat geval wordt er een hypotheekakte gesloten bij een notaris, waarin u nu 100.000 euro krijgt en later de overige 100.000 euro bij de bank kunt opvragen. Over de extra € 100.000 betaalt u alleen rente als u ook een aanvullende hypotheek afsluit.

Een energiezuinige woning maakt meer hypotheken mogelijk

Banken zijn vaak bereid meer te lenen aan een energiezuinige woning omdat de energierekening lager is en de waarde van de woning stijgt.

.

Ten slotte hypotheekregistratie verhogen en daarna de hypotheek particulier verhogen

Denkt u in de toekomst een extra hypotheek nodig te hebben en kunt u met uw inkomen een extra hypotheek afsluiten, vraag dan bij de bank naar de uitgebreidere registratiemogelijkheden. Zeker als er ook nog een verbouwing is waar geld voor nodig is. Hierdoor wordt het veel makkelijker om meer hypotheken af ​​te sluiten, sneller en goedkoper.€