Vergroot uw kansen op het krijgen van een lening

Bijna al onze grote dromen hebben geld nodig, geld dat velen van ons niet persoonlijk bezitten. De bank biedt een oplossing. Helaas is de bank in zulke tijden al snel geneigd om geen lening te verstrekken. Enkele tips vergroten de kans op een lening en dus de vervulling van je dromen!

Bijna niemand kan genoeg geld uit eigen zak steken om een ​​eigen huis te kopen of een bedrijf te starten. We zijn bijna allemaal afhankelijk van een lening. Helaas geeft de bank niet zomaar krediet aan iedereen die dat wil.

De bank is verantwoordelijk voor het geld dat haar door spaarders wordt toevertrouwd. De bank zal u dus willen ondersteunen bij uw plannen, of het nu gaat om het kopen van een woning of het starten van een eigen bedrijf, als u hen voldoende zekerheid kunt bieden. Omdat bankiers veel verantwoordelijkheid op zich nemen, zijn medewerkers vaak conservatief. Bij twijfel kiezen banken ervoor om geen lening te verstrekken.

Uw toekomst ligt dus eigenlijk in handen van de bank. Al je mooie plannen en dromen kunnen alleen doorgaan als de bank ervoor kiest om een ​​lening af te geven. Gelukkig zijn er verschillende tips die je kansen op een lening vergroten. U moet de bankier zoveel mogelijk redenen geven om u een lening te verstrekken. Daarvoor moet je hem ervan overtuigen dat jouw plan een succesformule is en moet je hem ook kunnen overtuigen dat de risico’s minimaal zijn.

Om de bank te overtuigen, moet u de volgende zaken kunnen verduidelijken (vooral belangrijk als u een lening wilt krijgen om een ​​bedrijf te starten):

Informeer eerst de bankmedewerker over het benodigde bedrag. Meteen daarna leg je uit waarvoor je dit bedrag wilt lenen, wanneer je het bedrag nodig hebt en hoe je van plan bent het geleende bedrag terug te betalen. Een mooi verhaal is niet genoeg. De bankbediende wil realistische berekeningen en saldi zien. Als dit niet je sterkste kant is, kan de bank je helpen om je hier goed op voor te bereiden. Het maken van uw eigen financiële plan verhoogt echter uw geloofwaardigheid.

Er zijn zeven dingen die uw kansen op een lening vergroten:

Karakter

Het succes van een klein bedrijf hangt vaak samen met het karakter van de eigenaar. De eigenaar moet slim zijn en weten wat hij doet. Als de eigenaar slecht voorbereid blijkt te zijn of absoluut geen ervaring heeft in de branche, is het risico voor de bank bij het verstrekken van een lening direct veel groter.

De bank zal eerder behaalde resultaten meenemen in haar afwegingen. De bank gaat na welk persoonlijk succes de kredietaanvrager al heeft behaald. De bank controleert ook de resultaten van het bedrijf waar de aanvrager eerder werkte.

Betrouwbaarheid

De bank moet zien dat u weet wat u doet en dat uw plannen geloofwaardig zijn. Om de bank hiervan te overtuigen, moet je je plannen baseren op feiten en harde cijfers. Dromen is een goed begin, maar het is moeilijk om indruk te maken op een bankbediende als je je dromen niet echt kunt waarmaken.

Een goed businessplan

Als uit het businessplan duidelijk blijkt dat als gevolg van de lening de waarde van het bedrijf meer stijgt dan het bedrag van de lening zelf, is de kans groot dat de bank ernaar luistert.

De waarde van een bedrijf stijgt ook wanneer het bedrijf beter presteert. Een goede prestatie betekent voor de bank dat de onderneming het geleende bedrag binnen de afgesproken tijd kan terugbetalen.

Om precies te zijn: als u een bedrag van 50.000 wilt lenen, en u kunt aantonen dat de waarde van uw bedrijf met bijvoorbeeld 65.000 gaat stijgen, dan is de bank bereid hiervoor een lening te verstrekken. Als de waarde van het bedrijf met 50.000 leningen echter met slechts 40.000 stijgt, zal de bank voorzichtig zijn. Daarna zul je op andere punten heel goed moeten scoren of een goed statement moeten maken om nog kans te maken op een lening.

Stroom

Wanneer iemand een lening aanvraagt, controleert de bank de financiële draagkracht van het bedrijf. De bank wil zichzelf ervan overtuigen dat de waarde van het bedrijf en het bedrag van de aangevraagde lening ongeveer gelijk zijn. Als dit het geval is, kan de bank alsnog haar geld terugkrijgen als het bedrijf failliet gaat. De kans op afwijzing van een lening neemt toe als de lening veel hoger is dan de werkelijke waarde van het bedrijf. Daarom is het verstandig om vooraf te weten hoeveel een bedrijf vergelijkbaar met het uwe momenteel waard is in de markt (dwz de huidige waarde).

Veiligheid

Als de persoon die geld wil lenen onderpand kan bieden, geeft dat de bank veel zekerheid. Zelfs als u er niet in slaagt om het bedrijf succesvol te maken, heeft de bank er enigszins vertrouwen in dat het geleende bedrag zal worden terugbetaald.

noodplan

De bank laat de aspirant-ondernemer graag vooruitkijken, het geeft ook een zekere mate van zekerheid. Een calamiteitenplan bespreekt het worstcasescenario en bespreekt oplossingen en maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het bedrijf in zo’n geval overeind blijft.

Externe omstandigheden

Dit is een punt waar je helaas weinig invloed op hebt. Economische omstandigheden op regionaal en/of nationaal niveau zijn vaak van invloed op bankbeslissingen. Tijdens een economische hoogconjunctuur is het voor banken veel gemakkelijker om leningen te verstrekken dan tijdens een economische neergang.€