Vergoeding voor gehandicapten in 2020

De WW-uitkering is de opvolger van de Wtcg. Wtcg had een groter bereik en was gericht op chronisch zieken en gehandicapten. De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt betaald door het UWV. Als u recht heeft op dit geld, wordt het bedrag meegerekend in de uitkering van september 2020. Uw gemeente kan ook een overeenkomst voor zieken en gehandicapten hebben. Wie heeft er recht op en hoeveel kost het?

Wat is een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

De werkloosheidsuitkering van het UWV is bedoeld voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Ze hebben hoge kosten en de uitkering is een (kleine) vergoeding voor de extra kosten die mensen met een handicap maken als gevolg van een chronische ziekte of handicap.

Wie ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

U heeft mogelijk recht op een uitkering als:

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

Als u recht heeft op een uitkering, betaalt UWV deze in september 2020 samen met uw uitkering uit.

Welk bedrag is het?

Dit komt overeen met 182,69 euro in 2020. Dit bedrag is niet inkomensafhankelijk en is een nettobedrag. Dit bedrag wordt niet als inkomen beschouwd, u betaalt er geen belasting over en het wordt niet meegerekend bij de berekening van fiscale voordelen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag.

Toeslag chronisch zieken en gehandicapten via hun gemeente in 2020

In 2020 kunt u een vergoeding krijgen via uw gemeente. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, verschilt van gemeente tot gemeente. Sommige gemeenten geven 400 euro per jaar, mogelijk 100 euro per jaar. Informeer daarom bij uw gemeente wat de mogelijke bedragen zijn.

Doelgroepuitkering gemeente

De doelgroep van gemeenten is:

Zorgtoeslag aanvragen in 2020

Om de zorgkosten voor u betaalbaar te houden, claimt u zorgtoeslag voor 2020 en later altijd in 2021 en start u vroegtijdig met het vergelijken van zorgpremies 2021. Het is belangrijk dat u bij verschillende verzekeraars een basisverzekering en aanvullende verzekeringen mag afsluiten. Dit wordt bemoeilijkt doordat de verzekeraar niet verplicht is u een aanvullende verzekering aan te bieden, maar een basisverzekering. Sommige gemeenten bieden ook een zorgverzekering aan. Het is vaak goedkoper, heeft een lager eigen risico en de voordelen zijn uitgebreider. Als u een laag inkomen heeft, kan de gemeente een deel van de zorgpremie zelf betalen, zodat u kunt besparen op de zorgkosten.

Zorgkostenaftrek 2020

Een andere mogelijkheid om een ​​deel van de zorgkosten die u maakt te ontvangen, is via een aftrekpost voor bepaalde zorgkosten. Hiervoor moet u aangifte inkomstenbelasting doen.

Lees verder