Vereniging van Eigenaren VvE en hypotheek

Als de VvE financieel niet op orde is, kun je de hypotheek overslaan. Helaas kan er veel mis gaan. Grote panden worden regelmatig opgedeeld in appartementen en er is geen reservefonds, er is geen splitsingsakte opgemaakt of er is geen meerjarige onderhoudsplanning, mjop, te weinig geld in de kas of slecht onderhoud. Dit alles kan ervoor zorgen dat u geen hypotheek krijgt voor uw appartement, of veel moeilijker dan u dacht, of minder hypotheek dan u vroeg. Er zijn strikte regels voor de maandelijkse bijdrage aan de VvE en deze spelen een rol bij de taxatie van uw appartement. Houd hier dus rekening mee bij het kopen van een appartement of het opsplitsen van een woning.

Gaat alles goed bij de Vereniging van Eigenaren?

Appartement als onderdeel van VvE

Iedereen die normaal een appartement koopt, wordt ook automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Deze VvE dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes van het appartementencomplex. Om deze alimentatie te kunnen betalen, betaalt u maandelijks een bijdrage aan de VvE. Hoeveel u moet betalen hangt af van de VvE, de staat van de woning, of er een opstalverzekering is inbegrepen en hoe serieus VvE onderhoud neemt. Zo moet de VvE sinds 2005 een onderhoudsfonds hebben, maar is nooit bepaald hoeveel geld daarin moet worden gestort. Bovendien is het niet gered. Vanaf 1 januari 2018 is dit allemaal wettelijk geregeld. Alle appartementen moeten geloven in dit nieuwe regime.

Onderhoudsfonds en onderhoud in VvE

Het reservefonds voor onderhoud gebouwen kan op twee manieren worden ingevuld, de keuze is aan VvE, maar deze moet wel ingevuld worden:

Een meerjarig MJop geeft aan welk onderhoud wordt uitgevoerd en welk budget daarvoor beschikbaar is. MJop is dan ook niet vrijblijvend en wordt opgesteld door een bevoegd kantoor. Goed onderhoud is in het belang van de eigenaren, kost soms veel geld, maar verhoogt ook de waarde van uw eigendom. Helaas verkeren veel appartementen in een slechte staat, daar moeten de nieuwe regels verandering in brengen. En dit raakt niet alleen de bestaande eigenaren, maar ook de huizenkoper. Als de zaken niet op orde zijn, kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om een ​​hypotheek te krijgen.

Taxatie van onroerend goed

Bij de hypotheekaanvraag hoort ook de taxatie van de woning, wooncomplex of appartement. Bij het bepalen van de waarde is de taxateur verplicht de stand van het VvE reservefonds aan te geven en hiermee rekening te houden bij het bepalen van de waarde. Heeft de VvE de financiën niet goed geregeld, is het reservefonds opgedroogd, is er veel onderhoud, dit alles bepaalt de waarde van de aanslag. Ook worden er regelmatig appartementen verkocht waarin staat dat er een VvE wordt opgericht, of dat er geen maandelijkse bijdragen worden gevraagd, of dat de jaarvergadering van de Vereniging van Eigenaars niet wordt gehouden. Het zal duidelijk zijn dat dit ongunstige beoordelingsfactoren zullen zijn. Banken kunnen u dan een hypotheek weigeren. Banken zeggen dat ze handelen in het belang van de huizenkoper, en dat is natuurlijk waar. In het verkoopcontract staan ​​echter vaak deadlines die niet gehaald kunnen worden of er komt helemaal geen financiering. Dit alles kan u veel geld kosten.

Pas op voor een oververhitte woningmarkt Krijgt u een hypotheek?

In een oververhitte huizenmarkt zijn mensen bereid meer te betalen dan de vraagprijs en compromissen te sluiten. Een concessie kan zijn dat u akkoord gaat om een ​​appartement te kopen zonder financiering af te sluiten en zonder financieringsreserveringen. Het is riskant, maar absoluut risicovol als je een appartement koopt met een gave VvE, zonder een goed gevuld reservefonds en een goedgekeurd meerjarenonderhoudsplan. Doe dus vooraf voldoende research, ook al krijg je die tijd niet altijd van de verkoper. Laat je ook goed adviseren.

Lees verder