Vereisten voor het nemen van een hypotheek

Bij het afsluiten van een hypotheek komen er altijd een aantal zaken bij kijken. Dit omvat een gezondheidscertificaat, een identiteitsbewijs en een beoordelingsrapport. In dit artikel lees je wat je zeker niet mag vergeten.

Noodzakelijke dingen:

bouwverslag

Meestal wordt het koopcontract afgesloten met een bouwkundige keuring. Vaak is deze controle zelfs verplicht. Dit geldt met name als u een woning van vóór 1940 wilt kopen en in aanmerking wilt komen voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Gezondheidsverklaring

Als u een levensverzekering met een hypotheek afsluit, is een gezondheidsverklaring verplicht. De verzekeraar wil dan vaak een recent gezondheidsrapport zien. Bij sommige hypotheken moet u zelfs een overlijdensrisicoverzekering of een beleggingsverzekering afsluiten. Dan moet u 9 van de 10 keer ook een gezondheidsverklaring kunnen overleggen aan de verzekeraar.

Geldig legitimatiebewijs

Zorg er altijd voor dat de notaris en de geldverstrekker een geldig legitimatiebewijs van u ontvangen of hebben. Het identiteitsbewijs kan een kopie zijn van uw rijbewijs of paspoort. Een identiteitskaart is niet voldoende.

notaris

De daadwerkelijke overdracht van de woning vindt altijd plaats bij een notaris. De notaris is bevoegd tot het opmaken van de koopakte. De notaris hanteert hiervoor een eigen tarief, dat wordt vastgesteld binnen de door de wet gestelde grenzen.

Evaluatieverslag

De kredietverstrekker vraagt ​​altijd om het meest recente taxatierapport. De geldverstrekker heeft de voorkeur als het wordt uitgevoerd door een erkende NVM-taxateur (Nederlandse Vereniging van Makelaars). Met dit rapport kunt u bepalen hoeveel uw maximale hypotheekbedrag mag zijn.

Kennisgeving of intentieverklaring van werkgever

Een door uw werkgever ondertekende werkgeversverklaring is altijd vereist. Als u geen vast contract voor onbepaalde tijd heeft, kan volstaan ​​worden met een intentieverklaring waarin uw werkgever aangeeft u een vast contract aan te willen bieden.€