Vereisten voor het aanvragen van een WW-uitkering: 26 weken eis

Als u werkloos wordt en om deze reden een WW-uitkering aanvraagt, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van deze eisen is de eis van 26 weken of “26 van de 36 weken”. Dit betekent dat u in een periode van 36 weken minimaal 26 weken moet hebben gewerkt voordat u ontslagen of ontslagen wordt. Het maakt niet uit of je die week 40 uur hebt gewerkt of misschien maar 2 uur. Voldoet u aan deze eis, dan krijgt u minimaal drie maanden een WW-uitkering.

26 weken eis

Wanneer heb je recht op een WW-uitkering?

EEN
Werkloosheidsuitkering
is bedoeld voor mensen die zijn ontslagen of van wie het contract is beëindigd, niet direct in staat zijn om bij dezelfde of een andere werkgever te gaan werken en daardoor geen inkomen hebben. Dit gebeurt vaak, vooral in tijden van crisis, zoals wanneer een bedrijf failliet gaat of een werkgever sommige werknemers moet ontslaan vanwege bezuinigingsmaatregelen. U kunt onder bepaalde omstandigheden ook een WW-uitkering aanvragen als uw uren wegvallen, maar u kunt nog wel werken voor de verloren uren.

Als u een WW-uitkering wilt aanvragen, moet u aan een aantal
vraag naar
die moeten worden gevolgd, namelijk:

26 weken eis

Vooral deze laatste eis, ook wel de “26 weken regel” of de “26 van de 36 weken regel” genoemd, roept nogal wat vragen op bij mensen die zich in deze situatie bevinden. Mensen met een 0-urencontract moeten vaak zelfs de einddatum correct voorspellen om aan deze eis te voldoen.

Stel dat je contract eindigt op 31 december 2020 of week 52, dan heb je:
36 weken terugberekening
. In dit geval tot de 16e week. Dan moet je zo zijn dat je in de 26 weken tussen de 16e en 52e week
werkte minimaal 26
is de. Het maakt niet uit of je 40 of 4 uur per week hebt gewerkt, of dat je werkweken varieerden in lengte. Iemand die een contract voor een bepaald aantal uren heeft, hoeft dit niet te berekenen. Heb jij
0 uur contract
of als je een bouwopdracht hebt waarbij je de ene week werkt en de andere week vrij, is het verstandig om wat rekenwerk te doen. Als je bijvoorbeeld wordt uitgenodigd voor een individueel werk en er is gelegenheid om het werk over twee weken te verdelen, is het altijd aan te raden om dit te doen. Het controleren van uw naleving kan u drie maanden inkomen besparen als u uw uren nog moet aanpassen.

jaar eis:

Voldoet u aan de eis van 26 weken, dan heeft u minimaal drie maanden recht op een uitkering. Wanneer je ook bent
jaar eis:
dit aantal maanden kan toenemen. Om aan deze eis te voldoen, moet u in de vijf jaar voorafgaand aan uw ontslag of beëindiging van uw contract minimaal vier jaar hebben gewerkt. Gedurende deze vier jaar moet u 52 dagen in dienst zijn geweest. Het maakt niet uit of de dagen 8 uur waren of misschien maar 1 uur. Dagen die langer zijn dan 8 uur worden niet langer dan 1 dag beschouwd.

Merk op dat het huidige jaar niet meetelt. Dus als u in 2020 werkloos wordt, moet u voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 minimaal vier 52 kalenderdagen hebben gewerkt om aan de eis te voldoen. Als u de afgelopen jaren niet heeft gewerkt omdat u voor kinderen onder de vijf jaar zorgde, worden deze jaren onder voorwaarden ook als arbeidsjaren beschouwd.

Voldoe je aan de leeftijdseisen? De duur van uw WW-uitkering in maanden is gelijk aan uw arbeidsverleden. Als u bijvoorbeeld twintig jaar hebt gewerkt, is uw WW-uitkering ook twintig maanden. Dit loopt op tot maximaal 38 maanden waarvoor u 38 jaar moet uitzitten. Dit is drie jaar WW, plus de twee maanden die je al krijgt als je aan de 26 weken-eis voldoet.

Controleer of u voldoet aan de eis van 26 weken en jaar

Het is natuurlijk lastig om dit zelf te controleren, maar als u inlogt met uw DigiD op de website van UWV, ziet u een rapportage van de afgelopen jaren waarin staat of u voor het betreffende kalenderjaar aan deze eis heeft voldaan. Jaren die je niet hebt ontmoet, zijn aanklikbaar, zodat je kunt zien hoeveel dagen je hebt gewerkt. Ook ziet u of u een WW-uitkering kunt aanvragen. Als dit het geval is, betekent dit automatisch dat je aan de eis van 26 weken hebt voldaan.

Lees verder