Vereisten voor een hypotheek

Door de hypotheek af te sluiten, gaat u een financiële verplichting aan met de bank. Elke hypotheekverstrekker heeft zijn eigen acceptatiebeleid: de regels die consumenten moeten volgen om een ​​hypotheek af te sluiten. Wat zijn de vereisten voor het verwijderen van een hypotheek? Wat zijn de voorwaarden voor hypotheken?

Benodigde documenten voor de hypotheek

Om de hypotheekaanvraag te kunnen beoordelen heeft de bank verschillende documenten nodig. Als u aan de eisen voldoet en de documenten zijn ingevuld, volgt er een “definitieve overeenkomst”. Bij het afsluiten van een hypotheek krijgt u te maken met een reeks gegevens die u moet verstrekken. Dit geldt voor de volgende documenten:

Kennisgeving of intentieverklaring van werkgever

Bij het afsluiten van een hypotheek heeft de hypotheekgever een opzegging of intentieverklaring van de werkgever nodig. Het werkgeversattest is geldig als u een contract voor onbepaalde tijd (voor onbepaalde tijd) heeft. Als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werkgever bent aangegaan, moet de werkgever een intentieverklaring opstellen waarin staat dat het voornemen bestaat om de overeenkomst om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Gezondheidsverklaring

Bundel je een levensverzekering of een beleggingsverzekering met je hypotheek, dan is er vaak een overlijdensrisicoverzekering inbegrepen. De verzekeringsmaatschappij kan om een ​​verklaring over uw gezondheid vragen.

Evaluatieverslag

De meeste hypotheekverstrekkers hebben een recent taxatierapport nodig voordat ze een hypotheek afsluiten. De bank wil duidelijkheid over de waarde van de woning. Op basis van de executiewaarde berekent de geldverstrekker het maximale hypotheekbedrag. Het taxatierapport wordt opgesteld door een niet bij de verkoop betrokken onafhankelijke makelaar of taxateur.

Voorwaarden voor het accepteren van een hypotheek

De volgende onderwerpen kunnen onderdeel zijn van de acceptatievoorwaarden voor hypotheken.

Vorderingen voor hypotheekinkomsten

Per 1 augustus 2011 treedt de Gedragscode Hypotheekfinanciering in werking. Met deze gedragscode wordt het maximale hypotheekbedrag berekend. Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met het inkomen en de leningen van u en uw partner.

Vereisten voor een hypotheek

Naast de bovengenoemde eisen voor het afsluiten van een hypotheek, kunnen er in het hypotheekaanbod een aantal eisen worden gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor een opstalverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Maar vorderingen kunnen ook een persoonlijk karakter hebben: bijvoorbeeld de verplichting om een ​​schuld af te lossen. Als u niet aan de eisen kunt voldoen, heeft de hypotheekverstrekker het recht het aanbod in te trekken. Sommige banken vereisen het openen van een betaalrekening als extra vereiste.€