Verdwenen voor de deurwaarder: Gone Unknown Where

Wie schulden heeft, krijgt vroeg of laat te maken met een deurwaarder. Maar routinematig heeft het geen invloed op debiteuren op hun huisadres, dat ze inmiddels hebben verlaten. Deze onvindbare personen worden dan gemarkeerd als ‘onbereikbaar’. Het is ook bekend als Departed Unknown Where (VOW). U wordt dan verwijderd uit de Basisregistratie Personen (GBA) van de gemeente.

Onbekend waar gebleven

Deurwaarder aan de deur

Als u schulden krijgt en deze niet terugbetaalt, kan de schuldeiser daarover beslissen
incassobureau
in staat te stellen. U neemt voortaan geen contact meer op met de schuldeiser zelf, maar met het incassobureau. Er wordt in eerste instantie een herinnering gestuurd. U bent dan verplicht de openstaande schuld te betalen, plus de kosten van de incassoprocedure en rente over het bedrag. Deze incassokosten zijn wettelijk vastgesteld. Over de eerste 2.500 euro wordt 15% rente toegepast, maar het minimumbedrag is 40 euro.

Betaalt u ook na één of meerdere aanmaningen niet, dan krijgt u te maken met een
deurwaarder
. Hij of zij kan beslag leggen op uw loon, uitkeringen en uw bankrekeningsaldo via een procedure bij de rechtbank. Als dat niet genoeg is, kunnen ook spullen in je huis in beslag worden genomen. Dit alles moet rekening houden met de niet-gehechtheidsgraad, die iets onder de bijstandsnorm ligt.

Wat gebeurt er als u de deur niet opent voor de deurwaarder?

Het is duidelijk dat niemand graag de deur opent voor een deurwaarder. Kun je de deur van de deurwaarder gewoon niet opendoen als hij voor de deur staat? Het is niet zo eenvoudig. Na het eerste mislukte bezoek laat de gerechtsdeurwaarder een bericht achter. De volgende keer kan hij ook de deur forceren in aanwezigheid van de hulpofficier van justitie. Hij neemt dan een slotenmaker mee die de deur vakkundig opent. Daarna controleert de politie eerst of er niemand in de woning is. Daarna kunt u doorgaan met het verwijderen van spullen uit het huis.

Verdwijnen om schulden te vermijden

Steeds meer mensen zijn letterlijk onvindbaar naar hun schuldeisers. In oktober 2014 waren volgens de gegevens van het Bureau Krediet Registratie (BKR) maar liefst 72.911 mensen niet te vinden. In januari 2013 waren dat er minder dan 60.000. De toename van het aantal mensen dat niet door schuldeisers kan worden gevonden, lijkt nauw samen te hangen met de toenemende drempels om deel te nemen aan het schuldsaneringsprogramma. Wanhopige mensen besluiten huis en haard te verlaten met de bedoeling te “verdwijnen”.

Wat gebeurt er als de gerechtsdeurwaarder moet vaststellen dat iemand niet meer op het enige adres van die persoon woont? Allereerst wordt er contact gelegd met de gemeente. Deze persoon zal die persoon uit GBA verwijderen. Dan krijgt hij na onderzoek een lijst
Ging naar onbekende bestemming (VOW)
. Hierdoor kunnen mensen geen aanspraak meer maken op een uitkering en geen paspoort of rijbewijs meer aanvragen.

Studies hebben aangetoond dat bijna de helft van degenen die als vermist worden vermeld, binnen twee jaar weer verschijnen. Dit gebeurt meestal omdat mensen zich toch in een (andere) gemeente inschrijven. In dat geval kan de gerechtsdeurwaardersprocedure gewoon opnieuw worden opgestart, met het besef dat de rente op de schuld alleen maar is gestegen.€