Verbeter het rendement van de aandelenportefeuille met opties

Topmanagers die miljoenen verdienen door opties te kiezen. Het heeft het imago van de opties geen goed gedaan. Dat is jammer, want het gebruik van opties kan erg handig zijn. Wat zijn de mogelijkheden en hoe werken ze? En: hoe ze een aandelenportefeuille kunnen beschermen tegen koersdalingen. Of om het voorraadrendement te verbeteren.

Wat zijn de kansen?

Opties zijn afgeleide beleggingsproducten of afgeleide instrumenten. De meest bekende zijn aandelenopties. Ook zijn er opties voor bijvoorbeeld indices (zoals de AEX-index), grondstoffen (zoals goud en olie) en valuta (denk aan de wisselkoers tussen de dollar en de euro).

Hieronder, als we het over opties hebben, worden aandelenopties genoemd, maar de principes zijn ook van toepassing op andere soorten cursussen.

Twee soorten opties: call-opties en put-opties

Callopties geven het recht om gedurende een bepaalde periode (dwz tot het verstrijken van de optie) aandelen te kopen tegen een vaste prijs (huidige prijs). Putopties geven het recht om aandelen voor een bepaalde periode (dat wil zeggen tot het verstrijken van de optie) te verkopen tegen een vaste prijs (huidige prijs). In totaal is de contractgrootte 100 aandelen, dat wil zeggen, 1 optiecontract is voor 100 aandelen.

Koop opties en schrijf opties (verkopen)

Bij het verhandelen van een optie zijn er altijd 2 partijen betrokken: de koper betaalt een premie aan de verkoper (schrijver) van de optie. De underwriter van de optie verbindt zich ertoe, indien de koper zijn recht wil uitoefenen, de aandelen te leveren (in het geval van een call-optie) of de aandelen te kopen (in het geval van een put-optie). De koper en de schrijver hebben geen direct contact met elkaar, de beurs (Euronext) en de banken van beide partijen zitten er tussenin.

De optiepremie wordt uitgedrukt in een bedrag per onderliggend aandeel. Aangezien het bedrag van het contract meestal 100 eenheden is, zal het totale bedrag van de transactie ook 100 keer hoger zijn dan het opgegeven premiebedrag (de transactiekosten worden ook bij de koper opgeteld, het totale bedrag dat de schrijver ontvangt kan worden verminderd met de transactiekosten).

Overdekte en onbedekte schrijfopties

De ondertekening van een calloptie wordt openbaar gemaakt wanneer er geen aandelen in de portefeuille van de schrijver zijn (100 multiples bij 100 of meer contracten). Als dit het geval is, wordt dit een gedekt schrijven genoemd. Een putoptie kan niet gedekt worden geschreven, dus de bank vereist dat de schrijver voldoende geld heeft (marge genaamd) om de aandelen mogelijk te kopen. Het maximale verlies voor een schrijver van een putoptie kan worden berekend op 100 keer de uitoefenprijs (minus de ontvangen premie voor de optie). De koers van het aandeel kan immers niet onder nul dalen. In principe is er geen limiet aan het maximale verlies voor de schrijver van een calloptie: 100 keer het verschil tussen de werkelijke aandelenkoers en de uitoefenprijs van het optiecontract (minus de ontvangen premie).

Verloopt op de derde vrijdag van de maand

Hoewel er uitzonderingen zijn, lopen de meeste optiecontracten af ​​op de derde vrijdag van een bepaalde maand, de zogenaamde expiratiedatum. Na de vervaldatum kunnen er 2 dingen gebeuren:

1) De prijs van het onderliggende aandeel is hoger dan de uitvoeringsprijs van het optiecontract:

Bij een calloptie zal de koper zijn recht uitoefenen, omdat hij dan de aandelen tegen een lagere prijs dan de beurskoers ontvangt. In dat geval zal de put-optie waardeloos aflopen (het aandeel levert bij verkoop op de beurs een hogere prijs op dan bij uitoefening); putopties voor de aannemer hebben dan een winst gelijk aan de ontvangen premie.

2) De prijs van het basisaandeel is lager dan de uitvoeringsprijs van het optiecontract:

In dat geval wordt de calloptie waardeloos (aandelen kopen op de beurs is goedkoper dan gebruik maken van optierechten); dan heeft de calloptie een winst gelijk aan de ontvangen premie voor de contracthouder.

Bij een putoptie zal de koper zijn recht uitoefenen, omdat hij dan een hogere prijs voor de aandelen krijgt dan op de beurs.

Uitleg op basis van teletekstpagina

De teletekstpagina hieronder (klik voor een grotere versie) toont de prijzen (per 31 december 2007) voor verschillende opties in de TAC-actie:

Teletekstpagina met TAC-optietarieven per 31-12-2007 / Bron: Collectie Infoteur

De eerste optie in de lijst is een calloptie met een vanafprijs van 12,00 euro en een expiratiedatum (derde vrijdag van januari 2008). Het werd voor het laatst verhandeld tegen een premie van € 0,60. De schrijver van de optie heeft (100 keer 0,60 is) 60 euro ontvangen, de koper van dit optiecontract heeft 60 euro betaald.

De laatste optie op de lijst is een putoptie met een uitoefenprijs van € 12,00 en een expiratiedatum (derde vrijdag van december 2012). Deze optie werd voor het laatst verhandeld tegen een premie van € 2,50. De auteur van deze optie ontving 250 euro, de koper betaalde 250 euro.

Strategieën met opties

Er zijn veel strategieën met opties mogelijk. Hieronder staan ​​er 2 om een ​​impressie te geven.

Bescherm uw aandelenportefeuille tegen koersdalingen

Stel dat een belegger 300 aandelen van een bepaald bedrijf in portefeuille heeft en hij vreest een waardedaling door een beurscrisis of tegenvallende prestaties van dat bedrijf.

Om zich hiertegen in te dekken, kunnen 3 putopties worden gekocht. Ze geven het recht om gedurende een bepaalde periode 300 aandelen te verkopen tegen een vaste prijs. Met andere woorden, een verzekering tegen dalende prijzen.

Verhoog het voorraadrendement

Een belegger bezit 200 aandelen van een bepaald bedrijf. De prijs van dit aandeel zal niet of nauwelijks stijgen. Naast het dividend dat jaarlijks wordt uitgekeerd, is het rendement laag.

Om het rendement te verhogen kunnen er 2 callopties (gedekt) worden geschreven met een uitoefenprijs die iets hoger is dan de huidige koers van het aandeel. Hiervoor ontvangt de belegger een bonus. Als de koers van het aandeel op de eindvervaldag niet boven de uitoefenprijs is gestegen, is de winst gelijk aan de premie en kunnen de callopties worden herschreven voor een nieuwe periode. Mocht de koers toch stijgen en de opties worden uitgeoefend, dan worden de 200 aandelen in de portefeuille verkocht. Dit gebeurt tegen een hogere prijs dan de aandelenkoers op het moment dat de optie wordt geschreven. Stijgt de koers van het aandeel fors, dan kan een forse koersstijging worden gemist, maar het rendement is behaald en was vooraf niet verwacht. Te boos worden over gederfde winst is verspilde energie. Want wie zegt dat de belegger anders de aandelen echt voor een hoge prijs zou hebben verkocht? Veel mensen wachten op verdere prijsstijgingen en worden dan geconfronteerd met een prijs die weer daalt. Of zoals sommigen zeggen: “Winst nemen is de enige manier om geld te verdienen op de aandelenmarkt, tussentijdse prijsstijgingen zijn slechts papieren winsten”.

Naast het schrijven van gedekte callopties, kunnen extra rendementen worden behaald door 1 of meer putopties te schrijven. Laten we zeggen dat de belegger daadwerkelijk van plan is 100 extra aandelen van het bedrijf te kopen, maar tegen een iets lagere prijs dan de huidige aandelenkoers. De putoptie kan dan worden geschreven tegen een uitoefenprijs die iets onder de huidige aandelenkoers ligt. Hiervoor ontvangt de belegger een bonus. Als de koers van het aandeel aan het einde van de looptijd niet onder de uitoefenprijs is gedaald, is de winst gelijk aan de premie en kan de putoptie opnieuw worden geschreven voor een nieuwe periode. Als de prijs op expiratie onder de uitoefenprijs is gedaald, wordt de optie uitgeoefend en krijgt de belegger 100 extra aandelen in portefeuille. Ze worden vervolgens gekocht tegen een prijs die lager is dan de aandelenkoers op het moment dat de optie wordt geschreven. Uiteraard kan de koers van het aandeel op het moment van levering van de aandelen veel lager zijn dan de basisprijs. Maar als de belegger ze had gekocht op het moment dat de putoptie werd geschreven, zou er nog meer zijn betaald en zou er geen premie zijn ontvangen.

Conclusie

Voor aandelenbeleggers kan het zeer winstgevend zijn om in opties te duiken. Niet alleen speculeren (spelen) met de prijs die omhoog of omlaag gaat zoals sommigen doen. Maar hiermee wel een beter beleggingsresultaat behalen dan met alleen aandelen.

Lees verder