Veiliger beleggen met levenscyclusfondsen

Iedereen die in aandelen en obligaties belegt, weet dat prijzen kunnen fluctueren. Soms zijn er zeer forse verlagingen, bijvoorbeeld in 2001 en 2008. Het is nu mogelijk om het risico af te stemmen op uw levenscyclus of levensfase. Automatisch!

Acties

Aandelenkoersen kunnen sterk fluctueren. De waarde van aandelen op de Nederlandse beurs is in 2008 door de kredietcrisis met maar liefst 50% gedaald. In 2001 en 2002 kelderden de aandelenkoersen als gevolg van terroristische aanslagen. Dan met 20 en nog eens 30%. De afgelopen jaren werden positieve rendementen waargenomen: +30% in 2005 en +42% in 2009. Gemeten over een periode van 30 jaar lag het rendement van Nederlandse aandelen nog steeds boven de 10%.

obligaties

Bij obligaties is het prijsrisico lager. Want leningen aan overheden en grote bedrijven worden meestal afgelost. Prijzen reageren op renteschommelingen. Over het algemeen dalen de obligatiekoersen als de kapitaalmarktrente stijgt. In 2008 waren de Nederlandse obligatierentes +11%, terwijl de aandelenkoersen met 50% daalden. In 2001 en 2002 was er een vergelijkbaar effect. Gewaardeerd over een periode van 30 jaar hebben obligaties in Nederland meer dan 7% opgeleverd.

Gemengde fondsen

Daarom wordt aanbevolen om de risico’s te spreiden over verschillende soorten beleggingen: aandelen en obligaties. Maar ook vastgoed en liquiditeit (sparen). Daarnaast is het aan te raden om regionale spreiding toe te passen, want als de ene regio slecht presteert, kan een andere regio beter presteren. Ook is het verstandig om uit te breiden naar verschillende sectoren. Grondstoffen doen het momenteel beter dan ICT-bedrijven. Dit bereik je met een gemengd fonds. Ze zijn er in verschillende soorten en maten. De investeringsratio ligt binnen een bepaalde bandbreedte. Bijvoorbeeld 40-50% aandelen, 30-40% obligaties en 10-20% contanten. De fondsmanager kan op basis van zijn huidige inzicht het accent verleggen.

investeringsprofiel

Als u van plan bent om via een beleggingsfonds te beleggen, wordt u vooraf gescreend om te zien hoeveel kennis en ervaring u heeft. En hoe u emotioneel reageert op wisselend rendement. Dan krijgt iemand met een defensief profiel een fonds aangeboden met de nadruk op obligaties, zeg maar 60-70%. Terwijl een offensieve belegger slechts 20-30% obligaties en 70-80% aandelen krijgt aangeboden. Uw profiel moet regelmatig worden bijgewerkt na financiële gebeurtenissen zoals een erfenis of een loterijprijs.

Levenscyclusfondsen

Daarnaast is het belangrijk om het risico te verkleinen naarmate je ouder wordt. Het zou heel vervelend zijn als u in 2008 64 jaar oud was en uw pensioenkapitaal volledig in aandelen was belegd. Dan is de waarde van uw pensioen binnen enkele maanden gehalveerd. Het is beter om aandelen geleidelijk in te wisselen voor obligaties, zodat er op de eindvervaldag veel minder risico is. U kunt dit zelf regelen, maar life cycle funds doen dit automatisch voor u.

Pensioenen

Veel werknemers hebben een pensioenregeling waarbij ze zelf het beleggingsrisico nemen. Alleen de bonus wordt beloofd en er wordt geen resultaat beloofd. Pensioenverzekeraars zijn sinds 2008 verplicht om levensloopfondsen op te nemen in hun pakket. Het verwachte rendement is lager dan bij een traditioneel beleggingsfonds, maar het is wel veiliger. En u hoeft zich er geen zorgen over te maken.

Gratis investering

Het laatste nieuws is dat lifecycle-fondsen ook beschikbaar zijn op reguliere beleggingsrekeningen die niet gekoppeld zijn aan een pensioen of hypotheek. Dit noemen we een gratis box 3 investering. We wachten nog op indexfondsen (met ultralage kosten) in levenscyclusstructuren, maar dat zal nog even duren.

Lees verder