Veilige lage hypotheekrente

Lage hypotheekrentes kunnen het verschil maken: kost een hypotheek van € 100.000 één procentpunt meer, dan stijgt de maandlast met zo’n € 80. En na 10 jaar is dat bijna 10.000 euro meer. Door gebruik te maken van de toekomstige constructie is het mogelijk om met de bank af te spreken voor x maanden geld lenen en alvast de rente vast te stellen, zoals die op dit moment is.

Mogelijkheid voor lage hypotheekrente voor huizenkopers

De hypotheekrente is tot een historisch dieptepunt gedaald, een rente die veel beleggers irriteert, maar huizenkopers verheugt. Toegegeven, geld lenen is de afgelopen maanden iets duurder geworden, omdat klanten van hypotheken voor de lening betalen
de hypotheekrente staat 10 jaar vast
met ongeveer een half procentpunt meer dan in het najaar van 2010. Maar gemiddeld is de huidige rente nog steeds goed. Tien jaar geleden kostte een vergelijkbare lening meer dan 6%.

Uw huis kopen met stijgende inflatie

Voor de
kopen
van een
huis
Dit is een goed moment voor een hypotheek:

Lage hypotheekrente voor toekomstig verlengingsvoorstel

Hypotheekhouders waar
vaste rente periode
op lange termijn afloopt, kan men zich afvragen of de aanstaande verlenging al onderhandeld kan worden tegen de huidige lage rentetarieven. Dit zou theoretisch kunnen worden verzekerd door het principe van termijnleningen dat in andere landen veel wordt gebruikt. Banken hebben methoden om dit renterisico af te dekken.

Op grond van dit principe kunnen huiseigenaren een dergelijke toekomstige lening krijgen tot vijf jaar voordat de oude lening afloopt. Meestal is zo’n toekomstige lening echter maar tot drie jaar vooruit nuttig. Want de hypotheekverstrekker vraagt ​​meestal een renteberekening van 0,01 tot 0,03 procentpunt per maand. En werkt de oude lening maar voor korte tijd, dan kun je de verlengingsrente vaak zonder opslag gebruiken.

De rente op een toekomstige lening vastzetten op basis van de huidige rentetarieven

Een termijnlening biedt een kans
huidige rentetarieven
om de rente op een toekomstige lening vooraf te bepalen. Banken kunnen zo’n termijnrentevoet, de prime rate genoemd, instellen voor verschillende soorten leningen. Niet alleen de toekomstige renteperiode is van belang, maar ook het type lening.

Zo’n toekomstige lening is natuurlijk niet vrijblijvend voor de betrokken partijen. Het kan niet eenzijdig worden vermeden als er zich nu betere investeringsmogelijkheden voordoen. Mocht de toekomstige rente toch anders uitpakken dan verwacht, dan heeft een van de partijen duidelijk pech.

Vooral de verzekeraars van onze oosterburen bieden toekomstige leningen tegen gunstige voorwaarden aan. Als u in Duitsland bijvoorbeeld al in januari 2011 uw huidige lening wilde verlengen, die in januari 2014 afliep, betaalde u in de Axa-groep slechts een renteopslag van 0,3 procentpunt.

Speculeren op renteprognoses

Hoewel een termijnlening voor veel klanten interessant kan zijn, brengt het ook veel speculatie met zich mee. Als de rente niet stijgt, heeft de deal zijn vruchten afgeworpen. Maar zelfs dan moet de klant aan zijn toekomstige leningverplichtingen voldoen, anders zal de bank schadevergoeding eisen.

Bij de huidige
hypotheekrentetarieven
huizenkopers zouden, indien mogelijk, de voorkeur moeten geven aan een hypotheek met een langere rentevaste looptijd, zoals 15 of 20 jaar, om op lange termijn te profiteren van gunstige voorwaarden. Mocht de rente toch dalen, dan is het in sommige gevallen mogelijk om, in tegenstelling tot wat de rente denkt, te herfinancieren na 10 jaar, ook als de rente voor een langere periode vaststaat. In dergelijke hypotheekovereenkomsten hebben de kredietnemers na tien jaar het recht om de lening op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden.€