Veelgestelde vragen over WW-voordeel?

De lengte en hoogte van uw WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden en salaris. Als u recht heeft op een WW-uitkering, ontvangt u deze minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Om voor een uitkering in aanmerking te komen, kun je werkloosheid niet verwijten.

Als je voor je ontslag minimaal 26 weken hebt gewerkt, heb je voor je ontslag 36 weken recht op een WW-uitkering. Dit is de zogenaamde eis van weken. Het maakt niet uit hoeveel uur je hebt gewerkt. Werklozen die aan het aantal weken voldoen, hebben recht op de verlengde uitkering als ze de afgelopen vijf jaar minimaal vier jaar hebben gewerkt. Gedurende deze periode moet u minimaal 52 dagen loon per jaar ontvangen. Dit is de zogenaamde jaarbehoefte.

Hoe lang krijg ik een werkloosheidsuitkering?

Werklozen die voldoen aan het aantal weken en het aantal jaren hebben recht op het aantal gewerkte jaren vermenigvuldigd met één maand. Iemand met zes jaar werkervaring heeft dus recht op zes maanden WW.

Hoe kan ik mijn werkgeschiedenis berekenen?

Werkelijke dienstjaren en fictieve dienstjaren worden bij elkaar opgeteld om uw arbeidsverleden te bepalen. Uw werkelijke dienstjaren zijn de jaren die u sinds 1998 heeft gewerkt en waarin u minimaal 52 dagen heeft gewerkt. Het jaar van werkloosheid wordt in dit geval niet meegeteld. Iemand die in 2009 werkloos is geworden heeft dus: 2009 – 1998 = 11 werkelijke jaren werk. De fictieve arbeidsjaren zijn afhankelijk van uw leeftijd. Dit betreft het aantal jaren waarin u vóór 1998 18 werd. Het maakt niet uit of u in die periode daadwerkelijk heeft gewerkt. Iemand geboren in 1960 heeft dus 20 fictieve dienstjaren (1998-1978).

Hoe groot is het voordeel?

De maximale uitkering is een percentage van uw laatstverdiende salaris, maar het maximale dagsalaris (183,15 EUR per dag in 2009). De eerste twee maanden van de uitkering krijgt u 75 procent van uw salaris, daarna 70 procent van uw laatstverdiende salaris of dagloon.

Wat gebeurt er als de uitkering onder het sociaal minimum komt?

Bij werkloosheid krijgen werknemers met een laag inkomen ook eerst 75 procent en daarna 70 procent van hun laatstverdiende salaris. Mocht dit niet voldoende zijn om de eindjes aan elkaar te knopen, dan bestaat de mogelijkheid om aanspraak te maken op een aanvullende uitkering tot aan het sociaal minimum. Dit geldt alleen als het gezinsinkomen te laag is, dus het inkomen van de partner telt ook mee.

Wat gebeurt er na afloop van de WW-periode?

Vanaf nu krijg je hulp. Ook hier wordt het gezinsinkomen als criterium gehanteerd.

Hoe een werkloosheidsuitkering aanvragen?

U moet zich als werkzoekende inschrijven bij UWV Werkbedrijf. Dit gebeurt nu digitaal via Werk.nl. U heeft een DigiD nodig om uw registratie te voltooien. Dit is de digitale handtekening die u ook gebruikt op uw jaarlijkse belastingaangifte. Uw inschrijving is officieel na een persoonlijk gesprek met UWV. Tijdens uw gesprek met het UWV moet u een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs niet toegestaan) en een document met uw rijksregisternummer meenemen. Na inschrijving bij het UWV kunt u online een WW-uitkering aanvragen.

Lees verder