Veel voorkomende vormen van crowdfunding

Begrippen als crowdfunding, crowdfunding, crowdfunding of crowdfunding zijn nog relatief nieuw. Crowdsourcing beschrijft in grote lijnen elke vorm van ondersteuning uit verschillende bronnen (“bron” in het Engels betekent “bron”). Kenmerkend is dat in al deze gevallen sprake is van een gezamenlijke financiële inspanning. Zo begonnen belangrijke projecten, vooral in de muziek- en filmindustrie. Maar hoewel deze zeer gelijkaardige namen nog maar een paar jaar oud zijn, winnen ze steeds meer aan belang. Als belegger kent u de verschillen tussen deze financieringsvormen beter vanwege de verschillende risico’s.

Financiering via crowdfunding

Bij crowdfunding, vaak gebruikt als verzamelnaam, financieren veel kleine investeerders samen één project. Een internetplatform fungeert meestal als intermediair en regulerend orgaan voor deze vorm van crowdfunding (crowd = groep mensen, financiering = financiering). Crowdfunding verzamelt financiële middelen in de vorm van subsidies, die na succesvolle financiering niet hoeven te worden terugbetaald. Als dank ontvangen Donateurs een kleine beloning (“Compensatie”). Bij kunstprojecten kan dit bijvoorbeeld bestaan ​​uit een miniatuurreproductie van een origineel kunstwerk.

Crowdlending: leningen tussen particulieren

De term “crowd lending” verwijst specifiek naar leningen tussen individuen. In ons land is kredietverlening vooral voorbehouden aan banken en kredietinstellingen. Daarom zijn commerciële leningen niet wenselijk en niet toegestaan ​​zonder een bankvergunning of een speciale machtiging van een kredietbemiddelaar. Omdat we in ons land een vergunning hebben, is de dienstverlener geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar.nl is het toonaangevende crowdfundingplatform van Nederland dat zich inzet voor de financiering van het midden- en kleinbedrijf en particulieren. Naast geldvoorelkaar.nl zijn er meerdere kleinere partijen in de markt actief met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of met een ontheffing van de AFM:

Een schriftelijke kredietovereenkomst is geen overbodige luxe

Particulieren sluiten vaak ook leningovereenkomsten buiten kredietplatforms om. Vaak gaat het niet om krediet in de traditionele zin. In de familiekring voelen mensen vaak onwil om een ​​dure lening aan te gaan bij de bank. Wie kent er niet een situatie waarin vader en/of moeder nog onbetaald spaargeld met slechte rente hebben. Er wordt echter ook vaak geld uitgeleend tussen echtparen of goede vrienden (altijd zonder rente te vragen). In dit verband moet echter worden begrepen dat mondelinge afspraken achteraf veel moeilijker te bewijzen zijn dan schriftelijke afspraken. En een overboeking op een rekening is makkelijker te bewijzen dan een bundel bankbiljetten. Voor grotere bedragen is het daarom aan te raden om een ​​notaris of een advocaat te raadplegen!

Financiering via crowdfunding

Het fenomeen crowdfunding is interessant voor investeerders. Vooral voor startende ondernemers kan crowdfunding worden gezien als een vorm van crowdfunding. Maar met conventionele crowdfunding, zoals op Kickstarter in de VS, worden mensen beloond voor hun steun. Dit wordt meestal verstrekt als een uitkering in natura of een immaterieel voordeel. De geldverstrekker gaat dus geen participatierelatie aan. Bij crowdbeleggen ligt dat anders. Hier zoekt de startup kapitaal en biedt in ruil daarvoor een belang in het bedrijf. Daarna wordt de investeerder betrokken bij de ontwikkeling van de startup en hoopt hij op een waardestijging van zijn aandeel.

Startup financieren via crowdfunding

In tegenstelling tot angel-financiering wordt het benodigde kapitaal weer opgehaald door veel kleine kredietverstrekkers. Daarom hebben we het hier over crowdfunding. Dit gebeurt via een platform waar de start-up zich kan presenteren aan veel investeerders. Als de start-up interesse van gebruikers voor het platform wekt, kan een investering worden overwogen. Er is meestal een vooraf bepaald bedrag dat aangeeft wanneer de beoogde lancering succesvol is. Natuurlijk zijn er alle risico’s verbonden aan het deel uitmaken van het bedrijf. Als het bedrijf er ondanks alle financiële steun van de crowd niet in slaagt, kan de hele investering verloren gaan.€