Vastgoed: Investering in CV of vastgoedaandelenfondsen

Het is voor beleggers vaak niet eenvoudig om verschillende vastgoedfondsen goed met elkaar te vergelijken en of deze vorm van beleggen voor hen de juiste keuze is. Dus we bespreken hier wat het verschil is tussen beleggen in onroerendgoed-cv en beleggingsfondsen in onroerend goed.

Investeren in CV en vastgoedaandelenfondsen

Een vastgoed-cv verschilt op verschillende manieren van (vermelde)
aandelenfondsen
. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende punten:

Deze punten zullen hieronder worden besproken.

Evaluatie van vastgoed-cv’s en vastgoedfondsen

Als belegger heeft u vaak een doel, u wilt bijvoorbeeld over 10 jaar met pensioen en heeft daarvoor een klein kapitaal opgebouwd. Je denkt dat het gaat lukken met beleggen in onroerend goed.

Omdat prijzen sterk kunnen fluctueren, is het erg moeilijk om een ​​duidelijk beeld te krijgen van hoe een (vastgoed)beleggingsfonds het in die 10 jaar zal doen. Ook is het door de grote omvang van het vastgoedbeleggingsfonds moeilijk in te schatten in welk vastgoed wordt belegd en in wie
kostenstructuur
is de.

Een vastgoed-cv is in dit opzicht veel transparanter. Investeren in dergelijke cv’s is vaak een
prospectus
afgegeven indien het type vastgoed en de kostenstructuur duidelijk omschreven zijn. Het is zo gemakkelijk om te bepalen of dit cv is wat je wilt (een mooi bedrag krijgen in 10 jaar).

Prijsrisico en aandelenkoersen

Een belangrijk verschil tussen open (genoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-cv’s is de link tussen de eerste en
beurs
. Het vastgoedfonds volgt tot op zekere hoogte de algemene trend van de aandelenmarkt. Als de AEX om wat voor reden dan ook daalt (bijvoorbeeld slecht nieuws uit Amerika – de kredietcrisis), is de kans groot dat de waarde van uw vastgoedportefeuille ook daalt.

Vastgoed-cv’s worden niet vermeld en daarom treedt het bovengenoemde effect niet op. Deze cv’s kunnen een ramp zijn als:
middel van voortplanting
moet worden opgenomen in uw beleggingsportefeuille. Is er een neerwaartse trend op de aandelenmarkt? Dan kan de CV zijn waarde behouden.

Betrokkenheid van investeerders

Een ander verschil tussen CV- en vastgoedfondsen is de mate waarin beleggers invloed hebben op
beslissingen
Als onderdeel van een CV of vastgoedfonds. Bij beursgenoteerde vastgoedfondsen worden belangrijke beslissingen genomen door het management (en zo nodig ook in overleg met grootaandeelhouders). Bij CV heeft elke belegger stemrecht in CV in verhouding tot zijn bezit. Belangrijke beslissingen kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen (bijvoorbeeld verkoop van een deel van de vastgoedportefeuille).

Kosten en opbrengsten

Zoals hierboven vermeld, geeft een vastgoed-cv (meestal) een prospectus uit. Op basis hiervan kunnen beleggers beslissen of ze in het fonds willen participeren. Maar wat belangrijker is: het omvat alle kosten van het fonds, werkingskosten en royalty’s voor de originator.

Bij het beleggen in een (beursgenoteerd) vastgoedfonds bestaat deze transparantie niet. Het jaarverslag van het fonds zou meer informatie kunnen geven, maar is ook niet altijd even duidelijk. Het is meestal onmogelijk om de exacte kosten van elk object te achterhalen.€