Vastgoed en wat echtscheiding financieel voor u betekent

Ook bij het scheiden in 2019 en 2020 komt veel kijken. Heeft u een eigen woning, wat betekent een scheiding financieel voor u, wat zijn de gevolgen van een scheiding? Uw huis kopen, opsplitsen, uw huis verkopen? Het bezitten van een woning met restschuld maakt het moeilijker om te scheiden. Ook het pensioen moet verdeeld worden, het huis moet verkocht en verdeeld worden, alimentatie moet geregeld worden. Wat betekent uit elkaar gaan en scheiden voor de woning van de eigenaar en wat betekent scheiden voor de hypotheek en hypotheekrente? Wat houdt ex-partner buy-out in en is het fiscaal aftrekbaar? Wat als u een restschuld heeft door de verkoop van uw woning of andere schulden? Uw woning kan ook een huurwoning zijn. Kom je er samen niet uit, schakel dan een goede advocaat in. Een rechter kan ook een gebruiksvergoeding toekennen als de woning overwaarde heeft en wordt verkocht. Een scheiding kan ook leiden tot uitgestelde belastingschulden.

Inhoudsopgave Artikel

Wat betekent een echtscheiding die eigenaar is van het huis financieel voor u?

Uit elkaar gaan doet pijn, en uit elkaar gaan zorgt er meestal voor dat de betrokkenen zich verslagen voelen. Het is echter verstandig om je emoties niet te veel te laten overheersen. Echtscheiding betekent meer dan het verbreken van emotionele banden. Er zijn veel dingen om te regelen. De distributie kunt u het beste, indien mogelijk, in een goede verstandhouding en op een zakelijke manier regelen. Veel professionals zijn bereid je te helpen, maar het is nog steeds beter als je weet wat het voor jou zal betekenen. Wat betekent bijvoorbeeld een scheiding financieel voor uw woning?

Je maakt het uit

Als u gaat scheiden, eindigt het fiscaal partnerschap zodra uw advocaat het verzoek tot echtscheiding naar de rechtbank heeft gestuurd en u niet meer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven. Blijft u samen inschrijven op hetzelfde adres, dan eindigt het fiscaal partnerschap als u of uw ex wordt uitgeschreven. Als het samenwonen eindigt in een echtscheiding, neemt elk van de partners zijn deel van de eigen woningreserve mee. Bij algemeen mede-eigendom is dit elk 50%. Iedereen die in de woning blijft wonen, kan ook het aandeel van de ander overnemen.

Financieel plan opmaken, gedwongen verkoop van uw woning?

Voor een goede verdeling is een financieel plan nodig. Voor velen is een huis een zeer belangrijk onderdeel van rijkdom. Daarom staat de woning zeker op de inventarislijst met bezittingen en te doen acties. Wie blijft er bijvoorbeeld in het huis wonen?

Vastgoed, echtscheiding en huurwoningen

Stel je hebt een huurhuis. Dan wat. In dit geval maakt het niet uit wie de hoofdhuurder was. Het gaat erom of je er samen uit kunt komen wie er in het huis blijft wonen. Zodra de echtscheiding een feit is, dient de overblijvende bewoner de huurovereenkomst zo snel mogelijk aan te passen. Denk niet “ik vind snel een andere huurwoning”, want meestal is een scheiding geen reden voor de gemeente om de voorkeur te geven aan een huurwoning. Komen jullie er samen niet uit, dan beslist de rechter. De rechter weegt de belangen af ​​en kent in de praktijk meestal de woonruimte toe aan degenen die bij de kinderen verblijven. Houd er rekening mee of de kosten van herstel van eerdere schade aan de woonruimte nog moeten worden vergoed. Deze kosten moeten ook tussen de partners worden gedeeld.

Echtscheiding en hypotheek, ex-partner op hypotheekakte

Bij het kopen van een huis rijst de vraag wat te doen met het huis. Verkopen of ex-partner daar laten wonen. Wat dit betekent voor uw hypotheek en de hypotheekrenteaftrek. Er rust immers vaak nog een hypotheek op de woning. Zeker als je een aflossingsvrije hypotheek hebt of de woning nog niet zo lang in bezit hebt. In dat geval is het zeker ook de vraag of de verkoop gerelateerd is aan de resterende schuld, of dat uw woning voldoende overwaarde heeft om zonder problemen door te gaan met de verkoop van de woning of de overdracht van de hypotheek. Als de (gezamenlijk) gekochte woning onverhoopt met de restschuld moet worden verkocht omdat de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning, wordt die restschuld 50-fifty tussen jullie tweeën verdeeld. De restschuld van € 50.000 betekent dat u ieder € 25.000,- verschuldigd bent, ongeacht de kosten die u maakt om de woning te verkopen. Daarnaast kan er tijdelijk sprake zijn van dubbele woonlasten. Zolang de ex-partner in de hypotheekakte wordt genoemd, is hij hoofdelijk aansprakelijk voor de totale schuld.

Vermogensverhoudingen bij echtscheiding: huwelijkse voorwaarden of niet?

Een belangrijke factor bij het oplossen van een echtscheiding is het soort huwelijk. Met huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen. Als de woning in huwelijkse voorwaarden is geregeld, wordt ook vooraf bepaald van wie de woning is. Er lijkt weinig ruimte voor een andere schikking, tenzij de partners anders overeenkomen. Bedenk ook of dit gevolgen heeft voor de betaalbaarheid van uw hypotheek. Als het huis eigendom is van één persoon, wordt de hypotheek ook door die persoon genomen en betaald. Als dit niet het geval is, moet u mogelijk ook de hypotheekbank op de hoogte stellen. Uiteindelijk komt het erop neer dat er geen verlies of extra risico mag zijn voor de hypotheekbank of een verzekeraar als gevolg van de echtscheiding. Denk ook aan een hypotheekgarantie van de overheid. Mogelijk moet u daar ook stappen ondernemen.

Gehuwd in gemeenschap van goederen

Stel, u bent in gemeenschap van goederen getrouwd. In dat geval zijn er eigenlijk drie scenario’s: afkopen, verkopen of incorporeren. Let op: hypotheekrente blijft doorbetaald. Anders krijg je later een negatieve code in BKR met alle negatieve gevolgen van dien.

Koop een partner, verwijder de hypotheekakte

Als u uw ex-partner kunt uitkopen, kunt u zelf in de woning blijven wonen. Kiest u ervoor om uw ex-partner uit te kopen en wordt het afkoopbedrag onderling overeengekomen, dan zijn er enkele financieringsmogelijkheden. Of u koopt de ex-partner uit met uw eigen geld, of u verhoogt de hypotheek. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk. Voor degenen die worden ingewisseld voor de bijleenregeling van de Belastingdienst, wordt het aflossingsbedrag fiscaal geteld over drie jaar. Daarnaast is de extra hypotheekrente die bij een grotere hypotheek ontstaat gewoon fiscaal aftrekbaar. De aflossing van de ex-partner kan ook over meerdere jaren worden gespreid. In de samenlevingsovereenkomst wordt regelmatig een periode van vijf jaar vastgelegd.

Uitkopen in 2019 of 2020

Als u de afkoop in 2019 of 2020 financiert met een hypotheek, moet de hypotheekrente een lijfrente zijn om fiscaal aftrekbaar te zijn en in maximaal dertig jaar worden afgelost. Of u een aanvullende hypotheek krijgt, hangt af van uw inkomen.

Hypotheekrenteaftrek 2019 en 2020

Bij echtscheiding vervalt de hypotheekrenteaftrek als:

U bent geen fiscale partner meer als u een scheiding heeft aangevraagd en niet meer op hetzelfde adres woont.

Koude of warme vergrendeling

Bij koude vervreemding zijn en blijven de mogelijkheden van de partners strikt gescheiden. Bij een warme uitsluiting hoort een huwelijkse voorwaarden met een vaststellingsclausule.

De nieuwe bijleenregeling geldt ook in 2019 en 2020

De regeling voor betaalbare woningen is komen te vervallen. Ook als u een goedkopere woning koopt, moet u de overwaarde van de verkochte woning in de nieuwe woning stoppen. Hierdoor kunt u de rente niet meer automatisch volledig aftrekken van uw oude hypotheek. Daarom wordt in 2020 dezelfde houding gehanteerd bij het verhuizen naar een goedkopere of duurdere koopwoning. In 2020 is de bijleenregeling nog drie jaar geldig na verkoop van de woning.

Verplichte verkoop van de woning met restschuld

Als niemand in het huis wil blijven, is verkopen de volgende optie. Wees je bewust van de gevolgen van een eventuele resterende schuld. Daarentegen wordt, indien er sprake is van eigen vermogen, 50% van het eigen vermogen opgenomen in de reserve van de koopwoningen en de daarbij behorende bijleenregeling van de Belastingdienst.

Opnemen in de woning

Als de verkoop na overleg enige tijd wordt uitgesteld, bijvoorbeeld omdat de kinderen de woning moeten verlaten, wordt de woning in de boedel opgenomen. Ondertussen kunnen beide partners nog twee jaar hypotheekrente aftrekken. Dan moet het huis een van de twee hoofdwoningen zijn.

Akte van scheiding: het verdelen van een huis

De woning is een registergoed en de wijziging van de eigenaar moet worden vastgelegd in de akte van scheiding. Deze akte wordt opgemaakt en ondertekend bij een notaris.

Tot slot, hoe werkt de scheiding financieel?

Ook is het denkbaar dat bij een scheiding beide partners in de woning willen blijven wonen. In de praktijk is dit niet mogelijk en zal er dus over een oplossing moeten worden onderhandeld. Kom je er samen niet uit, dan kan een echtscheidingsadvocaat je helpen. Het zal duidelijk zijn dat de situatie ingewikkelder is als er geen meerwaarde is. Ook de resterende schuld op het huis zal besproken moeten worden. Als een partner in de te koop staande woning blijft wonen en de woning overwaarde heeft, kan de andere partner een gerechtelijk bevel vragen om een ​​gebruiksvergoeding te innen.

Lees verder