Vastgoed CV en bereken zelf uw rendement op vastgoed CV

Welk rendement verwacht u van een vastgoed-cv? Veel mensen investeren in onroerend goed, vaak vanwege het rendement dat wordt beloofd door cv’s over onroerend goed. Maar er zijn risico’s en wat gebeurt er als de rente verandert. Voer daarom altijd meerdere gevoeligheidsanalyses uit en analyseer zorgvuldig het vastgoed-cv. U kunt deze methode ook gebruiken voor een scheeps-CV of vlootfonds. De fiscale voordelen kunnen nog groter zijn. Investeren in onroerend goed kan zeer winstgevend zijn met een cv voor onroerend goed, dus reken maar uit.

Hoeveel rendement geeft een vastgoed-cv echt?

Wat is een CV in beperkte mate?

CV staat voor commanditaire vennootschap. CV is een bijzondere variant van maatschap met het VOF kantoor, met als belangrijkste verschil dat CV onderscheid maakt tussen twee soorten vennoten:

Een beherend vennoot CV is, net als een VOF-partner, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Dit geldt niet voor een commanditaire vennoot. Een commanditaire vennoot kan niet meer verliezen dan zijn totale investering. Hij ontvangt geen rente over het geïnvesteerde geld, maar deelt als partner in de winst. De wijze van winstverdeling en andere belangrijke onderdelen van de overeenkomst tussen CV partners zijn geregeld in de maatschapsovereenkomst.

Vastgoed CV, Scheepvaart CV, Film CV

Een cv is ook een veel voorkomende rechtsvorm in onroerend goed, scheepvaart en film. Vastgoed CV heeft een groot aantal particuliere investeerders. Was het vroeger vooral de rijkste particuliere belegger met verstand van vastgoed, tegenwoordig zien we ook steeds vaker de kleinere particuliere belegger, die wordt gelokt door het verwachte hoge rendement. De grondgedachte van het cv wordt dan min of meer als vanzelfsprekend beschouwd.

Onroerend goed rendement

Men kijkt vaak naar het verwachte rendement op papier, dat is soms 10 tot 15%. Maar het is vooral belangrijk om goed te kijken naar de onderliggende variabelen die bepalend zijn voor het rendement en de administratieve kosten die in rekening worden gebracht. Hoge rendementen zijn vaak mogelijk omdat cv’s voor onroerend goed zijn gebaseerd op hefboomfinanciering. Ook zijn zeer hoge rendementen mogelijk, vaak gepaard gaande met een hogere risicotolerantie.

Vastgoedrendement berekenen op CV, rekenvoorbeeld

Laten we zeggen dat de geaccepteerde afbeelding is:

Een snelle rekenmachine laat zien dat deze CV een jaarlijks rendement heeft van 13%, namelijk:

Winstgevendheid = 70.000 euro, ofwel de veronderstelde 7% van 1 miljoen euro aan investeringen.
Hypotheek met variabele rente = EUR 37.500 of 5% van EUR 750.000.
Het nettobedrag is dus 32.500 euro. Dit is ongeveer 13% van 250.000 euro.

Enkele scenario’s voor een vastgoed-cv

Dat is een mooie voorspelling. Maar wat betekent het als een of meer variabelen beginnen te slippen? Om meer inzicht te krijgen in hoe een soort gevoeligheidsanalyse vier fictieve scenario’s volgt:

  1. laten we zeggen dat het projectrendement nog steeds 1% hoger is, dus 8%. Dan stijgt het cv-rendement met 10.000 euro of met 4%, tot maar liefst 17%. Het is 42.500 tegenover 250.000 euro,
  2. stel dat de variabele hypotheekrente 1% hoger is dan 6%, met hetzelfde projectresultaat. Dan daalt het cv-rendement naar 25.000 euro, 70.000-45.000 euro of 10% van 250.000 euro, of
  3. ga ervan uit dat het project een rendement van 6% heeft. Dan is het rendement gelijk aan 22.500 euro, 60.000-37.500 euro. Dit resulteert in een efficiëntie van 9%, en
  4. Stel dat het projectrendement 6% is en de hypotheekrente 6%, dan blijft er 15.000 euro over, 60.000-45.000 euro of 6%. in plaats van 13%.

Winstdeling of vastgoedobligatie

Als lid van CV deel je meestal ook in de winst als het project met winst wordt verkocht. Ook zien we steeds vaker vastgoedobligaties in de markt. Ze betalen een goede vaste rente, maar alle winst gaat naar de obligatieverstrekker, niet naar de obligatiehouder.

Koop sloten onroerend goed CV

Gevoeligheidsanalyses verklaren veel en helpen om een ​​verantwoorde beslissing te nemen. Een vastgoed-CV of een boot-CV kan u een goed rendement bieden, maar houd er altijd rekening mee dat het rendement ook aanzienlijk lager kan zijn. Laat het voor je uitrekenen.€