Vakantiegeld en vakantiegeld

In 2016 heeft het merendeel van de werknemers recht op het wettelijk aantal jaarlijkse vakantiedagen. Met vakantiedagen is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Daarnaast bouwt de werknemer maandelijks een bedrag op, dat eenmaal per jaar wordt uitbetaald, dit heet vakantiegeld.

Inhoud

Wettelijke en optionele feestdagen

Wettelijke feestdagen

Vrijwel iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op betaald verlof. In 2016 is het wettelijk aantal vakantie-uren per jaar vier keer groter dan het aantal uren dat een werknemer in een week werkt. Let op: in de cao waar je werkt kunnen ook andere afspraken over vakantierechten staan. Met een 0-urencontract creëer je vakantie-uren op basis van het aantal gewerkte uren.

Buitenwettelijke feestdagen

Wettelijke extra verlofdagen zijn extra verlofdagen die worden opgebouwd. Niet iedereen bouwt vakantiedagen op boven het wettelijk minimum. Deze vrije dagen staan ​​vermeld in de cao, het bedrijfsreglement of de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Wettelijke vakantiedagen berekenen

Vakantiedagen worden opgebouwd over de gewerkte uren per maand. Voorbeeld: iemand die 40 uur per week fulltime werkt, heeft recht op minimaal 40×4=160 uur, dat is 20 dagen van 8 uur.

Aantal werkuren per week Vakantie-uren/dagen (8-urige dagen)
40 uur per week 160 uur (20 dagen)
38 uur per week 152 uur (19 dagen)
36 uur per week 144 uur (18 dagen)
32 uur per week 128 uur (16 dagen)
28 uur per week 112 uur (14 dagen)
24 uur per week 96 uur (12 dagen)
20 uur per week 80 uur (10 dagen)
16 uur per week 64 uur (8 dagen)
12 uur per week 48 uur (6 dagen)

Ziekte of bijzonder verlof

ziek

Het kan natuurlijk voorkomen dat een werknemer ziek wordt of niet kan werken. Bij ziekte heeft de werknemer recht op ziekteverlof. En in sommige gevallen kan de werknemer buitengewoon verlof aanvragen, waarbij de werknemer kan vragen om opgebouwde adv of atv. Daarom wordt hier geen rekening gehouden met vakanties.

Ziek op vakantie

Ook kan het voorkomen dat een werknemer tijdens vakantie ziek wordt. In dat geval is het van belang om de werkgever zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat de vakantie kan worden omgezet in ziekteverlof of ziekteverlof en vakantie behouden blijft.

Vakantiedagen vervallen of worden uitbetaald

Vakantie deadline

Vanaf 2012 is er een nieuwe vakantiewet. De wet stelt dat zes maanden na het einde van het jaar waarin deze vakantiedagen worden opgebouwd, de dagen vervallen. Op 1 juli van het opgebouwde jaar vervallen dus alle wettelijke ongebruikte vakantiedagen. Bijvoorbeeld: Op 1 juli 2016 eindigen de wettelijke vakantiedagen die vanaf 2015 zijn opgebouwd.

Vakantie betalen

De wet bepaalt ook dat wettelijke vakantiedagen niet tijdens de werkuren mogen worden uitbetaald.

Vakantiegeld

Veel werkenden in Nederland hebben recht op vakantiegeld (ook wel vakantiegeld of vakantiegeld genoemd). Sinds 1945 is vakantiegeld ingevoerd als vakantiegeld van de werkgever. Het idee was dat de werknemer dan op vakantie kon gaan. Vakantiegeld wordt maandelijks gereserveerd en één keer per jaar uitbetaald. In Nederland is wettelijk bepaald dat het vakantiegeld in 2016 minimaal 8% van het bruto jaarsalaris bedraagt. In sommige gevallen is vakantiegeld al bij het salaris inbegrepen, het wordt ook wel volloon genoemd. Vol loon zie je vaak bij uitzendkrachten of werknemers die maar een paar uur per week werken of op oproepbasis. Uurloon is het normale uurloon, inclusief vakantiegeld, vakantiedagen en andere vormen van verlof (adv of atv).

Berekenen

Voorbeeld: bruto maandinkomen is 1700 euro. Van dit bedrag heb je recht op 8% vakantiegeld. In dit geval is het maandelijks opgebouwde vakantiegeld 136 euro per maand (1700:100=17, 17×8=136, 136×12=1632). Op jaarbasis zou een bruto vakantietoeslag van 1.632 euro worden ontvangen.

Betaling van vakantiegeld

Datum van betaling

In de meeste gevallen wordt het vakantiegeld eind mei uitbetaald. Soms is het ook in juni, het hangt van de werkgever af. Uitbetaling van uitzendkrachten vindt plaats in juni, tenzij de uitzendonderneming en de uitzendkracht schriftelijk anders overeenkomen. Betaling is minimaal eenmaal per jaar.

Vakantiegeld bij beëindiging dienstverband of nieuw dienstverband

Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt, moet de werkgever het vakantiegeld betalen dat de werknemer heeft opgebouwd tot het einde van het dienstverband.

Vakantiegeld bij uitkering of UWV

Bij het ontvangen van een uitkering is ook vakantiegeld verschuldigd, het geld wordt maandelijks opzij gezet. De uitkering vindt plaats in mei of juni, of na afloop van de uitkering. Deze vergoeding staat los van de maandelijkse vergoeding.€