UWV-toeslag voor één woningdeler in 2019

Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum, kunt u in 2019 een toeslag krijgen van het UWV voor uw uitkering en inkomen. Hoeveel uitkering u van UWV krijgt, hangt af van uw totale inkomen, burgerlijke staat en uw leeftijd. Het UWV garandeert dus een zeker leefbaar loon, maar voor wie alleenstaand is maar wel samenwoont, wordt deze uitkering vanaf 1 juli 2016 en in 2017 verlaagd. Per 1 januari 2019 gaat deze enkele woningdeelvoorziening (het nieuwe UWV-concept) flink achteruit in vergelijking met iemand die de woning niet deelt.

In aanmerking komen voor UWV

U heeft mogelijk recht op een uitkering van het UWV als u een uitkering van het UWV, een ziektewetuitkering van uw voormalige werkgever of langer dan een jaar ziek bent. Het criterium voor het bepalen van deze aanvulling op uw inkomen is of het totale inkomen van u en uw partner lager is dan het sociaal minimum in ons land. Dit sociaal minimum, het leefbaar loon, is in Nederland als volgt gedefinieerd:

Sociaal minimum 1 januari 2019 volgens de wet op toeslagen, bruto bedrag per dag en week, euro

Gezinssamenstelling bedrag per dag bedrag per week
Getrouwd, partners € 74,29 371,45 euro
Alleenstaande 22 jaar of ouder € 54,97 274,85 euro
Een alleenstaande huisbewoner van 22 jaar of ouder € 35,29 € 176,45
Vrijgezel 21 jaar oud 43,92 euro 219,60 euro
Alleenstaande die een huis deelt, 21 jaar € 28,47 142,35 euro
Een kluizenaar voor 20 jaar 35,51 euro 177,55 euro
Vrijgezel 19 jaar oud € 27,17 €135,85
Single vanaf 18 jaar € 23,37 € 116,85

Zoals u kunt zien, controleert het of u getrouwd of geassimileerd of ongehuwd bent. In 2019 en 2020 zal het hetzelfde zijn. Voldoet u niet aan bovenstaande bedragen, dan kan UWV een toeslag verstrekken in de vorm van een toeslag.

Deler van één woning in 2017, 2018 en 2019

Het concept van kostendeling in de bijstand is al in 2015 ingevoerd, terwijl bij de UWV vanaf 1 juli 2016 en in 2017 iets soortgelijks gaat gebeuren met de alleenstaande die nog iemand anders in huis heeft. Het UWV noemt deze categorie mensen een deler. Bent u 21 jaar of ouder, dan bent u alleenstaand en woont u ook nog samen met minimaal één andere huisgenoot in uw woning. De nieuwe termijn geldt dus niet als u jonger bent dan 21 jaar. Daarnaast bent u geen alleenstaande woningdeler als:

Let op, een huurovereenkomst met naaste familieleden helpt je niet, want dan heb je nog een huisgenoot.

Gevolgen voor één woningdeler

Bij de lastendelingsnorm wordt de bijstandsuitkering per persoon lager als het huishouden uit meerdere volwassenen bestaat. Iets soortgelijks gebeurt met de alleenstaande woningdeler. Als mensen op 1 januari 2016 nog recht hebben op een toeslag tot 70% van het wettelijk minimumloon, dan is dat op 1 januari 2019 nog maar tot 50% van het wettelijk minimumloon. Dit kan betekenen dat u geen recht meer heeft op een UWV-uitkering. Iedereen zal begrijpen dat de impact op het inkomen groot kan zijn, dus UWV zal de maximale korting niet in één keer op uw uitkering toepassen, maar over vier jaar spreiden. Van 1 juli 2016 tot 1 januari 2019 wordt de toeslag als volgt verdeeld:

Toeslag UWV in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.

jaar optellen tot
1 juli 2016 65% van het wettelijk minimumloon
1 januari 2017 60% van het wettelijk minimumloon
1 januari 2018 55% van het wettelijk minimumloon
1 januari 2019 50% van het wettelijk minimumloon
1 januari 2020 50% van het wettelijk minimumloon

Afsluiten lagere UWV-uitkering voor één persoon met samenwoner of deler

Iedereen die ongehuwd is maar een ander dan de partner in huis heeft, moet vanaf 1 juli 2016 een lagere UWV-uitkering verwachten. Deze toeslag wordt herberekend en zal in de meeste gevallen lager zijn of zelfs eindigen. De eerste wijzigingen zijn op 1 juli 2016 in werking getreden, de volgende op 1 januari 2017, 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Dit is een verlies voor alleenstaanden die op deze uitkering rekenen en het geld hard nodig zullen hebben.

Lees verder