UWV arbeidsongeschiktheidsuitkering

Mensen die niet in staat zijn om te werken, krijgen een jaarlijkse toelage van het UWV. De uitkering van het UWV wordt uitgekeerd als betrokkene op 1 juli van het kalenderjaar recht heeft op de UWV-WW-uitkering. Een voorwaarde is dat de betrokkenen minimaal 35% arbeidsongeschikt moeten zijn of ondersteuning krijgen van het UWV om werk te vinden, werk te houden of te studeren. Het bedrag dat de gehandicapte jaarlijks in september ontvangt, is een uitkering (vergoeding) voor extra kosten die de gehandicapte maakt door ziekte of invaliditeit.

Ziekte of handicap

Mensen in Nederland met een ziekte of handicap hebben recht op een uitkering. De Nederlandse wet vereist dat iedereen in Nederland die kan werken, bereid moet zijn om te werken. De Participatiewet bepaalt waar gehandicapten recht op hebben bij het vinden van werk.

Wet van participatie

De Wet op de Participatie bepaalt dat deze ondersteuning ook wordt ontvangen door iedereen die kan werken en ondersteuning nodig heeft. De Participatiewet is er specifiek op gericht om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, aan passend werk te helpen.

Medezeggenschapsrecht en Wajong

De Wet arbeid en ondersteuning jonggehandicapten (Wajong) is een volksverzekering voor iedereen met een BSN in Nederland. Alleen personen die vóór hun zeventiende arbeidsongeschikt zijn geworden, kunnen vanaf hun achttiende nog rekenen op de Wajong-uitkering. Daarom valt vanaf 1 januari 2015 iedereen die kan werken en daarbij ondersteuning nodig heeft onder de Participatiewet.

Wayong

Sinds 1 januari 2015 zijn er wijzigingen in de participatiewet, er zijn drie typen Wajongers. Deze drie vormen van Wajong zijn:

  1. gehandicapten die vóór 2010 al een Wajong-uitkering ontvingen
  2. gehandicapten die vóór 1 januari 2015 een Wajong-uitkering ontvingen
  3. gehandicapten die na 1 januari 2015 een Wajong-uitkering aanvragen

Gehandicapten die na 1 januari 2015 een Wajong-uitkering aanvragen

Gehandicapten die na 1 januari 2015 een Wajong-uitkering aanvragen, krijgen alleen een Wajong-uitkering als ze blijvend ziek of arbeidsongeschikt zijn en niet kunnen werken. Deze gehandicapten krijgen een Wajong-uitkering van het UWV als aan de voorwaarden wordt voldaan. Dan wordt er over gesproken
Wajong 2015
. Als het UWV beoordeelt dat de gehandicapte kan werken, krijgt de gehandicapte een gemeentelijke bijstandsuitkering en ondersteuning bij het vinden van een passende baan.

Gehandicapten die vóór 1 januari 2015 een Wajong-uitkering ontvingen

Tussen 2015 en 2018 toetst het UWV alle gegevens van mensen die niet kunnen werken en al vóór 1 januari 2015 een Wajong-uitkering hebben gekregen. Het doel van het bekijken van alle gegevens is om te bepalen wie wel of niet de mogelijkheid heeft om te werken. Deze beoordeling kan laten zien:

  1. betrokkene niet kan werken, verandert de Wajong-uitkering niet.
  2. Als de betreffende persoon kan werken, bedraagt ​​de uitkering vanaf 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimumloon. Als de Wajong-uitkering tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 is aangevraagd, heet een jonge Wajong en kan ondersteuning bieden bij het vinden van een baan.

Gehandicapten die al vóór 2010 een Wajong-uitkering hebben ontvangen

Gehandicapten die al vóór 2010 een Wajong-uitkering hebben ontvangen, zijn
de oude Wyongers
genaamd. UVW weet niet altijd of een gehandicapte op deze Wajongers kan werken. Voor deze personen met een handicap kan een arts of een arbeidsdeskundige beoordelen of de persoon met een handicap kan werken. Bij de Wajong-uitkering die vóór 1 januari 2010 is toegekend, ligt de nadruk meer op de uitkering en minder op de mogelijkheden om te werken.

Voordeel voor gehandicapten

UWV keert jaarlijks in september een geldbedrag uit aan Wajongers. Uitkering is Vergoeding voor gehandicapten met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Dit bedrag is een vergoeding voor extra kosten die de arbeidsongeschikte maakt door ziekte of handicap. Het bedrag is de nettowinst. In 2015 werd het bedrag vastgesteld op 211 euro.

Wat moet iemand doen om de uitkering te krijgen?

In september keert het UWV de Tegemoetkoming gehandicapten uit tegelijk met de toeslag. Een arbeidsongeschikte met een Wajong-uitkering hoeft niets te doen tegen een arbeidsongeschikte die een uitkering van het UWV ontvangt. Als het UWV de maandelijkse toeslag uitkeert aan een organisatie of een werkgever, kan het zijn dat de uitkering van € 211,- iets later wordt uitbetaald door de werkgever of organisatie die ook de maandelijkse toeslag ontvangt. Dan krijgt de arbeidsongeschikte de uitkering in oktober. Gehandicapten die schulden hebben en een uitkering krijgen, krijgen € 211,-. De gearresteerde heeft geen toegang tot deze uitkering. Als de uitkering wordt overgedragen aan een schuldhulpverlener, wordt er ook 211 euro aan die schuldhulpverlener uitgekeerd.€