Uw salaris bij ziekte

Over ziektes en arbeidsovereenkomsten bestaan ​​veel misverstanden. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze met ziekteverlof zijn als ze ziek zijn. Maar eigenlijk blijft de werkgever je 2 jaar loon doorbetalen. En wat te doen als je ziek wordt tijdens het onderzoek? Hier vindt u het antwoord op de volgende vragen.

Verzekerd volgens WIA en Ziektewet

Iedereen die in dienst is van een werkgever is verplicht verzekerd tegen de inkomensgevolgen van ziekte op grond van de WIA en de Ziektewet. Zowel u als uw werkgever betalen de premie voor beide verzekeringen via inhoudingen op uw salaris. Uw werkgever mag de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van uw salaris doorbetalen. Het salaris waarvan dit percentage wordt berekend, wordt verhoogd met het maximale dagsalaris.

Er is op dat moment dus geen sprake van dat de uitkeringsinstantie geld inlegt. Het is echter mogelijk dat uw werkgever het risico van loondoorbetaling heeft overgedragen aan een verzekeringsmaatschappij en dat u uw salaris via die onderneming ontvangt.

WIA als opvolger van WAO

Tijdens de eerste 2 ziektejaren blijft ook de arbeidsovereenkomst met de werkgever in stand en mag je niet ontslagen worden. Na 2 jaar ziekte wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de WIA, de Wet werk en inkomen op grond van de Wet arbeidsgeschiktheid, ter vervanging van de oude WAO. Dan krijgt u voortaan een uitkering van het UWV. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en uw laatstverdiende salaris. De WIA-uitkering stopt als u 65 jaar wordt of eerder als u weer aan het werk kunt.

Ziek tijdens de test

De proeftijd is meestal voorafgaand aan het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Tijdens zo’n proeftijd gelden andere regels dan bij een normale arbeidsovereenkomst. Zo kunnen partijen ook bij ziekte makkelijker afscheid nemen. Zo hoeft de werkgever zich tijdens de proeftijd niet aan de opzegtermijn te houden. U heeft dus geen recht op 2 jaar ononderbroken doorbetaling als u ziek bent tijdens uw proeftijd.

Zwangerschap tijdens de proefperiode

Hoewel er minder strikte regels zijn voor ontslag tijdens de proeftijd, betekent dit niet dat er helemaal geen regels zijn. Uw werkgever kan u bijvoorbeeld niet ontslaan omdat u zwanger bent. Omdat de werkgever de arbeidsovereenkomst echter zonder opgaaf van redenen kan beëindigen, zal het voor u heel moeilijk zijn om aan te tonen dat de reden voor het ontslag zwangerschap was.

Ziektewet als vangnet

De Ziektewet kan troost bieden als iemand tijdens de proeftijd wordt ontslagen wegens ziekte, maar ook als het wachtgeld tijdens de ziekteperiode afloopt. In beide gevallen is er geen arbeidsovereenkomst meer en komt de Ziektewet-uitkering in de plaats van loon of voortzetting van de WIA-uitkering. U kunt dus maximaal 2 jaar ziekengeld ontvangen. Die beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

Zodra u weer aan het werk kunt, stopt ook de WW-uitkering. Maar omdat u uw baan verliest, kunt u mogelijk aanspraak maken op de Werkloosheidswet (WW).€