Uw kind wordt 18, financiële checklist

Als een kind 18 wordt, veranderen de dingen natuurlijk, afhankelijk van de situatie. Het is goed om je hierop voor te bereiden en pas in actie te komen als het kind al 18 jaar is. Er moeten meerdere premies worden aangevraagd en er moeten verzekeringen worden afgesloten. Denk minimaal 3-4 maanden voordat uw kind 18 jaar wordt na en begin met de voorbereidingen zodat zowel u als uw kind niet voor financiële verrassingen komen te staan.

Wijzigingen in het ouderlijk inkomen

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt beëindigd met het eerste kwartaal na de 18e verjaardag van het kind. Met andere woorden, u ontvangt de laatste kinderbijslag aan het einde van het kwartaal waarin uw kind 18 wordt. Er is een uitzondering: als uw kind jarig is op de eerste dag van een kwartaal (dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober), stopt de kinderbijslag vanaf het voorgaande kwartaal. U krijgt tijdig bericht van de SVB. Het kan ook zijn dat u geen kinderbijslag meer ontvangt omdat het kind al meer heeft verdiend dan de kinderbijslaggrens. In dat geval verandert er niets.

Kinderbudget

Ook het kindgebonden budget stopt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. In tegenstelling tot de kinderbijslag eindigt deze niet per kwartaal, maar al in de maand van de 18e verjaardag. De maand waarin het kind jarig is, is de laatste maand waarin de betaling wordt gedaan. Net als bij kinderbijslag hoeft u als ouder niets te doen, de Belastingdienst stopt zelf de betaling.

Huurtoeslag

Voor de berekening van de huurtoeslag geldt voor het inkomen van inwonende kinderen onder de 23 jaar een vrijstelling van 4.627 euro. Als het kind een hoger inkomen heeft, wordt dit eigen risico meegerekend. De studiefinanciering is echter een onbelaste vergoeding en wordt dus niet als inkomen beschouwd.

Alleenstaande ouderkorting

Of uw kind nu 18 wordt of niet, de alleenstaande ouderkorting verdwijnt in 2015 voor iedereen. Deze heffingskorting zit voortaan in het kinderbudget.

Kinderbijslag

Als u kinderbijslag ontvangt van uw ex-partner, krijgt uw kind nu zelf kinderbijslag. Het is goed om vooraf afspraken te maken met uw ex-partner en/of kind.

Helpen

Als u een alleenstaande ouder bent en een bijstandsuitkering ontvangt en er wonen geen andere minderjarige kinderen, dan wordt de bijstandsuitkering van de alleenstaande ouder ook gewijzigd in een alleenstaande bijstandsuitkering.

Veranderingen in inkomen voor 18-jarigen

Toeslag voor studenten

Een kind dat 18 jaar wordt en secundair onderwijs volgt, kan de studietoelage aanvragen. Deze uitkering wordt maandelijks uitbetaald. U heeft altijd recht op een basisuitkering, maar afhankelijk van het inkomen van uw ouders heeft u mogelijk recht op een aanvullende uitkering. De toeslag is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald.

Zodra het kind het secundair onderwijs heeft afgerond, stopt de leerlingtoelage automatisch. Als de voortgezette opleiding wordt gestart, kan het kind worden overgedragen voor de periode tussen de oude en de nieuwe opleiding. Deze overgangsperiode is maximaal 4 maanden en is een gift. De toeslag en overboeking kun je declareren op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO. Daar vindt u ook meer gedetailleerde informatie en is er ook een rekenhulp voor het berekenen van het verwachte uitkeringsbedrag.

Studentenbeurzen

Als uw kind 18 jaar is en voltijds studeert aan een mbo, hbo of universiteit, heeft uw kind recht op studiefinanciering. Je hebt in ieder geval recht op een basistoelage en een OV-kaart. De toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Indien nodig is het ook mogelijk om extra te lenen.

NB! Vanaf september 2015 worden de studiebeurzen fors hervormd. Voor hbo- en universitaire opleidingen hoef je geen studiefinanciering aan te vragen, maar een studievoorschot. Dit is geen gift, maar wordt later terugbetaald.

gezondheidszorg voordelen

De 18-jarige zal ook zijn eigen zorgverzekering moeten regelen, zie hieronder in het hoofdstuk Verzekeringen. Zorgtoeslag kunt u declareren als tegemoetkoming in de kosten. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Studiefinanciering wordt niet als inkomen beschouwd.

DigiD

Om een ​​aanvraag voor studiefinanciering, studiefinanciering of zorgtoeslag in behandeling te nemen, moet u eerst DigiD aanvragen. U kunt DigiD heel eenvoudig aanvragen via DigiD.nl.

Verzekering

Ziektekostenverzekering

Kinderen tot 18 jaar zijn samen met hun ouders gratis verzekerd. Uw kind heeft een zorgverzekering nodig in de maand na zijn 18e verjaardag. Dit kan door uw polis mee te verzekeren of uw kind een eigen zorgverzekering te laten afsluiten. Goed vergelijken is aan te raden, zeker voor jongeren/studenten zijn er veel dienstverleners met aantrekkelijke kortingen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Kijk in uw polisvoorwaarden of 18-jarigen nog verzekerd zijn. Hoewel de meeste verzekeraars inwonende kinderen tot 27 jaar meeverzekeren, zijn er ook verzekeraars waarbij kinderen vanaf 18 jaar apart verzekerd moeten zijn.€