Uw hypotheek bij bankfaillissement

Tijdens de financiële crisis van 2008 leden banken en verzekeraars grote verliezen. Destijds benadrukten overheden herhaaldelijk dat overheidsbesparingen tot een ton gegarandeerd waren. Veel huiseigenaren vragen zich echter nog steeds af wat hun hypotheek is als hun bank failliet gaat.

Hypotheek afhandelen als de bank failliet gaat

Als uw bank failliet gaat, wordt uw hypotheek natuurlijk niet opgezegd, maar de risico’s zijn beperkt. Hoogstens moet u contact opnemen met een andere zakenpartner. Als een bank failliet gaat, wordt het resterende vermogen van die bank door de curator verdeeld onder de schuldeisers. Onder faillissementsvermogen vallen ook uitstaande hypotheken.

Hypotheekportefeuilles met solide onderpand zijn een gevraagd aankoopobject

Nederland heeft een betrouwbare hypotheekmarkt met solide onderpand en onderpand op basis van betrouwbare inkomensgegevens. Er zijn dus altijd partijen die dergelijke activa willen overnemen. Toen Bank Van der Hoop in 2005 failliet ging, nam Rabobank de hypotheekportefeuille met flinke korting over: ze betaalden er slechts 95 miljoen voor. Schuldeisers, waaronder spaarders, zouden gedeeltelijk uit de opbrengst kunnen worden betaald.

De nieuwe hypotheekhouder moet voldoen aan de voorwaarden waaronder u de hypotheek hebt afgesloten. Uw hypotheek loopt dus gewoon door. Voortaan moeten rente en aflossingen worden betaald aan de nieuwe bank. Het is echter niet duidelijk of het contract in de tijd kan worden verlengd onder dezelfde voorwaarden als bij de oude bank.

Hypotheekschuld aflossen met het spaartegoed

Heeft u een schuld en spaartegoed bij dezelfde bank, dan kunnen deze op grond van art. Artikel 53 van de Faillissementswet: “Iemand die zowel schuldenaar als schuldeiser is, kan zijn schuld verrekenen met zijn vordering op de gefailleerde, indien beide zijn ontstaan ​​vóór de uitspraak van de faillietverklaring of het gevolg zijn van handelingen die met de gefailleerde zijn verricht vóór de faillissementsbeschikking is uitgevaardigd”. Het positieve saldo dat u op de bank aanhoudt, kan dus worden gebruikt om de openstaande schuld af te lossen. Het verschil in termijnen tussen de hypotheek (vervroegde aflossing mag niet altijd) en spaargeld (mag in depot) is bij de afwikkeling niet relevant: in geval van faillissement worden de schulden direct opeisbaar. U kunt een vergoeding vermijden door uw spaargeld over te boeken naar een andere bank.

Aanpassing van gebreken

Het nadeel van de afrekening is dat u na de afrekening geen spaargeld meer heeft en er dus geen rente meer over ontvangt. Daarnaast kunt u liquiditeitsproblemen krijgen. Hoewel verrekening uw hypotheekschuld vermindert, verliest u ook de fiscale renteaftrek over het bedrag dat u terugbetaalt.

Relatie met het depositogarantiestelsel

Dus in geval van faillissement is het beter om niet te schikken, zeg maar! Welnu, uw hypotheekschuld blijft volledig intact, maar u krijgt in ieder geval uw spaargeld van De Nederlandsche Bank tot € 100.000 terug. Maar zo werkt het niet: De Nederlandsche Bank keert alleen uit op basis van het netto bedrag aan spaargeld en schulden bij de failliete bank. Als u een nettoschuld bij de bank had, krijgt u geen uitkering van het depositogarantiestelsel.

Spaarhypotheek en depositogarantiestelsel

In feite is een spaarhypotheek een aflossingsvrije hypotheek. Het bedrag dat aan het einde van de looptijd nodig is om de hypotheek af te lossen, wordt meestal gespaard via een levensverzekering. Aangezien het spaardeel gekoppeld is aan een verzekering, valt dit bedrag niet onder het depositogarantiestelsel.

Helaas kent de verzekeringsbranche geen garantieregeling. Wettelijk toezicht kan het faillissementsrisico verkleinen, maar nooit helemaal uitsluiten. Bij dreigend faillissement van de verzekeraar tracht De Nederlandsche Bank de portefeuille over te dragen aan financieel gezonde ondernemingen. Voor spaarhypotheekhouders verandert er dus niets.

Ook als het deel van de spaarhypotheek wordt overgedragen aan een verzekeraar die geen onderdeel is van de bank waar de hypotheek is afgesloten, zal alles in het werk worden gesteld om lopende verzekeringen (inclusief spaarcomponenten van spaarhypotheken) over te dragen aan een andere partij in geval van een lopend faillissement. doen voor Ook dan blijft het hele spaarbedrag intact.€