Uw geld wordt gedeeltelijk beschermd door het Beschermingsfonds

Ook in België kan een financiële instelling in 2019 of 2020 failliet gaan. In 1997 ging Bank Max Fischer, bekend in de Antwerpse diamantwijk, failliet. Of denk aan de malaise bij Fortis. Dit roept de vraag op hoe goed uw geld beschermd is in België, zeker nu de kredietcrisis de hele wereld treft.

Belgische waarborg bij bankfaillissement

Defensiefonds in België

In 1998 werd in België een Beschermingsfonds opgericht om u gedeeltelijk te vergoeden bij financieel falen en faillissement. Dit fonds wordt gefinancierd door kredietinstellingen en investeringsmaatschappijen en wordt beheerd door een commissie van vertegenwoordigers van de overheid, kredietinstellingen en investeringsmaatschappijen. Het secretariaat is gevestigd bij de Nationale Bank van België, NBB.

Welke instellingen vallen onder de reikwijdte van het Defensiefonds?

Het beschermingsfonds bepaalt dat particuliere spaarders en beleggers onder bepaalde voorwaarden een financiële vergoeding kunnen ontvangen in geval van faillissement of, in het ergste geval, faillissement van een van de volgende instellingen:

CBFA

U kunt nagaan of de instelling waarmee u zaken doet deel uitmaakt van het Defensiefonds door te kijken naar de ledenlijst van de CBFA van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Het kan nooit kwaad om bij uw bank na te gaan voor welke financiële garantieregeling deze geldt. Aangezien de instelling in België is geregistreerd, valt zij over het algemeen onder de Belgische regeling. Een in een ander EU-land geregistreerd bijkantoor valt onder de wetgeving van een andere EU-lidstaat. Zo valt een geregistreerd filiaal van de Rabobank onder de Nederlandse collectieve garantieregeling.

Welke eigendommen zijn beschermd?

Het Defensiefonds biedt de bescherming van individuen:

Niet iedereen komt in aanmerking voor deze bescherming. Het bevat niet de bijlage die is toegevoegd door de overheid, financiële instellingen, institutionele beleggers en grote bedrijven.

Hoeveel bedraagt ​​de bankgarantie in 2019 en 2020?

De financiële vergoeding in België is € 100.000 voor geld dat de cliënt op de rekening heeft staan ​​en nog eens € 20.000 voor effecten die bij de instelling zijn gedeponeerd. Dit betekent een lagere vergoeding dan een Nederlandse bank. Deze vergoeding geldt voor één rekeninghouder en geldt ook voor minderjarigen. Als u een gezamenlijke spaarrekening heeft, kunt u beiden twee keer de € 100.000 claimen. Hierbij wordt uiteraard geen rekening gehouden met de mogelijke vergoeding voor uw effecten.

Rekenvoorbeeld betalingsbeschermingsfonds

Wat betekent deze garantie van het Defensiefonds voor u als de bank in de problemen komt? Een rekenvoorbeeld maakt dit duidelijker:

rekenvoorbeeld

Stel, u heeft 150.000 euro op een spaarrekening bij een spaarbank staan ​​en u bent de enige eigenaar van de rekening. Als de bank failliet gaat, krijgt u via het Beschermingsfonds € 100.000 terug en heeft u een vordering van € 50.000 op de curator. Het spreekt voor zich dat als er twee gezamenlijke rekeninghouders zijn, de vergoeding stijgt naar € 200.000.

Afsluiting depositogarantiestelsel via Defensiefonds

Dit alles wijst erop dat het een goed idee is om uw spaargeld over meerdere banken te spreiden, en dat het openen van één rekening op beide namen u een betere bescherming biedt dan één enkele rekening. Ga verstandig om met de beschermingsregels die het Defensiefonds u biedt.€