Uitstel hypotheekbetaling – procedure hypotheekbetaling

Tijdelijk niet in staat om de hypotheek te betalen, wat nu? Vraag dan tijdig betalingsregelingen en hulp bij uitstel van betaling van uw hypotheek aan. Laat de betalingsachterstand niet te ver oplopen door werkloosheid of het verlies van een partner. Denk aan de mogelijkheid van een renteonderbreking of parkeerrente bij de bank. Vergeet ook de Nationale Hypotheek Garantie WLF Woonlastenfonds niet als oplossing. Er zijn enkele voorbeelden van het omgaan met te hoge hypotheeklasten met behulp van een betalingsregeling. Zowel u als de bank kunnen veel baat hebben bij een goede budgetcoach.

Inhoud

Help, ik kan mijn hypotheek (tijdelijk) niet betalen

Naar schatting hebben ruim 100.500 huiseigenaren problemen met hypotheekbetalingen en een negatieve registratie door betalingsachterstanden van het BKR. Door baanverlies, scheiding of andere redenen. Steeds meer mensen komen in dergelijke problemen. Wat moeten we doen?

Betalingsprocedure als hypotheekbetaling niet meer mogelijk is door te late betalingen

Economische crisis, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden partner. Dit zijn allemaal onaangename omstandigheden die iemands leven aanzienlijk beïnvloeden. Niet alleen persoonlijk, maar ook financieel. Een grote kostenpost die dan moeilijk of onbereikbaar wordt, is de woninghypotheek. Als u uw hypotheekrente niet meer kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bank om te kijken welke oplossingen er zijn. Vaak komt dit met een eenjarige oplossing die je tijdelijk moet vrijgeven. Dan is de situatie wellicht financieel opgelost of heeft u een goed alternatief voor uw woning gevonden. Noch de bank, noch u zijn op zoek naar een snelle executieverkoop die waarschijnlijk te weinig oplevert en u niet uit de problemen helpt. Vaak stelt de bank een budgetcoach aan om je te helpen.

Hypotheekaanpassing bij betalingsproblemen, hulp bij uw hypotheek

Als u uw hypotheek niet meer kunt betalen, kan een andere hypotheekvorm dan uitkomst bieden? Soms kan het helpen om je hypotheek om te zetten naar een andere hypotheekvorm of een hypotheek met een langere looptijd, maar er zijn ook banken die hypotheekrenteaftrek uitstellen.

ING hypotheekhulp scan, hulp bij betalingsregelingen

ING biedt ook een hypotheekhulpscan waarmee u eenvoudig online een beter inzicht krijgt in uw persoonlijke situatie. Dit is tevens een belangrijke basis om uw situatie met de bank te bespreken en te evalueren welke oplossingen denkbaar zijn. ING Bank heeft een speciale afdeling die zich hiermee bezighoudt.

ING rentepauze

Iedereen met een ING-hypotheek kan ook in aanmerking komen voor een zogenaamde hypotheekrenteaftrek. Dit is een speciale betalingsregeling om uw hypotheek weer op de rails te krijgen. Bij werkloosheid krijgt u maximaal 1 jaar uitstel van betaling van (een deel van) uw hypotheekrente. Terugbetalingen gaan gewoon door. U moet later alsnog rente betalen, maximaal 5 jaar. Heeft u een hypotheek met NHG, dan zijn er extra mogelijkheden via de betaalbaarheidsvoorziening van NHG. Hoeveel mogelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie en is dus maatwerk.

Huisvestingskosten Autoriteit NHG, WLF

Met Nationale Hypotheek Garantie NHG kunt u profiteren van de WLF-betaalmogelijkheid eigen woning als u werkloos wordt, arbeidsongeschikt wordt, gaat scheiden of uw partner overlijdt. Dit is een overbruggingskrediet waarbij maximaal 9% van de hypotheek met behulp van uitstel van betaling kan worden verrekend. Neem dan ook contact op met uw bank om te bepalen of en onder welke WLF-voorwaarden u gebruik kunt maken van deze overbruggingsproblematiek.

Obvion RenteParkeren als betalingsregeling

Hypotheekverstrekker Obvion heeft renteparkeren. Dan betaalt u maximaal een jaar geen hypotheekrente of minder rente. Na het eerste jaar wordt bekeken of de faciliteit verder kan worden uitgebreid. Een rentepand is een renteschuld die:

Huurparkeren is in principe mogelijk voor personen die:

In alle gevallen moet er een zodanige manier zijn dat de oplossing de problemen kan oplossen.

Hypotheek ABN AMRO

ABN AMRO heeft een team hypotheekzorg dat de mogelijkheden met u bespreekt. Ook stelt de bank dat het niet moeilijk wordt als je je woning voor minimaal 6 maanden verhuurt op basis van de leegstandswet. Normaal gesproken staan ​​banken huren niet toe, maar in het huidige economische klimaat wordt hierop een uitzondering gemaakt.

ABN AMRO betalingsonderbreking

Door het coronavirus kwamen veel mensen in 2020 in de problemen. ABN AMRO bood daarom een ​​betalingsonderbreking van drie maanden aan:

Een betalingsonderbreking is geen ontslag, u moet de hypotheek na de onderbreking alsnog betalen.

Corona en ING of Rabobank

Kunt u door de coronacrisis uw hypotheek bij ING niet meer betalen, neem dan contact op met de bank. De Rabobank biedt u de mogelijkheid om drie maanden uitstel aan te vragen voor het aflossen van hypotheken en rente.

Rabobank hypotheekbescherming

De Rabobank heeft ook hypotheekbescherming waarmee u zich kunt verzekeren. Ook andere banken bieden dergelijke huurtoeslagbeschermers aan zodat de hypotheekrente blijft worden betaald en u in uw woning blijft wonen.

Achterstallige betaling en BKR

Als u een achterstand heeft, betekent dit dat de bank u meldt bij het kredietbureau. Dit bericht verdwijnt zodra het uitgestelde saldo is gewist.

Betalingsachterstand en belastingdienst

Het niet betalen van hypotheekrente heeft ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. Omdat u over de periode geen hypotheekrente betaalt, vervalt ook de hypotheekrenteaftrek over die periode. Bovendien is de verdiende rente niet fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat wanneer u akkoord gaat met de betaling, u niet vergeet om ook de Belastingdienst te waarschuwen als u gebruik maakt van de voorlopige berekening en zo maandelijks uw geld terugkrijgt. Anders moet u deze teruggave later met rente terugbetalen aan de Belastingdienst.

Conclusie uitstel hypotheekbetaling bij betalingsproblemen

Het is goed als de bank met u meedenkt om betalingsproblemen op te lossen. Niemand heeft baat bij uitzetting. Een aantal banken heeft een speciale uitstelregeling voor hypotheken, die met name geschikt is als u tijdelijk uw hypotheek niet kunt betalen. Ook het verlengen van de hypotheektermijn kan een oplossing zijn. Bespreek vooraf de mogelijkheden met uw bank. Dus niets doen is geen optie, kom in actie

Lees verder