Uitkering na overlijden partner: nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die u ontvangt na het overlijden van uw echtgenoot. Als je weduwe of weduwnaar wordt door het overlijden van een partner, komt er veel op je af. Op de lange termijn wordt het financiële aspect van uw nieuwe situatie daarom een ​​belangrijk onderwerp, ongeacht uw leeftijd. In Nederland worden verschillende zaken geregeld door de Nabestaandenwet, ook op het gebied van uitkeringen. Voor het financiële huishouden wordt onderscheid gemaakt tussen de Nabestaandenwet (Anw), aanvullend nabestaandenpensioen en levensverzekering.

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen bij overlijden partner: voorwaarden

Dat
partnerpensioen
of
nabestaandenpensioen
is een financiële regeling met betrekking tot het dienstverband van de overledene. U heeft er recht op als u aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet:

Het partnerpensioen is opgenomen in de pensioenregeling. Dit geldt alleen voor gehuwden of personen in een geregistreerd partnerschap (mits het huwelijk of partnerschap is gesloten vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd), en niet voor gedeelde huisdieren.

De hoogte van het nabestaandenpensioen is voor iedereen anders en is meestal 70% van het levenslange pensioen dat u kunt bereiken. Hoeveel dit in uw situatie is, leest u in het pensioenrapport. Als de overleden partner eerder met een ander getrouwd was en daarna gescheiden is, kan het zijn dat het bedrag met de ex-partner moet worden gedeeld.

Nabestaandenpensioen is ook van twee soorten. De eerste optie is aan
basis bouwen
, waar u elk jaar kapitaal opbouwt. Aangezien u zelf voor het spaargeld zorgt, kunt u dit blijven claimen nadat u bent ontslagen of de bonusbetalingen zijn stopgezet. De tweede optie is aan
risicobasis
. Dan krijgt u mogelijk geen uitkering omdat uw partner tijdens de werkloosheidsperiode overlijdt.

Extra nabestaandenpensioen

De werkgever heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een extra module in de pensioenregeling, waardoor de partner is vertrokken
aanvullend (levenslang) nabestaandenpensioen
kan blijven ontvangen bij overlijden vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit kan tot 50% van het salaris van de overledene. Vaak kan dit ook in een gezamenlijke huishouding waar geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is.

Levensverzekering

Om ervoor te zorgen dat de langstlevende partner goed wordt verzorgd, in ieder geval financieel, kunt u dat ook
particuliere levensverzekering
Uitzetten. Het is een overlijdensrisicoverzekering. Van tevoren wordt een bedrag afgesproken dat wordt uitgekeerd als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt.

Er zijn verschillende redenen om een ​​dergelijke verzekering af te sluiten. De reden is vaak een garantie dat het mogelijk is om de hypotheek af te lossen of de opvoeding van de kinderen te betalen bij onverwacht overlijden van de hoofdkostwinner. Vaak gaat het om een ​​overlijdensrisicoverzekering met een vaste looptijd (bijvoorbeeld 30 jaar). Er is ook een hele levensverzekering waarbij een
uitvaartverzekering
valt onder Het wordt ook gebruikt om af te betalen
erfbelasting
veilig, aangezien het ook een aanzienlijke kostenpost kan zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal andere opties mogelijk.

Verzekering is niet verplicht om u een levensverzekering te verkopen. Vaak is het mogelijk om een ​​medische keuring te ondergaan of een gezondheidsverklaring te overleggen. Als er al een aanzienlijk risico op vroegtijdig overlijden bestaat, kan de verzekeraar u weigeren.

Anw en wonen in het buitenland

In overeenstemming met
Wet van het land van verblijf
In 2013 zijn er een aantal beleidswijzigingen geweest die van invloed zijn op de Anw-uitkeringen voor mensen die buiten de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen wonen. Mensen die zijn verhuisd naar bijvoorbeeld Marokko, Turkije, Tunesië, Egypte of Suriname en zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, hebben er sindsdien mee te maken. De regeringen van veel van deze landen zijn tegen deze wetswijzigingen en hebben ze daarom naar voren gebracht. Ze maken met name bezwaar tegen het feit dat veel belanghebbenden altijd hebben bijgedragen en zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, ervan uitgaande dat hun uitkeringen zeker waren.

Deze landen hebben in 2013 succes geboekt. Een Amsterdamse rechtbank oordeelde in augustus 2013 dat de verlaging of beëindiging van de vrijstelling voor export naar Marokko en Turkije in strijd was met internationale afspraken. Als gevolg hiervan hadden meerdere Marokkaanse en Turkse weduwen bezwaar aangetekend met terugwerkende kracht en rente.
nabestaandenuitkering wordt nog steeds betaald
te krijgen. In 2015 zijn ook de problemen met Turkije en Marokko opgelost. Wijzigingen met betrekking tot Marokko zijn in 2016 in werking getreden.€