Uitgestelde betaling = lening

Krediet wordt te gemakkelijk genomen in onze samenleving. Een uitgestelde betaling is een soort lening die vaak renteloos is tot een bepaalde datum, maar dat betekent niet dat het geen lening is.

Door onze kinderen zakgeld te geven, proberen we ze de waarde van geld bij te brengen. Als je geld hebt, kun je dingen kopen, als je geld op is, kun je niets kopen. Volwassenen proberen deze wijze les aan kinderen door te geven, maar veel volwassenen nemen vaak een voorschot op inkomen dat in de toekomst nog verdiend moet worden.

Wat is uitgestelde betaling?

Nu kopen en over twee jaar betalen is een veelvoorkomende vorm van uitstel van betaling. Verkopers gebruiken deze methode om drempels voor aankoop te verminderen. Het sterke verkoopargument is dat het aankoopbedrag pas na een bepaalde periode betaald hoeft te worden. De aankoop kost in eerste instantie niets, dus het lijkt goedkoop. Deze verkooptruc wordt vaak gebruikt door automerken en autodealers. Feit blijft dat je een lening aangaat die op termijn moet worden terugbetaald.

Het uitstel van betaling wordt geregistreerd in BKR

Het uitstel van betaling is een lening geregistreerd bij BKR Tiel. Bij het aanvragen van een hypotheek in de periode dat de uitgestelde lening nog niet is verrekend, kan de uitgestelde lening voor problemen zorgen. De bank zal u vanwege het uitstel van betaling een lagere hypotheek willen geven. Het kan het verschil maken tussen het wel of niet krijgen van een hypotheek.

Mogelijkheid om de lening in één keer terug te betalen

Stel dat u het bedrag in één keer kunt betalen. De verkoper biedt de mogelijkheid om binnen vijf jaar een deel van de koopprijs te betalen. Als de kosten niet gekoppeld zijn, kunt u tijdens de uitstelperiode toch profiteren van spaargeld voor het bedrag. Je koopt een auto voor 24.000 euro. U betaalt de helft direct en de andere helft kunt u in vijf jaar terugbetalen. De lening is niet rentedragend. U kunt 12.000 euro op een spaarrekening storten en profiteren van spaarrente. Je moet 200 euro per maand betalen. Na het eerste jaar bedroeg het gemiddelde spaarbedrag 10.800 euro. Uitgaande van een spaarpercentage van 2,5 procent, heeft u in het eerste jaar $ 270 verdiend.

De uitgestelde lening moet worden terugbetaald

Het gevaar van uitstel van betaling is dat er op de vervaldag niet daadwerkelijk wordt gereserveerd om de schuld af te lossen. Als de lening niet op tijd wordt afgelost, moet er rente worden betaald vanaf het einde van de uitgestelde betalingstermijn. Bij het aangaan van uitstel van betaling dient u vanaf het begin maandelijks een bedrag opzij te zetten zodat u op de einddatum niet vastzit aan rentelasten.

Lees de voorwaarden van het contract

Voordat u een overeenkomst voor uitstel van betaling ondertekent, dient u de overeenkomst goed door te lezen. Het kan zijn dat u in een situatie komt waarin u de schuld niet kunt terugbetalen, waardoor de lening rente wordt. U dient na te gaan hoeveel rente u moet betalen als de rentevrije periode voorbij is. Het is waarschijnlijk dat u het volledige bedrag voor die tijd kunt terugbetalen, maar u moet rekening houden met doemscenario’s.€