Tweestaps testament: veel erfbelasting besparen

Met een testament in twee stappen kunnen nabestaanden flink besparen op erfbelasting. Wanneer een van je ouders of je partner overlijdt en een erfenis nalaat in de vorm van geld en andere bezittingen, blijft dat vermogen nooit in de familie. Het kabinet wil een aanzienlijk percentage van de erfenis in de vorm van erfbelasting zien. Er is echter één manier om te besparen op deze erfbelasting en dat is door een testament in twee stappen op te stellen.

Tweetraps wil

Wat is erfbelasting?

De
erfbelasting
(ook wel successierechten genoemd) is een progressieve erfbelasting. Het wordt ook wel erfbelasting genoemd. Hoeveel rente u moet betalen, hangt af van het bedrag en de relatie die u met de overledene heeft. Of u nu partner, ouder, broer of zus, kind, kleinkind of zelfs geen familielid bent van de overledene is van groot belang. De rente kan elk jaar veranderen en is, net als bij de inkomstenbelasting, verdeeld in verschillende schijven. De erfbelasting is onderworpen aan het solvabiliteitsbeginsel: hoe hoger het bedrag van de erfenis, hoe hoger de rente die aan de fiscus moet worden betaald. De berekening van successierechten lijkt voor velen nogal grof, en velen begrijpen de structuur ervan niet.

Veel mensen laten
willen
bepalen welke erfenis moet gaan. Soms wordt zelfs een groot deel van de erfenis nagelaten aan een goed doel of stichting. Als er geen testament of testament is opgemaakt,
overlijdens-erfenis
en alle eigendommen worden overgelaten aan de eventuele partner. Kinderen hebben ook erfrecht. Het volgende scenario kan van toepassing zijn:

Intestate deel, boedel en nabestaanden testament

De vrouw heeft een
ontervingsaandeel
600.000 euro en hoeft dus geen erfbelasting te betalen. Ervende kinderen hebben slechts een niet-erfdeel van ongeveer 19.000 euro. Over de resterende € 31.000 moeten zij dus erfbelasting betalen. Is er geen testament en is de erfrechtwet van toepassing of is deze oud?
de wil van de overlevenden
dan moet de langstlevende, in dit geval de weduwe, belasting betalen over de erfenis van de kinderen, omdat het geld nog niet in hun bezit komt, maar pas overgaat als de moeder ook overlijdt. Als u geen spaargeld heeft, maar al uw vermogen in huis en auto staat, kunt u ernstig in de problemen komen als er plotseling een aanslag van meer dan € 3.000 op het tapijt valt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u vanwege het overlijden van uw partner een lening moet afsluiten om erfbelasting te betalen.

Hoe kunt u erfbelasting besparen met een testament in twee stappen?

De bovenstaande problemen kunnen worden vermeden als u kiest voor een
wil in twee stappen
. Als er sprake is van een testament met twee niveaus, hoeft er geen belasting te worden betaald over de vordering die zij hebben op de langstlevende ouder, die zou moeten voldoen aan het erfrecht. Door de “twee stappen” van het testament wijzen de echtgenoten elkaar aan als erfgenamen en niet de kinderen, zodat de volledige erfenis overgaat op de partner die een onterfd aandeel van € 600.000 heeft. Zo is na het eerste overlijden – op voorwaarde dat de erfenis dit bedrag niet overschrijdt – helemaal geen successierechten verschuldigd. Kinderen erven hun deel pas na het overlijden van de langstlevende ouder. Dit ontwerp kan u duizenden euro’s besparen.

Als de andere ouder overlijdt, erven de kinderen alle goederen. Laten we zeggen dat het totale bedrag van deze erfenis € 300.000 is, dan zou het normaal gesproken, als het van één ouder komt, worden belast tegen 10% van de eerste € 118.000 (eerste deel) en de rest tegen 20% (tweede schijf). Door de twee fasen van het testament worden de bedragen echter niet opgeteld en erft u als kind
twee keer op de eerste schijf
. Hiermee betaalt u 10% belastingrente over de eerste € 236.000 en 20% rente over slechts € 64.000. Dit levert een aanzienlijke besparing op erfbelasting op. Daarnaast komt de weduwe of weduwnaar niet voor onaangename verrassingen te staan ​​in de vorm van een belastingaanslag, die in feite grotendeels geldt voor de nalatenschap van kinderen.

Geïnteresseerd in een twee-staps erfrecht?

Als u overweegt om het testament van u en uw partner te wijzigen in een testament in twee stappen, neem dan contact op met een
notaris
. Een erfrechtspecialist kan u adviseren hoe u dit het beste kunt doen en of het in uw situatie echt voordelig is. Notarissen hebben soms gratis spreekuren en u kunt uw plannen geheel vrijblijvend met een notaris bespreken.

Lees verder