Tweede hypotheek of lening?

Om de verbouwing of het onderhoud van de woning te financieren, kunt u uw eigen geld of het te lenen bedrag kiezen. Als u zelf niet over het geld beschikt, kunt u kiezen voor een andere hypotheek of een andere leningvorm.

Bij een verbouwingslening denken mensen vaak meteen aan een tweede hypotheek. In sommige gevallen is het echter voordeliger om een ​​lening af te sluiten, bijvoorbeeld in de vorm van een doorlopend krediet of een onderhandse lening. De meest verstandige keuze hangt af van de hoeveelheid, maar er zijn nog andere factoren die een rol spelen.

Eigen middelen gebruiken voor renovatie

Hypotheekadviseurs zullen je adviseren om een ​​tweede hypotheek af te sluiten, maar als je zelf spaargeld hebt, is het zeker het overwegen waard om deze te financieren. Het is fiscaal voordelig om aflossing uit te stellen naar de toekomst, maar er zijn risico’s aan verbonden. Je weet bijvoorbeeld niet wat er met de waarde van het huis gaat gebeuren.

Door grote schulden op uw woning aan te houden, loopt u het risico dat de schuld de waarde van de woning blijft overschrijden. Bovendien moet de schuld nog worden terugbetaald. U weet nu niet of u de last van de aflossing in de toekomst kunt dragen.

Tweede hypotheek afsluiten

Kiest u er toch voor om geld te lenen voor verbouwingen, dan krijgt u in de meeste gevallen een tweede hypotheek. Het grootste voordeel van deze vorm van financiering is dat de hypotheekrente lager is in vergelijking met andere soorten leningen. De bank kan een lagere rente vragen omdat het huis als onderpand dient voor een lening. Het nadeel van een tweede hypotheek is dat je relatief hoge kosten moet dekken, zoals notariskosten. Hierdoor is een tweede hypotheek voor kleine reparaties vaak niet mogelijk.

Een lening afsluiten om de verbouwing te financieren

Het aangaan van een lening heeft als voordeel dat de contractkosten lager zijn. Een belangrijk nadeel is dat de rentelasten veel hoger zullen zijn. Banken kunnen rente in rekening brengen die kan oplopen tot het dubbele van de hypotheekrente die zij op een tweede hypotheek vragen. Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat de lening een bepaalde looptijd kan hebben waarin het bedrag moet worden terugbetaald. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een persoonlijke lening.

Banken lenen minder voor tweede hypotheken

Door dalende woningwaardes en aangescherpte regelgeving voor hypotheken zullen banken minder snel een tweede hypotheek verstrekken. In het verleden kon een tweede hypotheek worden afgesloten als kon worden aangetoond dat de waarde na de verbouwing groter was dan de som van de eerste en tweede hypotheek samen. Aangezien de huizenprijzen tussen 2009 en 2011 met ongeveer 9 procent zijn gedaald, weten banken dat het getaxeerde eigen vermogen niet betekent dat ze dat bedrag ook krijgen als het huis wordt verkocht.

Banken hebben ook de voorwaarden voor het verstrekken van leningen aangescherpt. Door de kredietcrisis zijn banken voorzichtiger geworden.€