Tussentijds aflossen van de hypotheek – pluspunten

Er zijn verschillende redenen om niet extra af te lossen op uw hypotheek. Extra aflossen voor een aflossingsvrije hypotheek heeft echter de belangrijkste voordelen.

Extra aflossen kost geld, zeggen ze. Deze gedachtegang is niet helemaal juist. Door extra af te lossen, verlaagt u de maandelijkse hypotheekrente die u betaalt. Hierdoor wordt de belastingvermindering verlaagd en krijgt u minder van de Belastingdienst. Dit is echter geen reden om niet extra af te lossen. De voordelen wegen op tegen de nadelen. In dit artikel vind je verschillende redenen waarom je geld terug zou moeten krijgen. De pro’s zijn volledig gebaseerd op een aflossingsvrije hypotheek.

Maandlasten verlagen door extra af te lossen

Extra aflossen verlaagt uw maandlasten. In het begin is het traag, maar de kleine besparingen zijn de maandelijks terugkerende besparingen. Zolang de hypotheek blijft lopen, blijft u ook geld sparen. Een conventionele hypotheek is dertig jaar geldig. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u ook na die dertig jaar de hypotheeklasten door. Deze hypotheek wordt pas afgelost als de woning is verkocht.

Aanzienlijk lagere maandlasten door het sneeuwvaleffect

Consequent blijven afbetalen zorgt voor een sneeuwbaleffect. Stel dat u een hypotheek heeft met een hypotheekrente van 5%. Een extra $ 2.000 aan aflossingen geeft u een maandelijkse besparing van $ 8,33. Door maandelijks spaargeld te gebruiken om extra af te lossen, betaalt u steeds meer terug. Houd er rekening mee dat besparingen bruto besparingen zijn. Omdat uw belastingvoordeel ook afneemt doordat u minder hypotheekrente betaalt, is de netto besparing in bovenstaande berekening minder dan € 8,33 per maand.

Een aflossingsvrije hypotheek moet op een gegeven moment worden afgelost

Over een aflossingsvrije hypotheek blijft u altijd hypotheekrente betalen. De hypotheekschuld wordt niet afgelost op de eindvervaldag en er wordt geen kapitaal opgebouwd om de schuld op de eindvervaldag af te lossen. Hypotheekschulden kunt u beter tijdens het werk afbetalen. Na pensionering daalt uw inkomen en kunnen aflossingsvrije hypotheeklasten een probleem worden.

Uw hypotheek aflossen zodat u uw huis kunt verkopen

Begin 2013 stonden 800.000 huizen onder water. Dit betekent dat de hypotheekschuld op deze woningen groter was dan de waarde van deze woningen. Daarom kunnen deze huizen niet worden verkocht zonder de schuld achter te laten. De oplossing om de woning toch te kunnen verkopen is kapitaal opbouwen, waarmee de hypotheek gedeeltelijk kan worden afgelost. Een andere optie is om te sparen om de resterende schuld af te lossen.

Hypotheeklasten verlagen om financiële ruimte te creëren

Wij hebben het normaal gevonden om een ​​groot deel van ons maandinkomen af ​​te dragen aan hypotheekrente. Het gemiddelde gezin met een hypotheek tussen de € 200.000 en € 250.000 moet twee tot drie dagen per week werken om de hypotheek te betalen. We hebben het normaal gevonden om tussen $ 750 en $ 1.250 per maand te betalen voor hypotheekrente, hoofdsom en hypotheekverzekering. Door extra af te lossen, kunt u in de toekomst bijvoorbeeld minder werken of meer geld opzij zetten voor vakanties.

Lees verder