Totstandkoming aanvullend pensioen en pensioencontract 2020

Het pensioenakkoord 2020 is hard nodig om pensioenkortingen te voorkomen en de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Helaas is het dat nog niet. U wilt sparen voor uw pensioen (pensioen in eigen beheer niet meer), eerder stoppen met werken en uw eigen pensioenfonds opbouwen. Heeft u op dit moment een onvoldoende pensioen? Aanvullend pensioen opbouwen wordt voor iedereen steeds belangrijker omdat zowel de AOW als het werkgeverspensioen onder constante druk staan. U kunt extra sparen voor uw pensioen via lijfrentes, een koopsompolis, banksparen of een verzekeraar. Wie het uitstelt, is snel te laat. Op 12 juni 2020 is er een pensioenakkoord bereikt tussen werkgevers, overheid en werknemers, wat betekent dit voor uw pensioen?

Inhoud:

Pensioenakkoord juni 2020

In juni 2019 is al een akkoord bereikt om de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 te bevriezen op 66 jaar en vier maanden en de leeftijd iets langzamer te laten stijgen dan eerder gepland. Een langere levensverwachting heeft minder effect op de verhoging van de AOW-leeftijd, maar de AOW-leeftijd stijgt wel. De AOW-leeftijd is een beetje vreemd geweest omdat je opgebouwde pensioen in wezen los staat van je AOW-leeftijd. AOW is het basispensioen, maar het aanvullend pensioen is een aanvulling daarop. Ook de samenstelling van het aanvullend pensioen verandert, maar wel hoe dat precies moet. De belangrijkste veranderingen zijn dat pensioenen minder zeker worden, jongeren minder bijdragen aan de ouderdomspensioenen en pensioenen flexibeler worden. Ook voor de meest veeleisende beroepen wordt een oplossing bedacht.

Enkele punten uit het pensioenakkoord 2020

De belangrijkste punten van het 2020-akkoord zijn:

Maakt u zich al zorgen over uw pensioen?

Bouwt u voldoende pensioen op door te sparen voor uw oude dag en te sparen voor extra pensioen?

Iedereen hoopt dat als ze met pensioen gaan, ze genoeg geld hebben om leuke dingen te doen. Of dit lukt, hangt af van uw pensioen en natuurlijk van uw toekomstige uitgaven. Er is een groot verschil in kosten of je nog een wereldreis wilt maken of het echt rustig aan wilt doen. Of je huis nu is afbetaald of je hypotheekrekening nog openstaat. Of de kinderen nu allemaal buiten zijn of misschien nog op school zitten. Daarnaast zijn politici druk bezig met pensioenen. Een vergrijzende bevolking zou dit alles onhoudbaar maken. We krijgen later en later de eerste AOW-uitkering en mogelijk wordt deze uitkering in de toekomst ook verlaagd. Iedereen die dacht dat hij 70 procent van zijn laatst verdiende salaris of gemiddeld verdiende salaris zou ontvangen, komt misschien bedrogen uit. AOW is geen vetpot en het vet wordt steeds meer verwijderd. En daar stopt het niet. De AOW-leeftijd gaat omhoog. Extra sparen voor de toekomst, de derde tier van ons pensioenstelsel, is meer dan ooit geen overbodige luxe.

het AOW-gat

Nogal wat mensen hebben een tekort aan AOW omdat ze een tijdje in het buitenland hebben gewoond en gewerkt. U kunt nu pensioenjaren kopen om verloren jaren in te halen als u terugkeert naar ons land. Elk verloren jaar maakt 2% verschil in de AOW-uitkering. Vanaf 17 jaar bouwt een werknemer in Nederland 2% AOW per jaar op. Jaren daarvoor is de besparing en dus het aantal verloren jaren in het buitenland gelijk aan nul.

Pensioen opbouwen aan de kant van de werkgever, veel pensioenfondsen stoppen met werken en indexeren niet

Controleer uw pensioensparen bij uw werkgever. Het is duidelijk dat het voor pensioenfondsen moeilijk is om voldoende reserves aan te houden. De kredietcrisis en de bankencrisis hebben veel sleutels gecreëerd en misschien is er te veel risico genomen. Het lijkt erop dat er nieuwe regels komen voor pensioenfondsen om minder risicovol te beleggen. De keerzijde is dat ook het potentieel voor hoge inkomens afneemt, waardoor het nog moeilijker wordt om voldoende pensioenreserves op te bouwen. Tel daar een vergrijzende bevolking bij op. De uitkeringen nemen toe, maar het totale spaargeld van nieuwkomers bij het pensioenfonds neemt af. Verder ligt het voor de hand dat als de AOW-leeftijd omhoog gaat, dat ook met pensioenen zal gebeuren. Het verhogen van de pensioenpremies zal niet acceptabel worden geacht, dus het verlagen of uitstellen van pensioenuitkeringen is een relatief gemakkelijke keuze. In ieder geval voor de politiek, want degene die pensioen heeft opgebouwd is gewoon een loser.

Het pensioengat betekent een lager pensioen

Dan is er het pensioengat. Het pensioengat is in feite het verschil tussen wat u in de toekomst nodig heeft om 70% van uw arbeidsinkomen te ontvangen en wat u nu zou krijgen op basis van uw AOW en het pensioen opgebouwd via uw werkgever. Het risico op pensioentekorten is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Verschillen in pensioenen kunnen vele redenen hebben en worden individueel bepaald:

Pensioen en zelfbeheer en aanvullend pensioenfonds door sparen of beleggen

Vanaf 1 juli mag de DGA geen pensioen meer in eigen beheer opbouwen, maar kan iedereen in 2019 en 2020 nog wel aanvullend pensioen opbouwen, bijvoorbeeld door een lijfrentepolis af te sluiten en zoveel mogelijk gebruik te maken van fiscale mogelijkheden. Hoe later u begint met het opbouwen van een solide pensioen, hoe moeilijker en duurder het wordt. En hoewel er veel manieren zijn om een ​​premie veilig te stellen en er zijn veel instellingen die je erover kunnen vertellen. Denk aan organisaties als Brand New Day, verzekeraars als Aegon of banken. Ze hebben allemaal goede producten. Van lijfrente tot banksparen voor de oude dag. U dient ervoor te zorgen dat u voldoende offertes opvraagt ​​en de verschillende offertes goed met elkaar vergelijkt. Niemand wil immers teveel kosten, maar wel een leuke bonus voor later. De concurrentie tussen verschillende bedrijven is hevig. Maak er dus gebruik van en vergelijk wat u in de toekomst aan pensioen kunt krijgen. Bedenk altijd of u een gegarandeerd eindbedrag als pensioen wilt, of dat u een beleggingsproduct met andere resultaten wilt kiezen. Een beleggingsproduct kan een veel hoger rendement opleveren dan een spaarproduct, maar kan in de toekomst ook erg tegenvallen.

Enkele aanvullende pensioenoplossingen zijn:

Banksparen voor pensioen

Met banksparen spaart u als aanvulling op uw pensioen. Fiscaal gezien, als uw pensioen te laag is, kunt u de premie aftrekken van uw belasting. Dat maakt banksparen erg aantrekkelijk. De kosten voor banksparen zijn over het algemeen lager dan bij traditionele verzekeringsproducten. Banksparen is een transparante manier van sparen voor pensioen.

Een bestaande polis overdragen

Voor bestaande polissen kunnen alleen aanvullende pensioenpolissen worden overgezet naar bijvoorbeeld Brand New Day. Geen werkgeverspensioen, maar wat u via uw werkgever spaart. Zelfstandigen kunnen hun pensioenpolis ook overdragen aan
Een nieuwe dag
.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

U kunt zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd door drie componenten bij elkaar op te tellen:

Nominaal pensioen 2020, of het vaste pensioenstelsel als collectief pensioen

Het collectieve pensioenstelsel heeft twee mogelijkheden: een nominaal pensioen (het huidige stelsel) of een vast pensioenstelsel. Bij een vaste pensioenregeling dragen de deelnemers het volledige risico: het kan meevallen, het kan tegenvallen. Het nominale stelsel voorziet in jaarlijkse indexatie, maar bij onvoldoende dekkingsgraden kunnen pensioenen worden verlaagd.

Definitief pensioenakkoord 2020, spaart u genoeg voor uw pensioen?

Wacht tot pensioenfondsen een volledig uitgewerkt pensioencontract implementeren, wat vele jaren kan duren. Fondsen hiervoor hebben nog veel te regelen. AOW kan geregeld worden, maar geen pensioen. Extra kapitaal opbouwen, een extra pensioenpot, is geen overbodige luxe, maar iets waar iedereen aan zou moeten werken om ook op hoge leeftijd voldoende pensioen te kunnen krijgen. Welke oplossing voor u het beste is, is zeer individueel en vraagt ​​om een ​​goed advies. Wacht niet tot het te laat is om uw pensioen op te bouwen.

Lees verder