Totale uitgaven van de koninklijke familie in 2014

Nederland heeft een rijke geschiedenis en sinds 2013 is het staatshoofd koning Willem-Alexander. Sinds 1848 heeft de kroon weinig invloed op het politieke bestuur in het land. De vraag of het koningshuis moet worden afgeschaft wordt steeds populairder. Moet Nederland weer een republiek worden? Maar wat kost de koninklijke familie eigenlijk? Alle kosten van de koninklijke familie worden hieronder beschreven.

volgens art. 40 In het eerste deel van de Staatsregeling is bepaald dat de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis jaarlijkse toelagen ontvangen van het Koninkrijk. Het tweede deel somt de belastingvrijstelling op voor deze leden van het Koninklijk Huis. Sinds 2009 is er meer duidelijkheid over de kosten en uitgaven van het koningshuis. Onderstaande bedragen zijn uit 2013 en komen uit de rijksbegroting 2014.

Inkomen Koninklijk gezin (Toeslag)

Het Koninklijk Huis heeft recht op een toeslag, dit recht staat beschreven in artikel 40 van de Grondwet. Dit geldt sinds 2011 alleen voor leden van het Koninklijk Huis die recht hebben op een uitkering: de koningin, prins Willem-Alexander en zijn echtgenote. Deze uitkeringen zijn belastingvrij. Er is ook een schenkingsvrijstelling. Dit betekent dat leden die recht hebben op een uitkering geld kunnen doneren, bijvoorbeeld aan andere leden van het koningshuis. Het totale bedrag van dit bedrag is 7.614.000 euro. Dit bedrag wordt besteed aan materiële en persoonlijke kosten. Dit omvat uitgaven voor personeel dat rechtstreeks voor leden van het Koninklijk Huis werkt en andere uitgaven zoals uitgaven voor het Koninklijk Archief en kantoordiensten. Hieronder vindt u de rijkstoelagen voor deze drie leden van het koningshuis.

Inkomensaandeel Personeelskosten In totaal
De koning 817.000 4.469.000 5.286.000
Koningin Maxima 324.000 582.000 906.000
Prinses Beatrix 462.000 960.000 1.422.00
In totaal 1.603.000 6.011.000 7.614.000

Kosten van functies

In andere budgetten zijn naast baten ook kosten opgenomen die verband houden met het Koninklijk Huis. Dit verwijst naar de functionele kosten die kunnen worden toegeschreven aan de implementatie van de monarchie. Dit zijn kosten als gevolg van bijvoorbeeld inzet van vliegtuigen, onderhoud Groene Draeck en reis- en verblijfkosten.

De Groene Dreck is het privéjacht van Prinses Beatrix, deze kosten werden in eerste instantie gedekt door het Ministerie van Defensie, maar sinds 2010 heeft Prinses Beatrix aangekondigd een deel van de kosten zelf te gaan financieren.

Reis- en verblijfkosten zijn kosten die rechtstreeks verband houden met staatsbezoeken of staatsbezoeken, niet te verwarren met vliegreiskosten. Dit zijn indirecte kosten en worden daarom vermeld in een ander segment van de staatsbegroting. Hieronder staan ​​de functionele kosten:

Service van het personeel van het Koninklijk Huis 17.835.000
Materiële Dienst van het Koninklijk Huis 7.679.000
Materiële uitgaven voor faunabeheer 285,000
Vliegtuigkosten 849.000
Onderhoud Groen Draeck 51.000
Bezoeken aan de Antillen 80.000
In totaal 26.779.000

Andere betalingen

Er zijn ook kosten die uit andere budgetten worden gedekt. Ook wel toegerekende kosten genoemd. Dit geldt voor de uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst, Militair Huis en het Kabinet van de Koningin, te weten:

kabinet van de koning 2.331.000
overheidsinformatie 1.392.000
Militair Huis (Koninklijke Defensie) 1.871.000
In totaal 5.594.000

Eindbedrag

Door het uiteindelijke bedrag te berekenen, kunt u zien hoeveel de kosten van het Koninklijk Huis zijn. U kunt ook berekenen hoeveel het koningshuis per persoon per jaar kost. Om de totale kosten te krijgen, moeten de voordelen, arbeidskosten en andere kosten worden opgeteld:

een uitkering 7.614.000
Functionele uitgaven van de Koning 26.779.000
Verzameld voor uitgaven uit andere budgetten 5.594.000
De totale kosten van 39.987.000

Zoals hierboven vermeld, verdient het Nederlandse koningshuis in totaal 39.987.000 euro per jaar. Dit bedrag is exclusief de ontvangen staatsbezoeken en de verstrekking daarvan, dus de verantwoordelijkheid van de minister.

Door dit bedrag te delen door het aantal inwoners van Nederland, kan men berekenen hoeveel het Koninklijk Huis per persoon per jaar kost. Het aantal inwoners in 2014 is 16.825.297.

€ 39.987.000/16.825.297 = € 2,38

De financiering van het koningshuis kost de Nederlander daarom 2,38 euro per jaar.€