Toeslag en vakantiedagen: doorbetalen of niet?

De uitkeringsgerechtigde wordt door de uitkeringsinstantie UWV geïnformeerd over de hoogte van de uitkering per dag, niet per maand. Als u uw uitbetalingsrapport op MijnOverheid.nl bekijkt, ziet u dat bijvoorbeeld uw WW-uitkering per week wordt weergegeven. In dat geval worden altijd vijf werkdagen gerekend, weekenddagen weggelaten. Daarom vragen velen zich af of de toeslag op vakantie nog wordt uitbetaald.

Doorbetaling uitkering op vakantie

Zie UWV-uitkeringsbedrag per week

Ontvangt u een uitkering en wilt u meer weten over de opbouw van het bedrag, dan kunt u deze inzien:
MijnOverheid.nl
. Om gebruik te kunnen maken van deze website is een DigiD login vereist. In uw berichtenbox vindt u uw persoonlijke berichten, inclusief een melding dat uw uitkering is overgemaakt. In uw Digitaal Cliëntendossier Werk en Inkomen vindt u een overzicht van de gegevens met betrekking tot een uitkering van het UWV. Onder het tabblad
Details UWV-uitkeringen
. Het zou er bijvoorbeeld zo uitzien:

Som Betalingsperiode Van Tot
€x week 05.11.2020 15/05/2020
€x week 18/05/2020 22/05/2020

Zo zie je dat er altijd een overzicht van jou is
voordelen per week
en dat alleen weekdagen van maandag tot en met vrijdag worden getoond en dat weekenddagen worden weggelaten. Als u de uitkering voor het eerst (weer) ontvangt, heeft u bericht van het UWV ontvangen over het bedrag. Het wordt niet per week of maand berekend, maar per dag. Als u wilt weten hoeveel uw uitkering per week wordt, vermenigvuldigt u dit bedrag dan niet met 7, maar met 5. Als u dit naast het rapport op MijnOverheid.nl zet, kunt u zien hoeveel belasting u betaalt. betaald voor uw betaling.

Worden uitkeringen betaald op nationale feestdagen?

EEN
werkloosheidsuitkering
wordt betaald voor vijf dagen zoals weergegeven in het rapport. De hoogte van uw uitkering per maand wordt dus bepaald door het aantal werkdagen per maand. Er wordt geen rekening mee gehouden of deze vijf dagen ook vakantiedagen omvatten. In uw jaarverslag 2020 vindt u bijvoorbeeld de periode 21-12. tot 25-12 Hoewel Eerste Kerstdag in deze periode op een werkdag valt, is je toeslag gelijk aan de week ervoor.

EEN
WAO- of WIA-uitkering
wordt altijd berekend op 21,75 dagen per maand en is dus elke maand hetzelfde. Het aantal vakantiedagen per maand heeft dus geen invloed op de hoogte van uw uitkering.

Zelfstandig op feestdagen tijdens feestdagen

Met een WW-uitkering heeft u recht op:
20 vakantiedagen
per jaar of vier weken. Mensen ouder dan 57,5 ​​jaar hebben recht op 13 weken vakantie. Uw uitkering wordt dan gewoon doorbetaald. Als u deze dagen niet gebruikt, kunnen ze niet worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. Als u op vakantie gaat, moet u dit doorgeven aan het UWV. Feestdagen en algemeen erkende christelijke feestdagen (die op een werkdag vallen) tellen niet mee als feestdagen. Neem je dus bijvoorbeeld vakantie op in een week waarin een feestdag valt, dan neem je niet vijf, maar vier vakantiedagen op. Op feestdagen krijg je weliswaar een toeslag, maar deze worden beschouwd als ‘vrije’ vrije dagen.

Als u niet verplicht bent te solliciteren, hoeft u een vakantie of verblijf in het buitenland van minder dan vier weken niet door te geven aan UWV. Dit geldt ook voor vakanties langer dan vier weken als ze in Nederland zijn. Dan moet je ervoor zorgen dat je beschikbaar bent bij UWV.

Feestdagen in 2020

Op de volgende data worden in 2020 geen vakantiedagen verrekend:

Lees verder