Toeslag en studiefinanciering

Studiefinanciering is geen inkomen voor de inkomstenbelasting, maar studiefinanciering kan als inkomen worden aangemerkt als u of uw partner een uitkering ontvangt. Wat is de impact van door studenten gefinancierd onderzoek op de uitkering van uw partner? Heeft u nog recht op een bijstandsuitkering en wat zijn de leeflooncriteria? Studiefinanciering betekent niet meer belasting betalen, maar mogelijk minder WBB-uitkering.

Studies en het recht op hulp

Als je van plan bent verder te studeren, heb je in de meeste gevallen recht op studiefinanciering, in ieder geval een basisbeurs, maar mogelijk ook een aanvullende lening. Wat zijn de gevolgen voor u? Ben je jonger dan 27 jaar, dan heb je geen recht op algemene hulp als je met studiefinanciering kunt studeren. Voor bijzondere bijstand kan de gemeente nog een uitzondering maken. Ook als u wel een opleiding zou kunnen volgen maar niet krijgt, vervalt uw recht op een bijstandsuitkering. Dit betekent dat studeren en studiefinanciering voorrang krijgen op het recht op bijstand. Je kunt als jongere altijd een aanvraag indienen bij de gemeente, maar de gemeente kijkt dan of je in aanmerking komt en als je eenmaal de mogelijkheid hebt om te studeren, is het antwoord in de meeste gevallen nee.

Wet Arbeid en Bijstand WBB

Artikel 1 van artikel 15 van de wet op de arbeid en sociale bijstand, waarin staat:

“Het recht op bijstand bestaat niet voor zover beroep mogelijk is op een bestaande bepaling die, gelet op de aard en het doel ervan, voor de betrokkene voldoende en passend wordt geacht. Het recht op bijstand strekt zich evenmin uit tot de kosten gemaakt omdat deze bepaling onnodig wordt geacht.”

Studiebeurzen worden als een dergelijke optie beschouwd. Let op, studiebeurs en rentedragende lening, binnenkort met het sociaal kredietsysteem ook studievoorschot 2019-2020.

Ik studeer, partner krijgt uitkering

Als de ene partner een bijstandsuitkering ontvangt en de andere partner studiefinanciering, dan kan de bijstandsuitkering voor één persoon niet meer bedragen dan de bijstandsnorm. Het maximum, want de gemeente kijkt dan naar het inkomen binnen het totale huishouden (middelentoets). Studiefinanciering kan gevolgen hebben voor de bijstandsuitkering van het huishouden als het totale inkomen, inclusief bijstandsuitkering, hoger is dan de bijstandsnorm voor echtgenoten. Daarnaast ontvangt de student een inkomen bestaande uit een basisbeurs, een maximale aanvullende beurs en een basislening. Ook als de student niet al deze bedragen per maand ontvangt. Het gaat er uiteindelijk niet om of je een beroep doet op deze regel, maar of er een mogelijkheid is om dat te doen. Voor ouders die bijstand ontvangen met studerende kinderen die alleen studiefinanciering hebben en geen bijverdienste verdienen, wordt de studiefinanciering niet beschouwd als gezinsinkomen en hebben ze recht op de volledige bijstandsnorm.

Studiefinanciering en Wajong

Als u voor het eerst een Wajong-uitkering kreeg, is het belangrijk om:

Studiebeurs en partner in de Tweede Wereldoorlog

Wie een WW-uitkering heeft en een studerende partner heeft, heeft geen last van een eventuele uitkeringskorting door studiefinanciering van zijn partner, zolang hij recht heeft op een WW-uitkering. Uiteindelijk is het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen gebaseerd op het werkverleden en de daarmee samenhangende inkomsten.

Lees verder