Tips voor het kopen van een nieuw huis

Wanneer je een nieuwe woning hebt gekocht of van plan bent een nieuwe woning te kopen, heb je allerlei vragen. Vragen van (potentiële) kopers van nieuwbouw hebben dan betrekking op de opleveringsgarantie, contract, bouwdepot, bouwrente en renteaanbiedingen. Ook als je nieuwe woning nog niet klaar is, heb je nog vragen tot je oude woning is verkocht.

Er is een nieuwbouwwoning gekocht, de aannemer is failliet gegaan

Afwerkingsgarantie

Faillissementen van aannemers zijn procentueel hoger in tijden van economische crisis, en dit vormt een groot risico voor kopers van onroerend goed
nieuwbouw huis
. Nieuwbouwprojecten komen tijdens de economische crisis stil te liggen, met alle gevolgen van dien voor de koper. Gelukkig is er een opleveringsgarantie. Het is raadzaam om geen nieuwe woning te kopen zonder bouwgarantie. Hiervoor sluit de aannemer een bouwverzekering af. In de praktijk blijkt dit niet voor de hand te liggen. Slechts 35% van de aannemers heeft een dergelijke bouwverzekering afgesloten en garandeert zo de koper dat de nieuwbouw zal worden opgeleverd, ook als de aannemer failliet gaat (bouwgarantie). Daarom mag de koper er niet automatisch van uitgaan dat er een garantie van voltooiing is. Alvorens een huis te kopen, moet een koper weten of een bouwgarantie wordt gebruikt. De koper moet het garantiebewijs ook daadwerkelijk ontvangen.

Het contract valt onder GIW

Als uw contract onder het Waarborginstituut Woningbouw valt, kunt u contact opnemen met de instelling wanneer:
nieuwbouw huis
het is onwaarschijnlijk dat het wordt uitgefaseerd. GIW stelt dat:
nieuwbouw huis
wordt nog steeds uitgefaseerd.

Nieuwbouwhuis en bouwdepot

Bij het kopen van een
nieuwbouw huis
u heeft te maken met een bouwdepot waarvan bouwtermijnen worden betaald. Bij het kopen van een nieuwe woning moet de woning natuurlijk nog gebouwd worden. De bouw wordt in termijnen betaald: deadline voor de aankoopprijs van de grond, deadline voor het starten van de bouw, enz. Er zijn meestal zes termen. Het bouwdepot is als een pot waaruit de bouwer een nieuw huis bouwt.

Betaal bouwrente

Rentekosten, bouwrente, ontstaan ​​bij de bouw van een nieuw pand. Er is ook canon: de rente die moet worden betaald over de grond waarop de nieuwbouw wordt gebouwd. Het is ook mogelijk dat de nieuwbouwwoning op grond staat waarop erfpacht is. Dan is er rente over het bedrag voor de aankoop van grond met erfpacht. Koopt u een nieuwe woning terwijl de bouw al is begonnen, dan betaalt u uitgestelde rente. Over het algemeen zijn deze rentetarieven (bouwrente, grondrente, uitgestelde rente) extra kostenposten waar u als koper vooraf rekening mee moet houden. Neem deze kosten mee in de hypotheek (bouwrentedepot). De kosten van deze rente zijn aftrekbaar, de rente die u betaalt over de hypotheek niet.

Een nieuwe woning kopen met een gunstige rente

Wanneer je ontvangt
nieuwbouw huis
bij aankoop kan de aannemer een bod uitbrengen met een lage rente. Dit is het projecttarief. Aantrekkelijk, maar slechts voor een beperkte tijd geldig. Maak u daarom vooraf bekend met de verplichtingen en voorwaarden die gelden volgens het belang van het project. In de hypotheekofferte leest u wat de rentewijzigingen zijn in de periode vanaf het opmaken van de offerte tot de goedkeuring door de notaris.

Nieuwbouw appartement en VvE

Als je een nieuw gebouw hebt
een platte
je bent mede-eigenaar van het gebouw en de grond. Het is dan
wettelijk verplicht
om lid te worden van de Vereniging van Eigenaren en hieraan zijn kosten verbonden in de vorm van servicekosten. Het profiteert van een goede opstalverzekering, onderhoud, reparatie, renovatie en schoonmaak.

Is het een goed idee om een ​​nieuw huis te kopen? (economische crisis)

De verwachting is dat de prijzen van nieuwbouwwoningen zullen dalen. Het kan verstandig zijn om de prijzen van nieuwbouwwoningen te zien dalen. Dit brengt een risico met zich mee dat de daling niet zal plaatsvinden. Bij aankoop van een
nieuwbouw huis
is een langetermijninvestering. Als u het zich kunt veroorloven om een ​​nieuwe woning te kopen en goed geïnformeerd bent gedurende het hele proces, kunt u veilig overgaan tot de aankoop.

Het nieuwe huis is niet klaar, het oude huis is niet verkocht

Vervelend probleem: je oude huis is nog niet verkocht en jij
een nieuw huis
Niet klaar Gelukkig is er een overbruggingskrediet. Een overbruggingskrediet is meestal voor 12 maanden. Meestal is het mogelijk om de looptijd van het overbruggingskrediet te verlengen. De rente die u betaalt over het overbruggingskrediet is in twee jaar aftrekbaar.€