Tips voor de beste leentarieven

Met banken kan worden onderhandeld over rentetarieven, maar leningen van verschillende banken moeten worden vergeleken. U kunt onder meer onderhandelen over rente en eenmalige afsluitkosten. Enkele tips erover.

Vergelijk leningen

Met de komst van internet is het vergelijken van leningen heel eenvoudig geworden. Internet biedt talloze mogelijkheden om leentarieven op te vragen en te vergelijken. Naast rente, voorwaarden en betalingsvoorwaarden, kunnen onderpand en andere door de kredietgever vereiste factoren een rol spelen bij uw besluitvorming.

Online
leningen vergelijken
is een echte aanrader, want het internet staat vol met interessante aanbiedingen die zelfs voor kleine bedragen de moeite waard zijn. Elke lening moet immers
interesse
om betaald te worden, en als het niet al te erg is, kun je hier aardig wat geld verdienen. Maar pas op voor een korte rentevaste periode aan het begin van de looptijd.

Aanbiedingen voor bankleningen kunnen heel verschillend zijn. Uiteraard is de kredietwaardigheid van de kredietnemer hierin cruciaal. Het verwijst naar de manier waarop de bank de draagkracht van de klant beoordeelt (solvabiliteit). Daarnaast hanteren financiële instellingen zeer verschillende rekenmethoden bij het verstrekken van leningen. Daarom zijn de verschillende aanbiedingen op het eerste gezicht niet echt met elkaar te vergelijken.

En het is bijvoorbeeld nog moeilijker voor consumenten om leningaanbiedingen in Duitsland te vergelijken, omdat het schadelijk kan zijn om daar bij meerdere banken een offerte aan te vragen. Elk aanbod met specifieke aanvraaggegevens leidt tot een inschrijving in het kredietregister, dat Duitse banken bijhouden in de overkoepelende kredietregisters. Elk van deze vermeldingen kan leiden tot kredietschade, ongeacht of de aanvraag is voltooid of niet.

Pas op met een korte rentevaste periode

Naast leningen met een variabele rente is het ook mogelijk om een ​​vaste rente af te spreken voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 10 jaar. Maar pas op voor een korte vaste rente aan het begin van de periode! Dit is een veel voorkomende tactiek onder kredietverstrekkers, meestal om de rente sterk te verhogen.

Bespaar geld met schuldherfinanciering

Die nooit rood staan ​​op hun bankrekening voor een kortetermijnaankoop, zoals wanneer de wasmachine of tv kapot gaat. Een kredietlijn in de vorm van een rekening-courantkrediet is nuttig omdat het voorziet in een financiële behoefte op korte termijn. Tegelijkertijd is dit soort krediet echter ook het duurste krediet dat een kredietnemer kan hebben en daarom is het erg moeilijk om er vanaf te komen.

Als u maandelijks of meerdere maanden achter elkaar het saldo van uw betaalrekening overmaakt, moet u nadenken over herfinanciering. Dit kan in de vorm van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Het betaalt veel minder rente, dus er blijft meer geld over om de schuld af te betalen.

Hypotheek (woningkrediet)

Hypotheken zijn over het algemeen langlopende leningen, vaak voor 15 tot 30 jaar. Ze worden zowel gebruikt voor de aankoop of bouw van een huis, als voor het onderhoud of de verbetering van het onroerend goed. Bij hypotheken dient de woning meestal als onderpand. Hierdoor heeft de bank minder risico en is de hypotheek goedkoper dan andere onderhandse leningen.

Hoe moeten we leningen vergelijken?

In de tabellen van vergelijkingssites worden alle aanbiedingen vergeleken volgens één rekenmethode. Alleen dan zijn de aanbiedingen echt vergelijkbaar. De beste leningaanbieding is degene met de laagste totale kosten.

De totale kosten en de totale rente worden bepaald op basis van een bankafschrift. Kredietaanbiedingen zijn echter meestal beperkt tot klanten met een uitstekend krediet. De rentetarieven die door de banken worden vermeld, zijn eigenlijk “off rate”. Dat wil zeggen, “toepasbaar onder optimale omstandigheden.” Daarom kan een dergelijke vergelijking van leningen meestal alleen als een eerste oriëntatie worden beschouwd. Afhankelijk van de kredietwaardigheid van de klant kan het beeld er elke keer anders uitzien.

Kredietaanvraag: wat komt eraan vooraf?

Voor ons
een lening aanvragen
we moeten ons er eerst van vergewissen of we zonder problemen aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen, ook als de inkomenssituatie verslechtert. Ook als de kredietverstrekker (bank) de kredietwaardigheid gedetailleerd en kritisch beoordeelt, is deze stap zinvol.

Alleen dan wordt duidelijk hoe de aflossing van de lening van invloed is op uw dagelijks leven en of u bij een onverwachte inkomensdaling of plotselinge extra uitgaven aan uw verplichtingen kunt voldoen. Een kredietovereenkomst sluiten zonder duidelijkheid daarover en met de houding van “iets komt wel goed” is beslist de verkeerde weg. U loopt dus het risico dat u de financiële last verkeerd inschat en uiteindelijk in een schuldenval terechtkomt.€