Tips om ruzie over geld te vermijden

De meeste stellen maken het vaakst ruzie over geld. Dit wordt veroorzaakt door verschillende manieren om met geld om te gaan. Een zuinig persoon heeft veel moeite met het begeleiden van een partner met een gat in zijn arm.

Verschillende ideeën hebben over hoe je geld kunt uitgeven, kan een groot probleem zijn in een relatie. Iemand die van dag tot dag leeft en alles uitgeeft wat hij heeft, kan nauwelijks leven met iemand die heel voorzichtig met geld omgaat. In een relatie is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken die beide personen ook daadwerkelijk nakomen. Problemen ontstaan ​​zodra contracten worden verbroken.

Gezamenlijke rekening en afzonderlijke rekening

Een oplossing voor partners die beiden inkomen hebben is om een ​​gezamenlijke rekening aan te maken. Elke maand draagt ​​iedereen naar rato van het inkomen een bepaald bedrag bij aan de pot, waarmee de vaste lasten worden gedekt. Het resterende geld kan per persoon vrij besteed worden. Dit zal minder problemen opleveren. De meeste problemen ontstaan ​​bij een financieel tekort, waardoor vaste lasten niet meer opgebracht kunnen worden. Dit is echter nog geen garantie voor succes. Zo ziet een van de partners nog een mogelijkheid om geld te besparen, terwijl de ander maandelijks tekort komt. In geval van mislukking wordt het spaargeld van de zuinige partner nog steeds gebruikt om financiële gaten te dichten.

samenlevingscontract

Het is van groot belang dat voor de samenwonenden de samenlevingsovereenkomst wordt opgesteld. Zo’n overeenkomst kan veel problemen voorkomen bij het beëindigen van de relatie, maar ook bij het overlijden van een van de partners.

Maak duidelijke afspraken

Het is belangrijk om onderling afspraken te maken wanneer een gezamenlijke huishouding wordt beoogd. In een relatie is de manier waarop u over geld denkt zo belangrijk dat het van cruciaal belang kan zijn voor de levensvatbaarheid van een relatie.

Een gemeenschappelijk langetermijndoel

Door het stellen van een gezamenlijk doel kunnen concrete afspraken worden gemaakt over hoe het doel bereikt kan worden. Het kan een reis rond de wereld zijn of spaargeld opbouwen om een ​​huis te kopen. Op basis hiervan is duidelijk hoeveel geld er nodig is en wat er maandelijks opzij moet worden gezet. Het uiteindelijke doel is een stok achter de deur om dit ook financieel te realiseren.

Een van hen kan niet omgaan met geld

Als een van de partners niet met geld kan omgaan, is er sprake van een serieus relatieprobleem. De zuinige partner komt door zijn partner in geldproblemen. Als de afspraken niet worden nagekomen, kan het nodig zijn om het bestedingspatroon krachtig aan te passen. In extreme gevallen moet de partner met een gat in de arm een ​​budget geven in de vorm van zakgeld. Dit is een ongewenste vorm voor volwassenen, maar kan in het uiterste geval een oplossing bieden. Ook bij gedwongen besteding van geld, bijvoorbeeld door verslaving.€