Thuiszorg betalen met uw persoonsgebonden budget?

Let op uw persoonsgebonden budget. Zorg kan in natura of uit een persoonsgebonden budget, PGB. Steeds meer zorgverleners kiezen liever voor PGB. Dit budget is echter niet onuitputtelijk en vraagt ​​een zorgvuldige administratie. De loketten staan ​​open voor nieuwe aanvragen. De voorwaarden voor de besteding van het persoonsgebonden budget zijn beduidend strenger.

INHOUD

Een ander zorgsysteem

Een zorgstelsel heeft meerdere doelen, zoals:

Meer marktwerking in de zorg en zorg in natura

Meer marktwerking in de zorg lijkt wat traag te werken, maar we zien steeds meer beweging in deze richting:

Persoonlijk budget p

Vanwege de Wet langdurige zorg (WLZ) is het in ons land mogelijk om via het CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg, goedkeuring te krijgen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Met een Wlz-indicatie kunt u naar een verpleeghuis, een instelling voor gehandicapten of een GGZ-instelling, of u kunt ervoor kiezen om thuis te wonen op de intensive care. PGB krijg je niet zomaar. Je moet aan een aantal eisen voldoen. Het budget is afhankelijk van uw aanslagbiljet en het bijgevoegde aanslagbiljet. Dan zoekt u de zorgaanbieder die u zoekt. Je sluit goede zorgcontracten af ​​met de betrokkenen bij het zorgcontract en rapporteert regelmatig over de ingediende declaraties. Zo bent u de werkgever geworden die alle administratieve en financiële zaken moet regelen.

Maximaal tarief persoonsgebonden budget

Hoeveel kunt u een zorgverlener betalen in 2020? Het hangt af van de zorg:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) / Jeugdrecht

Uw gemeente stelt de maximumtarieven per uur en dagdeel vast. Het kan per gemeente een ander bedrag zijn.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Zorgverzekeraars hanteren verschillende tarieven voor formele en informele zorgverleners. Mantelzorgaanbieders mogen u maximaal € 20,73 per uur betalen. De tarieven voor formele zorgverleners verschillen per zorgverzekeraar. Kijk dus goed waar u recht op heeft.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het Centrum Evaluatie Zorg (CIZ) bepaalt uw indicaties voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en het bij uw situatie passende zorgprofiel (aantal uren, zorgintensiteitspakket). Budgethouders die een PGB via de Wlz hebben, hebben het recht om te besteden en kunnen zelf bepalen hoeveel uren zorg wordt ingekocht. Ook over de tarieven voor de verleende zorg kan worden onderhandeld. Wel gelden er maximum uurtarieven die vanaf 1 juli 2020 zijn verhoogd:

Pgb is het inkomen van de Belastingdienst

PGB is inkomen vóór inkomstenbelasting. Er zijn drie opties:

Eigen bijdrage p

Als u PGB ontvangt voor persoonlijke verzorging, verpleging en loopbaanbegeleiding, geldt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die u aan het CAK betaalt. In 2020 is de eigen bijdrage minimaal 23,80 euro per maand.

Hulp bij PGB-budgetbeheer

Ook kunt u hulp krijgen bij het beheren van uw PGB-budget, zoals:

Slot

Een persoonsgebonden budget vraagt ​​veel van u. Er zijn genoeg mensen die hun zorg niet willen regelen zonder een PGB-budget, maar het is niet altijd eenvoudig te organiseren en te plannen.€