Terugbetalingen aftrekbaar maken is een win-win

Betaalde hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar. Om de belastingvoordelen te maximaliseren, worden terugbetalingen waar mogelijk overgedragen. Iedereen zou baat hebben bij het bevorderen van verlossing.

De hypotheekrenteaftrek maakt het kopen van een woning aantrekkelijk. Het vreemde van dit systeem is dat het je aanmoedigt om zoveel mogelijk schulden aan te houden. Niet-betaling brengt echter grote risico’s met zich mee. Wanneer partners hun baan verliezen of arbeidsongeschikt raken, kunnen in veel gevallen de maandlasten niet meer worden betaald. Dit risico wordt verkleind bij hypotheken waarbij jaarlijks een deel van de schuld wordt afgelost. Daarnaast is het huidige systeem ook te duur. Eigenlijk zou de overheid het aflossen van hypotheken moeten stimuleren.

Hoeveel kost de hypotheekrenteaftrek voor de schatkist?

Dit is het beste uit te leggen met een voorbeeld. Wij accepteren een hypotheek van 250.000 euro. Deze hypotheek is afgesloten ter financiering van een eigen woning. De WOZ-waarde van de woning is 225.000 euro en de debiteuren moeten 5 procent rente per jaar betalen. De hypotheekschuld wordt gedeeltelijk afbetaald met een aandelenverzekering die over dertig jaar afloopt.


Hypotheekrente per jaar: € 250.000 x 5 procent = € 12.500.

Eigenwoningforfait: € 225.000 x 0,6 procent = € 1.350

Aftrekbare belasting: € 12.500 – € 1.350 = € 11.150

Op basis van de belastingschijf van 42 procent krijgen huiseigenaren terug van de Belastingdienst: € 11.150 x 42 procent = € 4.683

De schatkistkosten bedragen: € 4683 – € 1350 = € 3333 per jaar. Een hypotheek is meestal dertig jaar geldig, dus simpel gezegd, deze hypotheek betaalt de schatkist:

3333 € x 30 =
99.990 euro
.


Hypotheekrentekosten huiseigenaar

Bij hypotheekvormen zoals spaarhypotheken, beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken wordt de hypotheekschuld niet tussentijds afgelost. Dit geeft maximale belastingaftrek, maar de rentelasten zijn zeer hoog over de gehele looptijd.

Op basis van bovenstaand cijfervoorbeeld is de hypotheekrente 12.500 euro per jaar. Uitgaande van een volledige looptijd van dertig jaar is de totale rentelast dus
375.000 euro
.

De aflossing moet aftrekbaar zijn in plaats van de betaalde hypotheekrente

De hypotheekrenteaftrek stimuleert huiseigenaren om de schulden zo laag mogelijk te houden. Afgezien van het risico dat ze ermee nemen, is het ook erg duur voor de overheid. Als de terugbetaling een eigen risico zou zijn, zouden de kosten voor de staat lager zijn en zouden gezinnen worden aangemoedigd om extra geld te investeren in schuldenregeling.

Extra aflossingen aftrekbaar maken

Een alternatief zou een extra aflossingsaftrek kunnen zijn naast de hypotheekrenteaftrek. Huiseigenaren zullen dit zien als een kans om hun maandlasten te verlagen en de schatkist zal minder belastinginkomsten mislopen. Nadeel is dat het de schatkist in eerste instantie veel geld gaat kosten. Dit zijn echter eenmalige kosten, geen terugkerende kosten voor hypotheekrenteaftrek.€