Terug naar gulden?

Sinds de invoering van de euro zijn er mensen die liever terug willen naar de gulden. Met de invoering van de euro zou alles duurder zijn geworden. Nu we ons in een economische crisis bevinden, lijken sommige mensen alle schuld op de euro te willen schuiven. Ook in de politiek horen we negatieve stemmen. Moeten we dan terug naar de gulden?

euro

Na de invoering van de euro is alles verslechterd. De gulden was een goede stabiele munt, de euro heeft alles ondermijnd. Veel mensen denken dat we dankzij de euro in een economische crisis zitten. Maar is de euro echt zo slecht? Natuurlijk zijn er ook voordelen:

Inflatie

Het is duidelijk dat er sprake is van hoge inflatie. Het is niet met zekerheid bekend dat deze inflatie door de euro is veroorzaakt. Velen dachten dat de inflatie na de invoering van de euro ineens omhoogschoot. Natuurlijk was er inflatie, maar dat is elk jaar. De inflatie leek in 2002 echter niet ongewoon hoog, rond de drie procent. De waargenomen inflatie van veel mensen was veel hoger, zo’n tien procent. Hoe is dit verschil te verklaren? Omdat de euro meer waard is dan de gulden, zijn alle prijzen met ongeveer de helft gedaald. Mensen hebben altijd moeite om aan een nieuwe valuta te wennen, dus nu. Omdat alles goedkoper leek te zijn, kochten veel mensen meer dan normaal. Aan het eind van de maand kwamen ze in de problemen. Niet alleen de prijzen in de supermarkt werden gehalveerd, maar ook het salaris.

Prijzen

Daarom was er direct na de invoering van de euro veel commentaar. De prijzen zouden te hoog zijn en er wordt onvoldoende informatie verstrekt. Het CBS was het echter niet eens met de kritiek en stelde dat de prijzen helemaal niet waren gestegen. HP/De Tijd magazine kwam echter tot een andere schokkende conclusie. De prijzen waren echt gestegen. Een jaar lang vergeleken ze coupons over een periode van vijf jaar. Veel prijzen leken met grote percentages te zijn gestegen. Volgens het blad was de gemiddelde prijsstijging in vijf jaar bijna vijftig procent.

CBS

Volgens CBS kloppen de cijfers van HP/De Tijd niet. Ze zeggen dat het tijdschrift geen rekening hield met kosten als huisvesting, gas, water en verzekeringen. Het zijn deze dingen waar de gemiddelde Nederlander veel geld aan uitgeeft. Sommige prijzen die het tijdschrift heeft vergeleken, zijn zelfs gestegen. Zo zijn de prijzen in de horeca omhooggeschoten. Daarom is hier misbruik gemaakt van de invoering van de euro. De gehalveerde prijzen werden allemaal naar boven afgerond op een mooi bedrag, dat toen veel hoger was dan het oude bedrag in guldens. De gemiddelde Nederlander besteedt echter maar een klein deel van zijn salaris aan de horeca. Daarom zou het nooit een significante invloed kunnen hebben op de koopkracht van mensen.

Gulden?

De prijzen zijn het afgelopen decennium echt omhooggeschoten. Maar kunnen we de euro hiervoor de schuld geven? Zelfs zonder de euro zaten we nu in een economische crisis. De vraag is of herinvoering van de gulden dit probleem kan oplossen.€