Technische analyse (algemeen)

Fundamentele analyse is bedoeld voor langetermijnvisies op de markt. Technische analyse is echter voor kortere marktbewegingen (= visuele waarschijnlijkheidsanalyse). Ze hebben een gemeenschappelijke basis: het zijn invalshoeken of technieken voor het voorspellen van prijsveranderingen, het bepalen van marktverwachtingen, het presenteren van het meest waarschijnlijke scenario.

Een fundamentele analist vertrekt van de oorzaken van marktbewegingen op basis van de economie, politiek en sociale situatie (macro-economische variabelen) en industrieën en bedrijven (meso- en micro-economische variabelen).

Een technisch analist gebruikt historische prijzen, statistische en wiskundige filters, patroonherkenning en gedragstheorieën om toekomstige prijsbewegingen te bepalen. Hij herkent de relatie tussen toekomstige en historische prijzen en bestudeert huidige prijzen.

Pijlers van technische analyse:

Er zijn 4 hoofdgroepen in technische analyse:

  1. Gedragsbenaderingen. Tegendraadse visietheorie: de massa’s misdragen zich op kritieke punten van verval. Een voorbeeld is het Elliott-golfprincipe (Elliott-golf): actie en reactie, golfbewegingen.
  2. Grafieken: alles wordt in prijs verdisconteerd, de markt herhaalt zich, er zijn steun- en weerstandslijnen, prijsomkeringspatronen en prijsvoortzettingspatronen.
  3. Trendtechnieken: er zijn 3 trends in de markt (omhoog, omlaag en zijwaarts) die voortschrijdende gemiddelden, voortschrijdende gemiddelden en derivaten gebruiken om afwijkingen te detecteren.
  4. Countertrend-technieken: wanneer de markt binnen een bepaalde trend overbought of oververkocht is.

1 + 2: subjectief, 3 + 4: objectief.

advertentie 2

Charting = historische prijzen analyseren zonder ze te verwerken in verschillende indicatoren. Staafdiagram: visualiseert de hoge, lage en slotkoers voor elk tijdselement.

Trendlijn: Als de prijzen omhoog (omlaag) gaan, is het belangrijk om minimaal 2 significante bodems (tops) te vinden en met elkaar te verbinden.

Trendkanaal: Als er 2 bodems (tops) zijn, dan is er ook een tussenliggende top (bottom). De kanaallijn wordt nu boven (onder) deze bovenkant (onder) getekend, evenwijdig aan de trendlijn.

Nu is het hoogtepunt dat zolang de prijzen boven (uptrend) of onder (downtrend) trendlijnen liggen, de trend intact is en dat de prijzen de neiging hebben om de huidige beweging voort te zetten.

Een handelsbereik wordt verlaten wanneer prijzen een ondersteuningsniveau naar beneden doorbreken of een weerstandsniveau naar boven doorbreken; 2 belangrijke principes:

  1. Eerdere ondersteuning wordt nieuwe weerstand na een uitbraak en eerdere weerstand wordt nieuwe ondersteuning na een uitbraak.
  2. Na een onderbreking van steun of weerstand, zal er meestal (80%) een zogenaamde pullback zijn, waarbij de markt zal testen op een geldige uitbraak (Whipsaw = valse uitbraak): dan mislukt de test en crashen de prijzen. terug door het doorbraakniveau.

advertentie 3

Ze voorkomen geluid van bewegingen (verzacht):

advertentie 4

Handelsbereikmethoden:

De Relative Strength Index (RSI) geeft aan wanneer een aandeel overbought of oververkocht is. Een hoge RSI duidt op te veel koopkracht, een lage RSI op te weinig. Indicatoren worden berekend op basis van slotkoersen en zijn een schommelende lijn tussen 0 en 100 waarmee u verschillende fondsen met elkaar kunt vergelijken. Als de zogenaamde M- en W-formaties resp. overbought en oversold gebied, dit is een extra indicatie van een solide tegentrendbeweging. Ook voor negatieve en positieve afwijkingen kunnen we de RSI raadplegen. In de praktijk wordt vaak de 14-daagse RSI gehanteerd.€