Te hoge notariskosten bij executieveilingen

In de periode van 2008 tot 2012 nam het aantal gedwongen verkochte woningen snel toe. Uit onderzoek van de Vereniging van Eigenaren van mei 2012 blijkt dat de overgedragen kosten te hoog en onterecht zijn.

Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat steeds meer koopwoningen gedwongen worden te verkopen. Dit gebeurt in de zogenaamde veilingen, waar de ontneming van rechten beperkt is. In 1998 werden in totaal 362 woningen verkocht op een executieveiling. In 2008 was dit aantal gestegen tot 1.779. Na het eerste kwartaal van 2012 waren dat al 575 woningen. Dit cijfer is te verklaren door dalende huizenprijzen in combinatie met economische stagnatie en stijgende werkloosheid. Dit effect wordt nog verergerd door het feit dat huizen langer op de markt staan ​​voordat ze worden verkocht.

De bank heeft het recht om het huis te dwingen te verkopen

Er is geen voordeel voor de bank en de huiseigenaren als ze gedwongen worden het huis te verkopen. Banken besluiten echter vaak om het huis te veilen om verdere verliezen te voorkomen. De bank kan het huis zonder tussenkomst van een rechter te koop aanbieden. Dit doen zij als er sprake is van aanzienlijke betalingsachterstanden en als zij de verwachting hebben dat de schulden niet meer kunnen worden afgelost. In eerste instantie krijgen huiseigenaren de mogelijkheid om de woning zelf te verkopen, maar vaak houden banken de deadlines te kort. Als het huis niet wordt verkocht, kan een veiling worden gestart.

Wie profiteert van een executieveiling?

Waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. Er zijn kopers die ernaar streven onroerend goed onder de werkelijke waarde te kopen om het tegen een hogere prijs weer op de markt te zetten. Ze weten dat huizen voor ver onder hun werkelijke waarde zullen worden verkocht. Voorafgaand aan de woningveiling kopen verkopers vaak actief de woning voor een te laag bedrag. Daarnaast profiteren ook veilingmeesters en notarissen van executieveilingen.

Kosten te hoog

Huiseigenaren van wie de woning wordt geveild, hebben vaak te maken met een grote restschuld die overblijft na verkoop van de woning door middel van executie. Als de betreffende huiseigenaren eerder beslag hebben gelegd op de woning op grond van de NHG, neemt WEW in bepaalde situaties de schulden over. Omdat de kosten te hoog zijn om door te rekenen, komen ze voor rekening van WEW (NHG-operator) of mensen van wie de woning is verkocht. In de praktijk blijken notarissen te hoge kosten in rekening te brengen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten van het huren van het pand waar de veiling plaatsvindt, reclame en kosten die door de veilingmeester in rekening worden gebracht.

Volledige kostenramingen

Laten we zeggen dat er op één dag en op één plek vijftien huizen worden geveild. Dan is het zinvol om de gemaakte kosten over deze vijftien woningen te verdelen. Dit gebeurt echter niet. Alle woningen die op een veiling worden verkocht, worden volledig in rekening gebracht voor zaalhuur, veilingadvertenties en veilingkosten. Deze kosten zijn onredelijk omdat dergelijke kosten niet worden gemaakt.€