Studieschuld: betaal minder of niets in 2020/21 jaar

Met het nieuwe stelsel van studiefinanciering bouw je al snel een flinke schuld op en komt er een moment dat je de schuld met rente moet aflossen. Dan past het aflossen van de studielening misschien niet goed voor je, of kunnen de maandelijkse aflossingen en rente je koopkracht en draagkracht overschrijden. Wat kunt u doen om minder of niets terug te betalen en welke regels gelden er voor DUO in 2020 en 2021? Let op het steunbeen.

Studieschuld afbetalen

Minder of niets betalen van studieschuld

Er komt een moment dat DUO je vraagt ​​om de opgebouwde studieschuld af te lossen. Nu hoopt iedereen dat ze na hun afstuderen genoeg inkomen hebben om hun studieschuld goed af te betalen, maar dat lukt niet altijd. Soms is een korte pauze gewenst, soms staat zelfs schuldenregeling op de agenda. Als u zich in een van deze situaties bevindt, zijn er een paar dingen die u kunt doen om te late betalingen te voorkomen:

Verlaag het maandbedrag

De regel in 2020 en 2021 is dat er niet meer dan 4% van het inkomen boven het zogenaamde niet-financiële draagkrachttarief mag worden betaald. Voor een alleenstaande zonder kinderen zijn de financiële middelen 100% van het minimumloon en in andere gevallen 143% van het wettelijk minimumloon. Als je vóór 2012 afgestudeerd bent en hebt afgelost, kunnen er andere rentetarieven gelden. DUO past deze regel automatisch toe, maar is gebaseerd op uw inkomen zoals dat twee jaar geleden gold.

Pas het verslagjaar aan

Het referentiejaar is dus twee jaar geleden. Het kan zijn dat uw inkomen in deze periode sterk is gedaald. Het kan ook een startpunt zijn voor het verlagen van het maandbedrag. DUO berekent uw maandbedrag opnieuw als uw huidige inkomen minimaal 15% lager is dan twee jaar geleden. Maar als uw inkomen inmiddels is gedaald tot het niveau van het wettelijk minimumloon, geldt de 15%-regel niet meer. Ook in dit geval wordt het maandbedrag aangepast op basis van het gewijzigde verslagjaar.

Een respijtperiode aanvragen

U kunt altijd een respijtperiode aanvragen, ongeacht uw reden. Deze periode mag niet langer zijn dan zestig maanden over de gehele aflossingsperiode van de studielening. Een aflossingsvrije periode hoeft geen aaneengesloten periode te zijn, maar dat mag natuurlijk wel. Uw schuld blijft bestaan ​​en de rente blijft stijgen, maar dit kan de druk op uw koopkracht aanzienlijk verminderen. U krijgt een vorm van uitstel van betaling die niet bedoeld is als betalingsuitstel. De periode waarin je niet betaalt wordt opgeteld bij de maximale periode van 35 jaar, dit geld voor studieschuld. Voor degenen die met de oude studiefinanciering hebben gestudeerd, is de maximale aflossingstermijn 15 jaar plus een maximale periode van zestig maanden waarin geen uitkering heeft plaatsgevonden.

Je bent nog aan het leren of opnieuw aan het leren

Als je studeert, kan de aflossing van de studieschuld op jouw verzoek tijdelijk worden opgeschort voor de duur van je studie. Ook hier is uitstel geen aanpassing. Als je tijdens je studie weer in aanmerking komt voor studiefinanciering, stopt DUO automatisch met terugbetalen. U kunt zich in deze periode niet aanmelden als externe. De aflossing kan ook worden stopgezet als u een Levensduur Studielening ontvangt. Na je studie moet je weer gaan betalen.

Schuldverlichting voor studenten

Als u de schuld tijdens de totale aflossingsfase nog niet heeft afbetaald, krijgt u de schuld terug. Soms kan de weigering ook om medische redenen gebeuren. Als je schuldhulpverlening krijgt of failliet gaat, houd er dan rekening mee dat DUO niet zomaar alle schulden vergoedt en aflost.

Waar het op neerkomt is minder studieschuld betalen in 2020 en 2021

Er zijn zeker meerdere mogelijkheden om na het afstuderen elke maand minder te betalen. Vaak is dit een tijdelijke oplossing, soms kan er een weigering zijn. Het is belangrijk dat u op tijd de juiste stappen zet. Zorg voor zo min mogelijk betalingsachterstanden, maar neem om dit te voorkomen zo snel mogelijk contact op met DUO om te kijken welke betalingsregelingen er getroffen kunnen worden om het maandbedrag te verlagen.

Lees verder