Studieschuld behouden bij het aanvragen van een hypotheek of niet?

Wanneer u een hypotheek aanvraagt, worden uw schulden meegenomen in uw hypotheekadvies en maximale hypotheekberekening. Aangezien je studieschuld niet bij het BKR staat geregistreerd, is de beheerder afhankelijk van je eerlijkheid. Je studieschuld vermeld je dan als een van je andere financiële verplichtingen. Het inhouden van studieschuld is niet strafbaar, maar het kan je wel duur komen te staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u een woning koopt met NHG en deze met de restschuld moet verkopen. Als uw ‘fraude’ wordt ontdekt, wordt er niets uitbetaald.

studieschuld inhouding

studieschuld

Van
studieschuld
is bedoeld schuld met
DUO
(Research Implementation Service), opvolger van Group IB (Information Management Group). Dit geldt voor geld dat tijdens de studie wordt geleend naast de basisbeurs of basisbeurs, de kosten van openbaar vervoer voor studenten en een eventuele aanvullende beurs die door het niet (tijdig) afronden van de studie niet noodzakelijk in een gift is omgezet. .

DUO beschouwt dit bedrag pas als schuld vanaf het moment dat het opeisbaar is, dat wil zeggen vanaf het moment dat u het moet terugbetalen. Het is twee jaar na de eerste maand januari na afstuderen of studiebeëindiging. Als je bijvoorbeeld in juni 2016 afstudeert of stopt met studeren, is je studieschuld vanaf januari 2019 opeisbaar. Aangezien het al vóór de aflossing van de studieschuld al een vaste toekomstige financiële verplichting vormt, is het al noodzakelijk voor het concept van hypotheekaanvraag.

Hypotheek aanvragen terwijl je studieschuld hebt

vraag je een
hypotheek
Vervolgens wordt een advies opgesteld waarin staat voor welk bedrag een hypotheek maximaal kan worden afgesloten. In dit advies staan ​​verschillende vragen, zoals uw inkomen en burgerlijke staat. Ook uw schulden worden onder de loep genomen. Als u veel schulden heeft, kan dit betekenen dat u helemaal geen hypotheek kunt krijgen of een kleinere hypotheek kunt krijgen.

Schulden worden in Nederland geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier krijgen hypotheekverstrekkers informatie bij het opstellen van hypotheekadvies. Daarnaast wordt u gevraagd een overzicht te geven van uw
financiële verplichtingen
. De studieschuld valt onder deze groep ‘overige schulden’ omdat deze niet is geregistreerd bij het Kredietregister. Dit komt omdat het niet wordt beschouwd als schuld voor consumptiedoeleinden. Het hangt dus af van de eerlijkheid van de aanvrager.

Hoge totale studieschuld in Nederland

In Nederland gaat het om grote bedragen. Eind 2015 bedroeg de totale studieschuld in Nederland maar liefst 8,66 miljard euro. In 2016 heeft TNS NIPO een enquête gehouden onder een kleine 1100 huiseigenaren en hypotheekaanvragers. Hieruit blijkt dat ongeveer 6% ervoor kiest of heeft gekozen om hun studieschuld te verbergen voor hun hypotheekverstrekker. Zeker als het om veel studieschuld gaat, kan het ervoor zorgen dat mensen een ondermaatse hypotheek krijgen. Sommigen wagen echter de gok, uit angst dat het anders helemaal niet mogelijk zal zijn om het huis te kopen. In 2013 was het verzwijgingspercentage nog 40%, dus er lijkt meer bekendheid te zijn.

Betaal eerst je studieschuld af om een ​​hogere maximale hypotheek te krijgen

Hypotheekadvies is gericht op het ontwerpen van de best passende hypotheek. Als u een deel van de schulden inhoudt, komt het advies niet overeen met de werkelijkheid. Dit kan in de toekomst problemen geven met betalingen. Er zijn verschillende tools online beschikbaar waarmee u uw maximale hypotheekbedrag kunt berekenen. Je kunt het proberen. Vul het in met en zonder studieschuld en kijk wat het bespaart op je maximale hypotheek. Als het aflossen van de studieschuld betekent dat je het huis waar je aan hebt gedacht niet kunt financieren, kun je het beste eerst kijken of je het je kunt veroorloven om die schuld af te betalen. Mogelijk kunt u een onderhandse lening afsluiten, bijvoorbeeld bij een van uw ouders (misschien als voorschot op de erfenis). Dit is altijd een betere optie gezien de flexibiliteit van de bijdrage.

Is het verbergen van studieschuld met een hypotheek strafbaar?

Het inhouden van studieschuld wordt niet bestraft met bijvoorbeeld een boete. Bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan deze dekking u weliswaar duur komen te staan. Als u de woning met de resterende schuld moet verkopen, vervalt uw recht op een vergoeding van NHG zodra blijkt dat u zich aan de financiële verplichtingen op uw hypotheekaanvraag heeft gehouden. Het kan dus een zonde zijn om de rest van je leven met je mee te dragen.

Lees verder