Studieschuld afbetalen om een ​​hypotheek te krijgen

In bepaalde gevallen moeten afgestudeerden de studielening nog terugbetalen na afronding van de opleiding. De hoogte van de financiële verplichtingen is van invloed op de te verkrijgen hypotheek.

Bij het aanvragen van een hypotheek controleert de bank of de potentiële huizenkoper de maandelijkse woonlasten kan betalen. De bank wil zoveel mogelijk zekerheid dat ze het uitgeleende geld zullen zien. De eerste vereiste is dat de hypotheeknemer voldoende vast maandinkomen heeft om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Schulden hebben invloed op de hoogte van de hypotheek die u kunt krijgen.

Voordat de bank een hypotheek verstrekt, controleren zij klanten met het BKR. Als er problemen waren met het aflossen van lopende schulden, kunnen de banken hier duidelijkheid over geven. Vijf jaar na beëindiging van de lening verdwijnt de inschrijving bij het BKR.

Ook kan het BKR achterhalen of er nog openstaande schulden op naam van de hypotheekaanvrager staan. De studielening wordt niet geregistreerd bij het BKR, maar heeft wel invloed op de hoogte van de te verkrijgen hypotheek.

Financiële verplichtingen verlagen het bedrag van de hypotheek

Alle maandelijkse financiële verplichtingen moeten worden opgenomen om te bepalen hoeveel van een hypotheek een persoon kan veroorloven. Het kan gaan om een ​​studieschuld die nog moet worden afbetaald of om bijvoorbeeld partneralimentatie die moet worden afbetaald. Er zijn ook maandelijkse kosten waar de bankadviseur niet naar vraagt, maar die je zeker moet vermelden om later betalingsproblemen te voorkomen.

Heb je bijvoorbeeld een dure hobby waar je maandelijks veel aan uitgeeft, dan heeft dit gevolgen voor het bedrag dat je maandelijks aan je hypotheek kunt besteden. De adviseur dient hierover geïnformeerd te worden zodat de maandelijkse kosten niet te hoog worden.

Studieschuld afbetalen

Vanaf 1 januari 2011 gelden er nieuwe regels voor het terugbetalen van studieleningen. Deze nieuwe regels gelden voor betalers die na 1 augustus 2009 voor het eerst studiefinanciering hebben ontvangen en die uiterlijk op 1 januari 2012 moeten beginnen met het terugbetalen van hun studielening. Door de wijzigingen is automatische incasso van de teruggaaf verplicht. Vergoeding dient te geschieden naar mogelijkheden. Bij het bepalen van de draagkracht wordt rekening gehouden met het inkomen van de partner.

Kijk voor meer informatie over studieschuld op de website van DUO – IB-Groep (ib-groep.nl).

Hoe wordt rekening gehouden met de hoogte van de studieschuld?

Op basis van de berekening kan de geldverstrekker bepalen hoeveel u maandelijks kunt besteden aan hypotheeklasten en bijbehorende verzekeringen en/of bankspaarrekeningen. Het beschikbare bedrag wordt verminderd met het maandelijks verschuldigde bedrag om de studieschuld af te lossen.

Eerst je studieschuld afbetalen

In de praktijk zal dit resulteren in een aanzienlijk lagere hypotheek die kan worden verkregen. Voor beginners is het al lastig om een ​​geschikt huis te kopen zonder studiefinanciering, maar met een studiefinanciering wordt het nog moeilijker. Vaak moet de studieschuld worden afbetaald voordat je een woning kunt kopen.€