Studielening – voor- en nadelen

Een lening afsluiten bij de DUO (Departement Onderwijs) tijdens je studie heeft verschillende voor- en nadelen. Vanaf 1 september 2015 wordt na goedkeuring door de Eerste Kamer een nieuwe vorm van studielening geïntroduceerd, de studielening. Ongeacht de vorm van lenen is het verstandig om voor en tijdens het lenen een goed beeld te hebben van de gevolgen van nu en later lenen.

Wijzer

Voordelen:

Besteed minder tijd aan het verdienen van geld tijdens het studeren

Een groot voordeel van lenen tijdens de studie is dat je niet bij hoeft te verdienen met een bijbaantje. Dit is vooral nuttig bij relatief tijdrovende studies of in gevallen waarin meer tijd nodig is om een ​​bepaald onderwerp te leren. Een jaar achterstand door een bijbaan maakt lenen en een jaar eerder klaar zijn meestal niet goed. Dit hangt natuurlijk af van de toegevoegde waarde van het onderzoek in relatie tot de arbeidsmarkt.

Relatief lage rente

Een ander voordeel van lenen bij DUO is de relatief lage rente over geleend geld. In vergelijking met EURIBOR (European Interbank Loan Interest Rate) zijn de rentetarieven voor studieleningen relatief laag. Op de laatste verslagdatum, 1 januari 2015, bedroeg de vijfjaarsrente 0,12%. Het voordeel van deze lage rente is dat het resterende geld op een spaarrekening met een hogere rente kan worden gezet. Als gevolg hiervan is er een mogelijkheid dat er een netto kapitaalverhoging zal plaatsvinden. De beperkingen zijn echter inflatie of deflatie en eventuele vermogenswinstbelasting. Daarnaast vraagt ​​het ook discipline om geen geld aan andere dingen uit te geven.

Opgave periodegebonden rentetarieven*

Laatste studiejaar Start een rentevaste periode Rente
2014 jaar 1-1-2015 0,12%
jaar 2013 1-1-2014 0,81%
2012 jaar 1-1-2013 0,60%
2011 1-1-2012 1,39%
2010 1-1-2011 1,50%

*Gebaseerd op de DUO-tabel. Aan het begin van de rentevaste periode staat de rente vast voor een periode van vijf jaar.

Lange inwisseltijd

Een groot voordeel is de lange terugbetaaltermijn, die ingaat op het moment van stopzetting van de studie (ongeacht het behalen van een diploma). De huidige vorm bestrijkt een periode van maar liefst vijftien jaar, die eventueel kan worden verlengd door middel van meerdere zogenaamde wildcard-jaren. U kunt de betaling voor een minimale en maximale periode van vijf jaar opschorten, maar de leningrente wordt overgedragen. In de nieuwe vorm – de studielening – kan de keuze gemaakt worden voor een periode van vijfendertig jaar.

Gunstige voorwaarden contributie en ontslag

Relatief gunstig ten opzichte van andere leningen van een commerciële instelling, zo zijn er voorwaarden voor schuldaflossing in een periode met een lager inkomen. Als u een dergelijke periode bereikt, is het mogelijk om een ​​draagkrachtmeting aan te vragen, op basis waarvan het maandelijks te betalen bedrag wordt aangepast. Als de lening niet volledig wordt terugbetaald binnen de aflossingstermijn, wordt deze geannuleerd.

Hetzelfde geldt als de persoon die de lening heeft afgesloten onverwacht komt te overlijden, de schuld dan niet wordt overgedragen aan zijn partner of familie. Een andere belangrijke en gunstige voorwaarde is dat directe aflossing boetevrij is. Bij het verstrekken van leningen van commerciële instellingen wordt vaak een bepaald soort boete in rekening gebracht wanneer de lening in één keer moet worden afgelost. Dit geldt niet voor een lening van DUO.

minpuntjes

Schuldig voelen

De aanwezigheid van schulden kan soms voor stress zorgen, je kunt somberder naar de toekomst gaan kijken. Het is zeer wenselijk om schulden te vermijden. In een tijd waarin het aangaan van schulden een zware mentale last is, is het verstandig om goed na te denken over de alternatieven.

Het vermogen om een ​​minder nauwkeurig beeld te krijgen van de waarde van geld

Zodra je maandelijks een vast bedrag stort dat relatief weinig betaalt, kan dit de perceptie van de waarde van geld veranderen. Daardoor kunnen mensen meer geld uitgeven aan luxegoederen. Als elke bestede euro is uitgewerkt, hebben mensen ook beter inzicht in wat er voor terug is betaald. Tegen de tijd dat men stopt met onderzoek en een eindoordeel wordt gegeven, heeft men vaak pas een goed idee van de implicaties.

Studieschuld kan een negatieve invloed hebben op een hypotheekaanvraag /Bron: Lumaxart, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

Zwaar gewicht op het moment van hypotheekaanvraag en rentebetaling

Het hebben van een krediet is meestal een nadeel wanneer mensen een woning willen kopen, bijvoorbeeld met een hypotheek. Inhoudingen op het hypotheekbedrag die anderhalf tot vier keer hoger zijn dan de waarde van de studieschuld zijn geen uitzondering. Als je niet direct het eigen vermogen hebt om je studieschuld af te lossen, kan dat een probleem zijn. Het tweede gevolg van schulden in de financiële sfeer is de aflossing van rente. Hoewel de rente momenteel vrij laag is, is dit geen garantie voor de toekomst. Bij een hoge rente kan de situatie ontstaan ​​dat er tientallen procenten van het aflossingsbedrag zijn ontstaan ​​door rente.

Het niet voltooien van onderzoek of het ontbreken van onderzoek met toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt

Naast de interesse in het specifieke vakgebied of de wetenschap is een belangrijke motivering voor studies de meerwaarde van het diploma op de arbeidsmarkt. Als de studies echter niet worden afgerond, moet de lening worden terugbetaald, de grootste bron van inkomsten in de toekomst is er niet geweest. Hetzelfde geldt als de afgeronde studie het salaris in de praktijk niet verhoogt.

Compromis

De keuze voor een studielening is altijd individueel en het is verstandig om vooraf een idee te hebben van de voor- en nadelen. Soms heeft iemand geen andere keuze en is dit de enige mogelijke geldbron die studies mogelijk kan maken. Met behulp van de rekenmachine op de website van DUO kun je een idee krijgen van de maandelijkse kosten per studieschuld. Merk op dat de rente onmiddellijk wordt berekend nadat het geld op de rekening is gestort. Lees vooraf goed de voorwaarden.

Voorbeelden uitbetalen afhankelijk van rente

Meerdere praktijkvoorbeelden met verschillende rentepercentages kunnen u een idee geven van de aflossingsbedragen. Voor een schatting kunt u ook contact opnemen met de rekenhulp op de website van DUO. Voor alle berekeningen geldt:

Bedragen met een rentepercentage van 1% per jaar*

Leenbedrag Totaal ontvangen bedrag Totaal geleende bedrag inclusief rente aan het begin van de aflossingsfase Maandelijks schuldbedrag voor 15 jaar
300/maand 14400 15041 90
600/maand 28800 30083 180
900/maand 43200 45125 270

Bedragen met een rentepercentage van 3% per jaar*

Leenbedrag Totaal ontvangen bedrag Totaal geleende bedrag inclusief rente aan het begin van de aflossingsfase Maandelijks schuldbedrag voor 15 jaar
300/maand 14400 16397 113
600/maand 28800 32795 226
900/maand 43200 49192 339

Bedragen met een rentepercentage van 5% per jaar*

Leenbedrag Totaal ontvangen bedrag Totaal geleende bedrag inclusief rente aan het begin van de aflossingsfase Maandelijks schuldbedrag voor 15 jaar
300/maand 14400 17855 140
600/maand 28800 35710 280
900/maand 43200 53564 420

*Alle bedragen in hele euro’s, voorbeelden van mogelijke situaties, werkelijke bedragen zijn afhankelijk van variabele rente en inkomen

Meer informatie is te vinden op zowel de website van het NIBUD als op de website van DUO.€