Studielening en collegegeldlening DUO

Studeren is duur en vaak is de basisbeurs en eventuele aanvullende beurs niet voldoende om de studiekosten te dekken. Daarom nemen veel studenten een studielening bij DUO. Een studielening heeft een lage rente. Daarnaast kan een collegegeldkrediet worden ingetrokken om het collegegeld te betalen. Wat zijn de voor- en nadelen van lenen bij DUO? Wat is de rente die DUO hanteert voor studiefinanciering en collegegeldkrediet? Hoeveel kunt u lenen bij DUO?

Studielening DUO

De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meewerken aan de dekking van de studiekosten: de overheid, de ouders en de student. Als de ouders niet kunnen helpen, wordt een extra toeslag gegeven. Naast de basisbeurs en eventuele aanvullende beurs kunnen studenten een lening aanvragen.

Hoeveel lenen bij DUO

Hoeveel u bij DUO kunt lenen, hangt af van uw woonsituatie en het soort school. Als student bepaal je zelf hoeveel je wilt lenen. Een studielening kan ook op elk moment worden opgezegd. Aan de andere kant wordt er een vast bedrag toegepast op het collegegeldkrediet, dat net genoeg is om het collegegeld voor het betreffende studiejaar te betalen.

Lening aanvragen bij DUO

U kunt een lening van DUO aanvragen door in te loggen op de website van DUO met de DigiD-code. In de melding “Mijn DUO” kunt u een wijziging doorgeven, namelijk dat u wilt lenen. Dit geldt zowel voor een collegegeldkrediet als voor een ‘gewone’ studielening.

Studiegeld lening DUO

Naast de ‘gewone’ lening kun je ook een lening afsluiten om je collegegeld te betalen: het zogenaamde collegegeldkrediet. Voor het collegegeldkrediet gelden dezelfde voorwaarden als voor een reguliere studielening wat betreft rente en aflossing. Het maximaal te lenen bedrag is nooit hoger dan het wettelijk collegegeld. Als je in plaats van collegegeld (meestal hoger) instellingsgeld moet betalen, kun je meer lenen. U kunt maximaal vijf aaneengesloten jaren lenen.

Lenen bij DUO: rente

Lenen bij DUO is aantrekkelijk vanwege de lage rente over de lening. De rente voor 2010 is 2,39%. Voor 2011 is de rente vastgesteld op 1,5%.

De lening van DUO afbetalen

De gemaakte studieschuld moet pas na 15 jaar worden afgelost. Het minimaal terug te betalen bedrag is € 45,41 per maand. Mochten er problemen zijn met aflossen, dan bestaat de mogelijkheid om korter of helemaal niet af te lossen.

Ik leen tijdelijk bij DUO

Lenen bij DUO betekent meestal een vast bedrag per maand, maar het is ook mogelijk om voor een bepaalde tijd een bedrag te lenen. Als u de lening wilt stopzetten, moet u het bedrag weer op 0 zetten door in te loggen met uw DigiD-code. Op de website van OCW DUO (voorheen IB group) staat een link naar het inlogscherm.

Leningfase: Lenen na een exploitatiesubsidie

Studenten hebben ook de mogelijkheid om na het ontvangen van een werkbeurs een studiefinanciering af te sluiten bij DUO. Dit wordt de “leenfase” genoemd. Tijdens de leenfase kunt u maximaal circa € 850 lenen. Het maximale leenbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Overzicht studieschuld DUO

Door in te loggen op de website van DUO krijg je snel en eenvoudig een overzicht van je studieschuld inclusief rente. Op de website van DUO staan ​​ook rekentools om te berekenen hoeveel studieschuld je aan het einde van je studieschuld hebt.€