Studiefinanciering in 2019 en 2020

Een student die in 2019 of 2020 recht heeft op studiefinanciering, moet eerst studiefinanciering aanvragen bij DUO om deze te krijgen. Dit kan in 2019 en 2020 met de DigiD app en DigiD. Er is studiefinanciering beschikbaar voor MBO, HBO en WO. Let naast de basisbeurs op een OV-studentenkaart, een OV-chipkaart en een aanvullende beurs of lening. In het leenstelsel kun je in het hbo en wo verdienen wat je wilt zonder je studiefinanciering te verlagen.

Studiebeurs 2019 en 2020 MBO

Zolang je een voltijdse studie of opleiding in een mbo volgt en je ouder bent dan 18 jaar, heb je recht op studiefinanciering. Welke studiebeurs en hoeveel precies, hangt af van je aanvraag en vooral van het inkomen van je ouders. Er zijn vier vormen van studiefinanciering voor het mbo:

Wie een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 volgt, krijgt de meeste studiefinanciering cadeau. Rentelening moet worden terugbetaald. Iedereen die de mbo-opleiding op niveau 3 of 4 volgt, krijgt studiefinanciering als prestatiebeurs. Dit betekent dat de studiebeurs pas wordt omgezet in een gift als de opleiding met goed gevolg is afgerond en met een diploma. Met een OV-studentenkaart kun je gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. De hoogte van de aanvullende uitkering is mede afhankelijk van het inkomen van uw ouders. Ten slotte is de lening erg goedkoop. Het rentepercentage voor 2019 was nul procent, daarnaast hoeft de lening pas na de studies afgelost te worden en is er maximaal 35 jaar voor gereserveerd. Het collegegeld voor studiejaar 2019-2020 bedraagt ​​1168 euro.

Beursniveau voor mbo-studenten in 2019

Thuiswonenden krijgen een beduidend kleinere mbo-beurs dan thuiswonenden. De maximale bedragen in 2019 zijn als volgt:

MBO-bedragen per maand van januari 2019 t/m juli 2019:

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 273,17 euro 83,70 euro
Aanvullende beurs 365,42 euro 343,32 euro
Lenen 182,34 euro 182,34 euro
In totaal 820,93 euro 609,36 euro

Maandelijkse MBO bedragen geldig van augustus 2019 t/m 1 januari 2020:

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 273,17 euro 83,70 euro
Aanvullende beurs € 366,50 € 344,40
Lenen 182,34 euro 182,34 euro
In totaal 822,01 euro 610,44 euro

Beursniveau voor mbo-studenten van januari 2020 tot december 2020

In 2020 stijgen de bedragen aan studiebeurzen licht. De maximale bedragen in 2020 zijn als volgt:

Maandelijkse MBO-bedragen voor de periode van januari 2020 tot en met juli 2020 (inclusief):

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 277,84 euro € 85,13
Aanvullende beurs 371,10 euro 348,62 euro
Lenen € 185,46 € 185,46
In totaal € 834,40 619,21 euro

Maandelijkse MBO-bedragen geldig van augustus 2020 tot 1 januari 2021:

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 277,84 euro € 85,13
Aanvullende beurs 373,94 euro 351,46 euro
Lenen € 185,46 € 185,46
In totaal 837,24 euro 622,05 euro

Studiefinanciering HBO en WO 2019-2020

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het hbo of wo moet je een voltijd- of duaal onderwijs volgen of studeren aan een hogeschool, hbo of universiteit. Hiervoor kunnen vier soorten studiebeurzen worden aangevraagd:

Iedereen die in aanmerking komt voor studiefinanciering en daar gebruik van maakt, krijgt een lening. Deze lening kan worden aangevuld met een aanvullende beurs als de ouders een relatief laag inkomen hebben. Een collegegeldkrediet is bedoeld voor het betalen van collegegeld. Dit collegegeldkrediet kan niet meer zijn dan wat je aan collegegeld betaalt. Met de OV-chipkaart reizen studenten gratis.

Betaaldata studiefinanciering 2019

Voor 2019 gelden de volgende betaaldata waarop het geld wordt overgemaakt:

Betaaldata studiefinanciering 2020

Voor 2020 gelden de volgende betaaldata waarop geld wordt overgemaakt:

Studiebeursniveau HBO en WO 2019-2020 voor 1 januari van het jaar

Thuiswonenden hebben recht op dezelfde uitkeringen als uitwonenden. De maximale bedragen in 2019 zijn als volgt:

Bedragen voor hbo en wo per maand van januari 2019 t/m augustus 2019:

soort studiebeurs weg van huis wonen of thuis wonen
Lening € 486,08
Aanvullende beurs € 396,39
Studielening 171,67 euro
In totaal 1054,14 euro

Bedragen voor hbo en wo per maand van september 2019 tot 1 januari 2020:

soort studiebeurs weg van huis wonen of thuis wonen
Lening € 486,08
Aanvullende beurs € 396,39
Studielening 173,58 euro
In totaal 1056,05 euro

Bedragen voor hbo en wo per maand van januari 2020 tot en met augustus 2020:

soort studiebeurs weg van huis wonen of thuis wonen
Lening € 494,39
Aanvullende beurs 403,17 euro
Studielening 171,58 euro
In totaal 1071,14 euro

Bedragen voor hbo en wo per maand van september 2020 tot 1 januari 2021:

soort studiebeurs weg van huis wonen of thuis wonen
Lening € 494,39
Aanvullende beurs 403,17 euro
Studielening 178,58 euro
In totaal 1076,14 euro

Let op de jaarlijkse OV-kaart als studentenreisproduct

Als je geen Studiefinanciering meer hebt, heb je ook geen Studentenreisproduct meer, maar moet je dit abonnement zelf opzeggen bij de ophaalautomaat. Wie zijn OV-jaarkaart niet op tijd opzegt, betaalt de eerste maand € 75,- per halve maand en daarna € 150,-. De maximale looptijd van de OV-chipkaart is 7. Je ontvangt het studentenreisproduct tijdens de opleiding op het mbo of hbo of universiteit. Als de opleiding langer duurt, krijg je maximaal 1 jaar extra.

De laatste studiebeurs in 2019 en 2020

Iedereen die gaat studeren en aan de voorwaarden voldoet, moet daarom zo snel mogelijk studiefinanciering aanvragen. De gegevens moeten nog worden verwerkt en dat kost tijd. Goedkoper lenen dan hier is bijna onmogelijk. Let op: in 2019 mag je niet meer verdienen dan € 14.682,96 in het mbo. In 2020 is dat 15.003,05 euro. Dit is de extra inkomensgrens voor het jaar. In het wo en het mbo is bijverdiensten toegestaan ​​en is er geen limiet aan bijverdiensten.

Lees verder